Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Typer av anslag SightFirst Grants

SightFirst-anslag

SightFirst-anslag kan hjälpa ett barn att se världen för första gången. De kan skydda en by från ögonsjukdomar eller förebygga innan någon blir blind på grund av sjukdomar i samband med diabetes. De kan uppgradera sjukhus och kliniker, utbilda läkare och sjuksköterskor, distribuera mediciner och informera om viktiga frågor runtom i världen.

 

       Syn för alla

Sedan 1990 har SightFirst spelat en viktig roll i insatserna att hjälpa till att återställa och förbättra synen för miljoner människor i världen.

  • Mer än USD 356 miljoner har beviljats till 1 330 projekt i 102 länder.
  • 9,1 miljoner gråstarroperationer har utförts för att återställa syn.
  • 1 292 ögoncenter och utbildningsinstitutioner har byggts, expanderat eller utrustats.
  • 1,8 miljoner ögonvårdspersonal och lokala hälsovårdsanställda har utbildats.
  • 164 miljoner doser av Zithromax® har distribuerats för att behandla trakom.
  • 325,8 miljoner doser av Mectizan® har distribuerats för att stoppa spridningen av flodblindhet.

 

 

Om SightFirst-anslag 

SightFirst stödjer högkvalitativa, kostnadseffektiva, rättvisa och bärkraftiga ögonvårdsprojekt som fokuserar på utveckling av infrastruktur, HR-utbildning, leverans av ögonvårdsinsatser och hälsovårdsutbildning. 

Ansökningar om SightFirst-anslag måste vara LCIF tillhanda senast 90 dagar före mötet i SightFirst rådgivande kommitté, vilket hålls i januari och augusti. Klicka här för att se sista datum för ansökan. 

Regionala SightFirst tekniska rådgivare bör konsulteras under hela ansökningsprocessen. Klicka här för att se kontaktinformation till en SightFirst teknisk rådgivare i ditt område eller skicka e-post till SightFirst@lionsclubs.org.

SightFirst-anslag till omfattande ögonvård

Syftet med SightFirsts anslagsprogram är att skapa eller förbättra omfattande ögonvårdsinsatser, för att bekämpa blindhet och synnedsättning samt hjälpa människor som är blinda eller har nedsatt syn i områden där det råder brist på vård.

SightFirst forskningsanslag

SightFirst forskningsanslag tillhandahåller medel som stödjer forskningsinitiativ som utvärderar och direkt påverkar verksamheten i SightFirst-programmet. 

Stärk hjälpinsatser

Kampanj 100

Hjälp Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva, genom att göra en donation redan i dag.