Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Typer av anslag Anslagsprogram för multipeldistrikt och distrikt
Ledarutveckling

Anslagsprogram för multipeldistrikt och distrikt

Förbered morgondagens ledare i dag. Anslagsmedel kan sökas till stöd för kostnader i samband med multipeldistriktets ledarutbildning. 

Vad är skillnaden mellan anslag till multipeldistrikt och distrikt?

 

Anslag till multipeldistrikt
 • Stödjer utbildning av bekräftade första och andra vice distriktsguvernörer
 • Godkända kostnader ersätts, dock till ett belopp som inte överstiger ådragna kostnader
 • USD 100 per bekräftad första vice distriktsguvernör (1VDG)
  • Obligatorisk kursplan tillhandahålls av ledarutvecklingsdivisionen vid Lions Clubs International
 • USD 75 per bekräftad andra vice distriktsguvernör

Anslag till distrikt
 • Stödjer utbildning för zonordförande i distriktet
 • Godkända kostnader ersätts med ett belopp på upp till USD 500
 • Alla distrikt är berättigade att ansöka, dock är anslagsmedlen begränsade och alla sökande kommer inte att beviljas anslag
 • Den obligatoriska kursplanen vid utbildning för zonordförande finns på sidan om utbildning för zonordförande

Ansök

Sista ansökningsdag för verksamhetsåret 2020-2021 har passerat. Ansökningar för verksamhetsåret 2021-2022 kommer att finnas tillgängliga från juli till oktober.

Främja

Att främja programmet är enkelt. Ladda hem en broschyr för att sprida information om programmet bland Lions medlemmar.

Ersättning   

 

Godkänd ersättning kommer att utbetalas till sökande multipeldistrikt eller distrikt. Ansökan måste skickas in inom 60 dagar efter utbildningen, för att kunna erhålla ersättning.

 • USD 100* per bekräftad första vice distriktsguvernör (1VDG)
 • USD 75* per bekräftad andra vice distriktsguvernör
 • USD 500* för kostnader vid utbildning för zonordförande

*Ej överstigande faktiska kostnader

Har du frågor om anslagsprogrammet för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt? Skicka e-post till ledarutvecklingsdivisionen på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org