Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Nya röster

Nya röster


Initiativet Nya röster främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation. Det är en grupp Lions och Leos med mångfald, som utses varje år av deras respektive distriktsguvernörer för dynamiska och innovativa insatser inom ett av fyra områden: hjälpinsatser, medlemskap, ledarskap och marknadsföring.

New Voices Logo

Initiativet är fokuserat på distriktsnivå, för att uppmuntra lokala satsningar och stöd på gräsrotsnivå. Efter det att en nominerad har utsetts kan hen marknadsföras lokalt under hela året, visa sina talanger och insatser samt inspirera andra Lions och Leos. Vi uppmuntrar distrikten att marknadsföra programmet och dess nominerade, med målet att attrahera nya dynamiska medlemmar till vår organisation samt uppmuntra dem att inta ledarposter.

Resurser   Inspelningar

Distriktsguvernörer

Distriktsguvernörerna är en viktig del i initiativet Nya röster, eftersom det är de som nominerar och utser fyra nya röster i sina respektive distrikt. För att lära dig mer om rollen för distriktsguvernören inom initiativet Nya röster läser du igenom distriktsguvernörens vägledning.

Symposium om nya röster

 

Målet för symposier om nya röster är att främja jämlikhet och mångfald och samtidigt öka antalet kvinnor, unga vuxna och andra underrepresenterade grupper i vår organisation. Dessa symposier är användbara verktyg för att fokusera på behov och möjligheter till relevanta hjälpinsatser, vilka kommer att tända en gnista bland människor i alla åldrar och bakgrund i samhället. De marknadsför även lionklubbar och serviceprojekt av intresse för allmänheten, rekryterar icke-medlemmar samt tillhandahåller information och resurser för att bilda nya klubbar eller klubbfilialer med målet att skapa nya hjälpprojekt.

Lions Clubs International erbjuder anslag på upp till USD 2 000 per symposium (USD 4 000 per konstitutionellt område). För hjälp med planering och tillgång till ansökan läser du Symposiumvägledning för nya röster.

Seminarier om nya röster

 

Tidigare kallade Lions regionala seminarium för kvinnor, sammanför seminarierna om nya röster en mindre grupp lionmedlemmar, som utforskar faktorer kring rekrytering och behållning av medlemmar oavsett etnicitet, kön och ålder, i specifika delar av världen. Genom att erbjuda medlemmarna möjlighet att träffas och ta fram strategier för att öka antal kvinnor, unga vuxna och andra underrepresenterade grupper, både som medlemmar och ledare, kan dessa möten ge medlemmarna en tydlig handlingsplan i sina respektive områden.

Lions Clubs International erbjuder anslag på upp till USD 2 000 per seminarium (USD 4 000 per konstitutionellt område). För hjälp med planering och tillgång till ansökan läser du Seminarievägledning för nya röster

Nya röster – vinnare

 

De Lions och Leos som presenteras här skickades in av sina respektive distriktsguvernör, för erkännande av deras prestationer på internationell nivå inom ett av de fyra områdena – ledarskap, marknadsföring, medlemskap och hjälpinsatser. Grattis till alla nya röster runtom i världen! Tack för att ni har delat era berättelser och för alla era enastående insatser. Välj kategorilänkarna nedan för att se vinnarna av Nya röster 2021-2022 samt tidigare vinnare.

Vinnare 2021-2022

Medlemskap   Hjälpinsatser   Ledarskap   Marknadsföring

Tidigare vinnare

Medlemskap   Hjälpinsatser   Ledarskap   Marknadsföring

Dela din berättelse

 

Använd #NEWVOICES för att delta i konversationen i sociala medier!

Berätta för världen hur dina unika idéer och insatser har påverkat Lions genom att främja jämlikhet och mångfald samt bidra till att öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation.

Facebook   Twitter   Instagram   YouTube

För att se kommande webbseminarier som erbjuds av Lions International besöker du vår virtuella evenemangskalender.

Inspelningar

 

Visa ditt stöd

Uppmärksamma och stöd initiativet Nya röster med artiklar från Lions Shop!