Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Typer av anslag Anslagsprogram för multipeldistrikt och distrikt
Ledarutveckling

Anslagsprogram för multipeldistrikt och distrikt

Förbered morgondagens ledare i dag. Hjälp ledare i ditt multipeldistrikt (första och andra vice distriktsguvernör) eller ditt distrikt (zonordförande) att fortsätta växa och lyckas. Se tillgängliga anslag för utbildning nedan!

Tillgängliga anslag

 

Anslag till multipeldistrikt

USD 100

per bekräftad första vice distriktsguvernör

USD 75

per bekräftad andra vice distriktsguvernör

Anslag till distrikt

USD 500

per bekräftat seminarium för zonordförande

Observera: Anslagsbeloppet får ej överstiga faktiska kostnader

Vad är skillnaden mellan anslag till multipeldistrikt och distrikt?

 

Anslag till multipeldistrikt
 • Stödjer utbildning av bekräftade första och andra vice distriktsguvernörer
 • Godkända kostnader ersätts, dock till ett belopp som inte överstiger ådragna kostnader
 • USD 100 per bekräftad första vice distriktsguvernör (1VDG)
  • Obligatorisk kursplan för första vice distriktsguvernör/DG Elect tillhandahålls av ledarutvecklingsdivisionen vid Lions Clubs International
 • USD 75 per bekräftad andra vice distriktsguvernör
 • Läs obligatorisk kursplan för andra vice distriktsguvernör

Anslag till distrikt
 • Stödjer utbildning av zonordförande
 • Godkända kostnader ersätts med ett belopp på upp till USD 500
 • Alla distrikt är berättigade att ansöka, dock är anslagsmedlen begränsade och alla sökande kommer inte att beviljas anslag
 • Den obligatoriska kursplanen vid utbildning för zonordförande finns på sidan om utbildning för zonordförande.

Ansök

Ansökan för verksamhetsåret 2021-2022 kommer finnas tillgänglig från och med juni till och med den 30 september 2021.

Främja

Att främja programmet är enkelt. Ladda hem en broschyr för att sprida information om programmet bland Lions medlemmar.

Inrapportera och verifiera

Innan utbildningen laddar du ner dagligt närvaroformulär och slutlig sammanfattning, vilka är några av kraven för att kunna bekräfta utbildningen. Dessa dokument måste tillhandahållas tillsammans mer ersättningsformuläret och kvitton, för att utbildningen ska kunna verifieras.

Dagligt närvaroformulär
Slutlig sammanfattning

Dessutom, genom att ha denna information till hands kan du enkelt inrapportera i Learn, för att därmed kunna erhålla officiell bekräftelse av utbildningen.

Learn
Vägledning om inrapportering av lokal utbildning

Ersättning   

 

Godkänd ersättning kommer att utbetalas till sökande multipeldistrikt eller distrikt. Ersättningsyrkanden och stödjande handlingar måste skickas in inom 60 dagar efter utbildningen. Ansök om ersättning: Skicka in ett yrkande efter utbildningen!

 • USD 100* per bekräftad första vice distriktsguvernör (1VDG)
 • USD 75* per bekräftad andra vice distriktsguvernör
 • USD 500* för kostnader vid utbildning för zonordförande

*Ej överstigande faktiska kostnader

Ersättningspaket (multipeldistrikt)     Ersättningspaket (distrikt)

Har du frågor om anslagsprogrammet för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt? Skicka e-post till ledarutvecklingsdivisionen på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org