Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Typer av anslag SightFirst Grants

SightFirst-anslag

SightFirst-anslag kan hjälpa ett barn att se världen för första gången. De kan skydda en by från ögonsjukdomar eller förebygga innan någon blir blind på grund av sjukdomar i samband med diabetes. De kan uppgradera sjukhus och kliniker, utbilda läkare och sjuksköterskor, distribuera mediciner och informera om viktiga frågor runtom i världen.

 

Om SightFirst-anslag 

SightFirst stödjer högkvalitativa, kostnadseffektiva, rättvisa och bärkraftiga ögonvårdsprojekt som fokuserar på utveckling av infrastruktur, HR-utbildning, leverans av ögonvårdsinsatser och hälsovårdsutbildning. 

Ansökningar om SightFirst-anslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar före mötet i SightFirst rådgivande kommitté, vilket hålls i januari och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan. 

Regionala SightFirst tekniska rådgivare bör konsulteras under hela ansökningsprocessen. Klicka här för att se kontaktinformation till en SightFirst teknisk rådgivare i ditt område eller skicka e-post till SightFirst@lionsclubs.org.

SightFirst-anslag till omfattande ögonvård

Syftet med SightFirsts anslagsprogram är att skapa eller förbättra omfattande ögonvårdsinsatser, för att bekämpa blindhet och synnedsättning samt hjälpa människor som är blinda eller har nedsatt syn i områden där det råder brist på vård.

SightFirst forskningsanslag

SightFirst forskningsanslag tillhandahåller medel som stödjer forskningsinitiativ som utvärderar och direkt påverkar verksamheten i SightFirst-programmet. 

Stärk hjälpinsatser

Kampanj 100

Hjälp Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva, genom att göra en donation redan i dag.