Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Nya röster

Nya röster


New Voices Logo

Initiativet nya röster främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation. Det är en grupp Lions och Leos som utses varje år av deras respektive distriktsguvernör för deras dynamiska och innovativa insatser inom ett av våra fyra områden: Hjälpinsatser, medlemskap, ledarskap och marknadsföring.

Initiativet nya röster är fokuserat på distriktsnivå, för att uppmuntra lokala satsningar och stöd på gräsrotsnivå. Efter det att en nominerad har utsetts kan han/hon marknadsföras lokalt under hela året, visa deras talanger och insatser samt inspirera andra Lions och Leos. Vi uppmuntrar distrikten att marknadsföra programmet och dess nominerade, med målet att attrahera nya dynamiska medlemmar till vår organisation samt uppmuntra dem att inta ledarposter.

 

Vinnare av nya röster 2020-2021

 

Lions Clubs International är stolt över att presentera nya röster 2020-2021. De Lions och Leos som presenteras här har skickats in av deras respektive distriktsguvernör, för att på internationell nivå bekräfta deras prestationer inom de fyra områdena ledarskap, marknadsföring, medlemskap och hjälpinsatser. Grattis till alla nya röster runtom i världen! Tack för att ni har delat era berättelser och för alla era enastående insatser. För att se vinnarna av nya röster 2020-2021 i respektive kategori klickar du på följande länkar:

 

Vinnare av nya röster 2019-2020

 

Hjälpinsatser: Paola Tassaran, distrikt H-3
Ledarskap: M Prakash Dass, distrikt 308-B1
Medlemskap: Junji Takahashi, distrikt 333-C
Marknadsföring: Heli Peratalo, distrikt 107-I

 

Vinnare av nya röster 2018-2019

 

Hjälpinsatser: Maria Jose Rodrigues Pinto, distrikt LA-3
Marknadsföring: Shyana Jayalath, distrikt 306-A1
Ledarskap: Zeynep Kocasinan, distrikt 118-R
Medlemskap: Mi Yang, distrikt 356-C

Distriktsguvernörer

Distriktsguvernörerna är en viktig del i initiativet nya röster, eftersom det är de som nominerar och utser fyra nya röster i sina respektive distrikt. För att lära dig mer om rollen för distriktsguvernören inom initiativet nya röster läser du igenom distriktsguvernörens vägledning.

Dela din berättelse

 

Använd #NEWVOICES för att delta i konversationen i sociala medier!

Berätta för världen hur dina unika idéer och insatser har påverkat Lions genom att främja jämlikhet och mångfald samt hjälper till att öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation.

Visa ditt stöd

Uppmärksamma och stöd initiativet nya röster med artiklar från Lions Shop!