Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog LCIF stödjer ett nytt triagecenter vid ett sjukhus i Surinam
Stiftelsens hjälpinsatser

LCIF stödjer ett nytt triagecenter vid ett sjukhus i Surinam

Jamie Weber 12.08.2020
Lions medlemmar står framför den nya triageavdelningen vid en ceremoni för att överlämna den till sjukhusets sjuksköterskechef.

Även under en pandemi finner Lions medlemmar nya sätt att genomföra hjälpinsatser och Lions Clubs International Foundation (LCIF) stödjer dem. LCIF har under coronapandemin beviljat totalt 333 anslag på mer än USD 5 miljoner till Lions medlemmar, vilka har använts i insatser som skyddar samhället.

I Surinam, Sydamerika, har Lions medlemmar använt ett anslag på USD 10 000 från LCIF till att bygga ett triagecenter separat från sjukhusbyggnaden. Detta nya tillskott spelar en viktig roll i insatserna att hålla både patienter och personal säkra.

Patienterna är lättade över att de kan vänta på sina testresultat vid den nya avdelningen.

Sjukhuset i Paramaribo, Surinam, var helt fullbelagt. Inte ens triageenheten hade plats för fler patienter. Sjukhuset tvingades expandera hudkliniken, för att kunna ta emot fler patienter med COVID-19. Sjuksköterskor och säkerhetsvakter fanns placerade vid alla ingångar till sjukhuset, för att kontrollera temperaturen på varje besökare. De var i desperat behov av större lokaler och ett mer effektivt sätt att undersöka besökarna. Så sjukhuset kontaktade en välkänd serviceorganisation på orten - Lions. Lions medlemmar i distrikt 60-A tog sig an utmaningen, men behövde ekonomiskt stöd, så de kontaktade LCIF som beviljade ett anslag på USD 10 000, för att kunna bygga en ny byggnad separat från sjukhusets huvudbyggnad.

Triage cabin

Triageavdelningen är strikt avsedd för patienter med symptom av COVID-19, vilket gör att deras kontakter med resten av sjukhuset begränsas. Sjukhuset har mer än 1 200 besökare varje dag med patienter av olika slag, även högriskgrupper såsom havande kvinnor.

I den nya lokalen finns stolar, en säng och en sanitetsstation och lokalen togs i bruk omedelbart. Utöver den nya lokalen finns även en infraröd termometer vid ingången, vilken kan mäta besökarnas temperatur utan någon mänsklig kontakt. Suze Holband, chef för sjukhusets sjuksköterskor, var särskilt tacksam för termometern, vilken sparar in på personal och minskar väntetiden för patienterna. Holband rapporterade även att patienterna är lättade över att de kan vänta på sina testresultat vid den nya avdelningen istället för att hänvisas till olika platser på sjukhuset.

person test infrared thermometer

Eftersom det inte är känt hur länge coronapandemin kommer att fortgå och eftersom det ännu inte finns något vaccin kommer den permanenta triageavdelningen att vara till mycket stor hjälp. Även efter pandemin kommer triagecentret fortsätta att tillhandahålla särskilda lokaler för vissa patienter, för att därmed begränsa kontakten med potentiellt smittsamma patienter.

Lions medlemmar i distrikt 60-A har bevisat att även under en pandemi gäller mottot: Varhelst det finns ett behov finns det en lionmedlem. Och LCIF kommer fortsätta vara där, för att stödja Lions medlemmar i deras insatser som har en djup och långvarig påverkan i samhället. Om du vill stödja Lions framtida projekt besöker du lionsclubs.org/sv/donate.


Jamie Weber är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.