Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Katastrofhjälp

Katastrofhjälp

Närhelst och varhelst katastrofer slår till är Lions medlemmar och LCIF bland de första att erbjuda hjälp. LCIF är redo att stödja deras insatser med hjälp av globala program om katastrofhjälp.

Global statistik

 

90 % av alla naturkatastrofer är vattenrelaterade.

25,3 miljoner tvingas flytta varje år på grund av plötsliga katastrofer.

Årliga ekonomiska förluster uppskattas till USD 250 - 300 miljarder.

Källa: Förenta Nationerna

Katastrofhjälp

Beviljade LCIF-anslag

Sedan juli 2021 har LCIF har beviljat totalt 55 anslag, som relaterar till katastrofhjälp, på ett totalt belopp om USD 1 730 948. Se anslagen som stärker Lions medlemmar att stödja olika insatser vid katastrofer.

Katastrofanslag

 

När katastrofer inträffar är Lions bland de första att erbjuda hjälp. Tack vare katastrofanslag kan de göra ännu mer för att hjälpa samhällen som har ödelagts av orkaner, översvämningar, bränder och andra stora katastrofer. Stiftelsen är stolt över att kunna erbjuda flera olika typer av anslag, för att stödja olika steg avseende katastrofhjälp.

Lär dig mer

Disaster Relief Katastrofhjälp – Flygblad


 

Partner i humanitära hjälpinsatser

LCIF samarbetar med UNHRD, ett internationellt nätverk av sex humanitära logistikcenter strategiskt lokaliserade runtom i världen, vilka tillhandahåller leveranskedjelösningar till det internationella humanitära samhället.

Din hjälp sträcker sig långt

Ingen vet när eller var katastrofer kan inträffa, men du kan hjälpa till, så att Lions alltid kommer att finnas där när de behövs.