Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

Närhelst och varhelst katastrofer slår till är Lions medlemmar och LCIF bland de första att erbjuda hjälp. LCIF är redo att stödja deras insatser med hjälp av globala program om katastrofhjälp.

Global statistik

 

90 % av alla naturkatastrofer är vattenrelaterade.

25,3 miljoner tvingas flytta varje år på grund av plötsliga katastrofer.

Årliga ekonomiska förluster uppskattas till USD 250 - 300 miljarder.

Källa: Förenta Nationerna

Katastrofhjälp

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF har beviljat totalt 60 anslag, som relaterar till katastrofhjälp, på ett totalt belopp om USD 1 274 272. Se anslagen som stärker Lions medlemmar att stödja olika insatser vid katastrofer.

Katastrofanslag

 

När katastrofer inträffar är Lions bland de första att erbjuda hjälp. Tack vare katastrofanslag kan de göra ännu mer för att hjälpa samhällen som har ödelagts av orkaner, översvämningar, bränder och andra stora katastrofer. Stiftelsen är stolt över att kunna erbjuda flera olika typer av anslag, för att stödja olika steg avseende katastrofhjälp.

Lär dig mer

Disaster Relief Katastrofhjälp – Flygblad


 

Partner i humanitära hjälpinsatser

LCIF samarbetar med UNHRD, ett internationellt nätverk av sex humanitära logistikcenter strategiskt lokaliserade runtom i världen, vilka tillhandahåller leveranskedjelösningar till det internationella humanitära samhället.

Din hjälp sträcker sig långt

Ingen vet när eller var katastrofer kan inträffa, men du kan hjälpa till, så att Lions alltid kommer att finnas där när de behövs.