Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Lions-Carter Center: Partner inom synområdet

Partnerskapet med The Carter Center är ett av de viktigaste och äldsta partnerskapen för SightFirst-programmet och Lions Clubs International Foundation (LCIF). SightFirst-programmet är ett av stiftelsens mest framgångsrika program och det finansierar insatser som bekämpar de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahåller hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn.

Tar sig an utmaningen

 

Sedan 1994 har LCIF beviljat mer än 60 anslag till behandling av flodblindhet och trakom på sammanlagt mer än USD 67 miljoner. Flodblindhet är en vektorburen parasitsjukdom som leder till blindhet och trakom är den vanligaste infektionssjukdomen i världen som orsakar blindhet. Samarbetet med SightFirst mellan Lions och The Carter Center är ett av världens mest ambitiösa och framgångsrika initiativ om syn samt har resulterat i mätbara förändringar för många människor i Afrika, Nordamerika och Sydamerika. 

Vårt partnerskap med The Carter Center har resulterat i mer än 236 miljoner behandlingar, för att utrota flodblindhet samt mer än 177 miljoner behandlingar för att stoppa effekterna av trakom. Mer än 799 000 synräddande operationer har genomförts, för att bota långt framskriden trakom och mer än 3,2 miljoner latriner har byggts för att minska spridning av infektioner.  

Från hopplöshet till hoppfull

 

Som ett resultat samarbetet mellan Lions och The Carter Center har Världshälsoorganisationen (WHO) verifierat att fyra länder i Nordamerika/Sydamerika nu är fria från flodblindhet (Colombia, Ecuador, Mexiko och Guatemala). Spridningen av flodblindhet har också stoppats efter det att massdistribution av mediciner genomfördes i Sudan, Uganda, Nigeria och Etiopien. Utöver detta har man i Amhararegionen i Etiopien, vilken lider av den värsta förekomsten av trakom i världen, sett att 5 miljoner människor inte längre behöver medicinen för att förhindra sjukdomen samt att kön av patienter som väntar på operation har minskat kraftigt varje år. Miljoner människor är fria från sjukdomar tack vare samarbetet mellan Lions och The Carter Center samt stöd från Lions medlemmar. Dessa enastående resultat skulle inte ha uppnåtts utan LCIF:s tidiga investeringar samt fortlöpande stöd och främjande av Lions i varje land. Världshälsoförsamlingen antog resolution WHA 47.32 under 1994, vilken fokuserade på massdistribution av medicin mot flodblindhet, och WHA 51.11 under 1998, vilken fokuserade på global eliminering av trakom som ett hälsoproblem.

Desperat kris inom synområdet

 

Både flodblindhet och trakom är sjukdomar som kan förebyggas. Världshälsoorganisationen (WHO) tillhandahåller dessa tankeväckande uppskattningar*:

 • 20,9 miljoner människor är infekterade med flodblindhet.  1,15 miljoner har förlorat synen på grund av parasiten.
 • 99 % av dem som är infekterade med flodblindhet finns i Afrika samt i Jemen och Latinamerika (Brasilien och Venezuela)
 • 142 miljoner människor befinner sig i riskzonen att bli blinda av trakom och när en person har blivit blind kan den inte botas.
 • Trakom är ett hälsoproblem för allmänheten i 44 länder, mestadels i Afrika.
 • Trakom har orsakat blindhet och synnedsättning bland cirka 1,9 miljoner människor.
 • Trakom är en sjukdom som kan förebyggas.

*Källa: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/onchocerciasis

Mobilisera samhällen

Lions lokala klubbar hjälper till att mobilisera samhällen att delta i distribution av mediciner, kampanjer om ögonlocksoperationer och byggande av latriner. Lions medlemmar tillhandahåller fortlöpande tekniskt stöd, följer upp framgångar och träffar inflytelserika ledare i sina respektive länder, för att främja fortsatt fokus på flodblindhet och trakom. 

En värdefull partner

 

Specialty Clubs Program Infographic

Lions Clubs International har investerat USD 415 miljoner och har arbetat i mer än ett kvarts sekel för att eliminera blindhet som kan förebyggas runtom i världen, till exempel att hjälpa 30 miljoner människor att förbättra sin syn.

Sedan 1994 har LCIF samarbetat med The Carter Center, för att utrota flodblindhet och trakom. Under två decennier har LCIF beviljat mer än 60 anslag till The Carter Center på sammanlagt mer än USD 67 miljoner för behandling av flodblindhet och trakom. Följande framgångar har uppnåtts i Lions-Carter Center SightFirst-program:

 • Mer än 236 miljoner behandlingar har tillhandahållits, för att eliminera flodblindhet.
 • Mer än 177 miljoner behandlingar har tillhandahållits, för att stoppa effekterna av trakom.
 • Mer än 799 000 synräddande operationer har genomförts, för att stoppa långt framskriden trakom.
 • Mer än 3,2 miljoner latriner har byggts, för att minska spridning av infektioner. 

Tack vare fortsatt samarbete med vår partner är vi övertygade om att vi tillsammans kan nå vårt gemensamma mål att utrota flodblindhet och trakom.

Vårt fokus

 
 • Leda världen i insatserna att inleda och stärka omfattande ögonvård, genom att tillföra kapital, tillhandahålla utrustning och utbilda av personal.
 • Stödja nationella insatser att utrota ögonsjukdomar såsom flodblindhet och trakom, vilka är de största orsakerna i världen till blindhet och synnedsättning på grund av infektioner, detta genom utbildning och ledning av frivilliga, information, operationer samt distribution av mediciner.
 • Leda den globala utmaningen när det gäller ej korrigerade brytningsfel, genom att stödja projekt som tillhandahåller högkvalitativa, bärkraftiga och högpåverkande insatser.
 • Förbättra och utöka Lions omfattande synundersökningsprogram för vuxna och barn.

Vår uppgift

Att stärka ögonvård i områden där detta behövs, vilket gör det möjligt att bekämpa blindhet och synnedsättning samt ge stöd till dem som är blinda eller har nedsatt syn.