Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Ledare i leodistrikt och leomultipeldistrikt

På sidan nedan kan tjänstemän i leodistrikt och leomultipeldistrikt samt ordförande finna användbara resurser om att genomföra leoevenemang i distrikt och multipeldistrikt. Här finns även en översikt över ledarposterna. Leos och Lions ledare kan finna en översikt över strukturen i leodistrikt och leomultipeldistrikt i den internationella styrelsens policy kapitel 22.

Ledarroller i leodistrikt och leomultipeldistrikt

 

Utforska listan nedan, för att lära dig mer om roll och ansvar på dessa ledarposter för Leos och Lions.

Distriktets och multipeldistriktets leoordförande

Leoordförande bidrar till distriktets framgångar genom att främja, utveckla och kontinuerligt stödja leoklubbarna. Alla ordförande bör främja inrapportering av leomedlemmar i sitt respektive område samt säkerställa att leoklubbar och medlemmar är inrapporterade på ett korrekt sätt. De kan även hjälpa till med utnämning av Leo eller Leo-Lion kontaktperson i distriktsrådet och guvernörsrådet.

Resurser för leoordförande

Leo eller Leo-Lion kontaktperson i distriktsrådet och guvernörsrådet

Leo eller Leo-Lion kontaktperson i distriktsrådet eller guvernörsrådet är en ettårig icke röstberättigad utnämning, för att inkludera unga ledare samt att stärka Lions distrikt och multipeldistrikt. Denna post är en möjlighet att stärka Leos eller Leo-Lions färdigheter som ledare, använda sina erfarenheter att förbättra leoklubbprogrammet och att representera mångfald bland unga människor i sina områden. Kontaktpersonen kan även stödja inregistrering av medlemstillväxt i sitt område, genom att informera både Leos och Lions om betydelsen av att inrapportera leomedlemmar.

Resurser för Leo eller Leo-Lion kontaktperson i distriktsrådet eller guvernörsrådet

Leodistriktets och leomultipeldistriktets president

Leodistriktets och leomultipeldistriktets president och vice president väljs varje år. Efter valet kan respektive president utse distriktets/multipeldistriktets sekreterare och kassör, i den händelse att leodistriktets/leomultipeldistriktets sekreterare och kassör inte har valts. Tjänstemän i leodistrikt och leomultipeldistrikt tillhandahåller ledarutbildning och/eller seminarier för leomedlemmar, främjar gemensamma serviceaktiviteter och/eller insamlingskampanjer samt uppmuntrar till aktivt engagemang i leoklubbprogrammet. Leodistriktets och leomultipeldistriktets president kan även hjälpa till att stödja medlemstillväxt i sitt område, genom att uppmuntra till inrapportering av medlemmar, skapa strategier för hela distriktet/multipeldistriktet och dela bästa arbetssätt bland sina klubbar. 

Resurser för leodistriktets och leomultipeldistriktets president

 

Genomföra ledarutbildning 

 

Webbsidan om utbildning och information för leorådgivare är utformad att ge leorådgivare god förståelse av leoklubbprogrammet och rollen för leorådgivare. Distrikt och multipeldistrikt kan använda denna sida för att ge vägledning om att genomföra kurser för leorådgivare i sitt område samt marknadsföra den som en värdefull resurs för de lionmedlemmar som är involverade i programmet. Distrikt och multipeldistrikt bör även genomföra utbildning för tjänstemän i leoklubbar och uppmuntra alla klubbtjänstemän att använda Lions utbildningscenter, vilket finns i Learn som du når genom att logga in på ditt Lion Account, detta för att förbättra klubbens verksamhet.

Ansöka om leoanslag till distriktet och multipeldistriktet

 

Distrikt och multipeldistrikt är kvalificerade att ansöka om två specifika Leo-anslag. Programmet Leo ledarskapsanslag kan bevilja upp till USD 2 000 i anslag till evenemang som fokuserar på att utveckla leomedlemmarnas färdigheter som ledare. LCIF:s Leo serviceanslag kan bevilja upp till USD 5 000 till leomedlemmar som planerar serviceprojekt och som behöver ytterligare medel för att göra större påverkan i sitt lokala samhälle. Besök sidan om leoanslag för att lära dig mer.

Uppmuntra leoklubbar att inrapportera i MyLCI

 

Tjänstemän i distrikt och multipeldistrikt bör använda MyLCI för att säkerställa att information om distriktets/multipeldistriktets klubbar och medlemmar är uppdaterad. De bör även uppmuntra leoklubbarnas tjänstemän och leorådgivare att inrapportera och hantera medlemslistor samt att ta del av nya resurser för medlemmar i MyLCI. Säkerställ att leomedlemmarna i ditt område erhåller viktiga meddelanden från Lions Clubs International samt uppmuntra klubbarna att inrapportera tjänstemän, medlemmar och serviceaktiviteter.

Resurser i MyLCI

Inrapportera ett leodistrikt eller leomultipeldistrikt

 

För att officiellt inrätta ett leodistrikt eller leomultipeldistrikt måste leoordföranden inrapportera distriktets/multipeldistriktets tjänstemän i MyLCI. Om ditt distrikt eller multipeldistrikt inte använder MyLCI kan formuläret Årlig rapport för leodistrikt och leomultipeldistrikt (LEO-91) användas varje verksamhetsår.

Lions distrikt med sex eller fler leoklubbar kan bilda ett leodistrikt efter godkännande av distriktsguvernören. Lions multipeldistrikt med tio eller fler leoklubbar kan bilda ett leomultipeldistrikt efter godkännande av guvernörsrådet. Antalet leomedlemmar i multipeldistriktet måste överstiga 100.

Resurser om årliga rapporter