Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Ledarutvecklingsinstitut
Leadership Development Institutes

Under det att Lions och Leos söker efter möjligheter att lära, leda och växa erbjuder Lions Clubs International resurser som stödjer medlemmarna i deras insatser att nå sina mål under sin resa i ledarskap.

Oavsett om resan handlar om att Lära och att förbättra ledaregenskaper, till att Leda och vara mentor för andra genom att bli instruktör, till att Växa och utveckla framtida ledare finns det institut och program om ledarutveckling som fokuserar specifikt på respektive syfte. Dessa institut lär ut de färdigheter som behövs för att bli en bra ledare och att överföra dessa färdigheter till nästa generation.

Lära.

 
Utveckla färdigheter att bli en effektiv ledare.
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) förbereder Lions och Leos inför ledarposter på klubbnivå. Kvalificerade kandidater har varit framgångsrika i någon av klubbens kommittéer, men har ännu inte intagit posten som klubbens president. Klubbens första vice president rekommenderas starkt att delta.
Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) förbereder Lions och Leos inför ledarposter i hela organisationen och kan anpassas för att passa de behov som finns i respektive område. Kvalificerade kandidater är redo att inta lokala ledarroller i Lions. Klubbens ledare har nytta av att delta.
Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI) fokuserar på att utveckla ledaregenskaper såsom projektplanering, konfliktlösning och teambyggande. Kvalificerande kandidater är Lions och Leos som har genomfört ett framgångsrikt år som klubbpresident samt har önskan att leda i zonen, regionen och distriktet.

Leda.

 
Stärker färdigheter som instruktör och att utbilda nästa generation av ledare.
Lions utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) tillhandahåller Lions och Leos med grundläggande kunskaper och färdigheter om att utbilda medlemmar i klubbar, distrikt och multipeldistrikt. Kursplanen fokuserar på leverera utbildning och tekniker att framföra instruktioner till deltagare.
Lions certifierade instruktörer (LCIP) tillhandahåller utbildning och certifierar medlemmar som önskar bli instruktörer på internationell nivå, till exempel vid seminariet för 1VDG/DG Elect. Kvalificerade kandidater har tidigare erfarenhet i Lions eller i yrket av träning och utbildning. Kursplanen är utformad att förbättra befintliga kunskaper och att optimera färdigheter gällande vuxnas lärande.
Vilken utbildning är rätt för dig?
 
Vägledningen med jämförelse av FDI och LCIP ger en översikt som är till hjälp att identifiera bäst utbildningsväg baserat på din nuvarande erfarenhet av utbildning.

Lions medlemmar med tidigare erfarenhet av utbildning kan ha möjlighet att genomföra lokala utbildningar och institut. Kontakta multipeldistriktets och distriktets GLT-koordinatorer för mer information.

Växa.

 
Utforska program för ledare i multipeldistrikt och distrikt, för att identifiera behov i området, upptäcka möjligheter till anslag och att investera i framtida ledare.
Leadership Development Institutes
Utöka er ledarpotential, genom att engagera Lions och Leos från ert konstitutionella område.

Programmet om internationella ledarskapsinstitut tillhandahåller utbildning i det konstitutionella området. 

Detta är utbildning av hög kvalitet som hanteras på plats av Lions Clubs Internationals personal och omfattar kurser som förbättrar ledaregenskaper och utvecklar instruktörer. 

Lär dig mer om dessa högkvalitativa institut, se program och ansök.

ALLI    FDI    LCIP

Leadership Development Institutes
Uppmuntra ledare i ditt distrikt, multipeldistrikt eller ej distriktsindelade område.

Programmet om lokala ledarutvecklingsinstitut stärker programmet om internationella ledarskapsinstitut, genom att tillhandahålla alternativ för lokala ledare att leda och anpassa utbildning i multipeldistrikt, distrikt och/eller ej distriktsindelade områden.  

Oavsett om du är intresserad av att planera och leverera utbildning som lokal koordinator eller att delta och lära dig som deltagare finns många resurser tillgängliga som stödjer Lions och Leos på vägen mot framgång.

För mer information gällande programmet om lokala institut skickar du e-post till institutes@lionsclubs.org.

Kontakta oss

Leadership Development Institutes
Ta reda på mer om möjlig finansiering av ledarutbildning i ditt distrikt, multipeldistrikt eller ej distriktsindelade område.

Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut erbjuder medel till att genomföra antingen Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI).

Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelat tillfälligt distrikt/region/zon som skickar in en komplett ansökan och som uppfyller kriterierna kommer att beviljas ett anslag till ledarutveckling för antingen ett ELLI eller ett RLLI. 

Besök sidan om anslagsprogram till institut för mer information om hur du ansöker.

Lär dig mer