Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Barncancer

Fakta

 

Globalt ser barncancer ut så här:*

400 000

barn diagnostiseras

9 av 10

diagnostiserade barn bor
i länder med låga och medelstora
inkomster (LMIC)

<30 %

av barn med cancer i
LMIC-länder överlever, jämfört med
≥80 % i länder med höga inkomster

*Uppdateras årligen

Partnerskap

LCIF har bildat partnerskap med Global HOPE (ett program av Texas Children’s Hospital), för att hjälpa till att ta itu med de stora skillnader i resultat av barncancer i utvecklingsländer jämfört med industriländer.

Lär dig mer

LCIF-anslag

Stiftelsen erbjuder flera typer av anslag inom området barncancer, till stöd för hjälpinsatser i hela världen.

ANSLAG OM BARNCANCER

LCIF:s anslag om barncancer stärker Lions medlemmar att förbättra livskvalitet för barn som erhåller behandling och deras familjer.
 

MATCHANDE ANSLAG

LCIF:s matchande anslag är avsedda för utrustning och byggnation vid projekt i stor skala som tillgodoser angelägna humanitära behov.
 

ANSLAG TILL DISTRIKT OCH KLUBBAR SOM PÅVERKAR SAMHÄLLET

Tack vare detta program kommer 15 procent av ej öronmärkta donationer att överföras till anslag som finansierar lokala projekt på klubbnivå och/eller distriktsnivå.
 

Nyligen beviljade anslag till barncancer

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF beviljat 4 anslag relaterade till barncancer på totalt USD 200 53. Klicka här för att ladda ner rapporten.

Resurser
 

Flygblad om globala frågor

Lär dig mer, eller utbilda andra, om att förbättra resultaten för barn med cancer i ditt konstitutionella område (KO) och om anslag från LCIF som kan användas i hjälpinsatser mot barncancer.

Utbilda din klubb

Använd dessa användbara verktyg, för att lära dig mer om barncancer, utbilda allmänheten eller planera ert nästa serviceprojekt om barncancer.

Donationslöfte till LCIF

Avge ditt donationslöfte

När medlemmar som du donerar skapar du leenden som dessa. Ge ditt stöd till LCIF och de mest utsatta människorna i världen, både när och fjärran.