Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Lions verktygslåda om att främja

Lions verktygslåda om att främja

Lions och Leos lyssnar till de behov som finns i samhället och använder sina röster för att tala på vägnar av de människor de hjälper. Klubbar runtom i världen deltar i insatser att främja, genom att informera och utbilda, lagar och policy samt evenemang och partnerskap. Som ledare i samhället kan Lions och Leos öka kännedom om de frågor de brinner för, utbilda allmänheten om viktiga frågor och skapa positiv förändring. 

Kom igång med främjande verksamhet

 

Lions och Leos ökar medvetenheten om organisationens hjärtefrågor, utbildar allmänheten om viktiga problem och skapar positiv förändring. Hitta inspiration och lär dig mer om Lions främjande verksamhet genom att ladda ned grafiken strategi för främjande. Det är ett användbart verktyg som erbjuder flera idéer för serviceprojekt inom strategins olika områden. Berätta om verktyget vid nästa möte!

Söker du efter en bra startpunkt för din främjande verksamhet? Aktiviteter om diabetesinformation är ett roligt och engagerande sätt för Lions och Leos att främja kunskap och hjälpa allmänheten att förhindra eller försena uppkomsten av diabetes typ 2. Besök sidan om diabetesinformation för att lära dig mer, och håll utkik efter nya program om att främja – de kommer på den här sidan inom kort. 

 

Resurser på landsnivå

 

Lär dig hur du kan främja i ditt land. Resurser för fler länder kommer inom kort, så besök sidan snart igen.

 

Främja i USA

 

Lär dig hur politiska beslut fungerar i USA, från kongressens roll till hur ett lagförslag blir till en lag. Finn tips om att samarbeta med beslutsfattare för att påverka lagar och politiska beslut. Agera genom att sammanträffa med eller skriva brev till lokala politiker, genom att använda våra vägledningar. Höj din röst för ditt samhälle!

Lions Clubs Internationals relation med Förenta Nationerna

 
Historia

Lions och Förenta Nationerna har en lång och rik historia. 1945 ombads Lions Clubs International att delta i bildandet av Förenta Nationerna, ett förslag som undertecknades av representanter från 50 länder. 1947 tilldelades Lions Clubs International särskild erkänsla för sin viktiga uppgift, genom att Förenta Nationerna gav Lions rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala råd som arbetar med välfärd bland jordens folk.

I dag har den framgångsrika relationen mellan Lions och Förenta Nationerna pågått i mer än 75 år. Det finns två komponenter i denna relation: Evenemang vid Lions dag med Förenta Nationerna samt Lions utsedda representanter i Förenta Nationerna, FN-organ och andra organisationer (kallas även ”Lions representanter”).

Lions dag med Förenta Nationerna

Evenemang under Lions dag med Förenta Nationerna uppmärksammar Lions framgångsrika insatser att informera, utbilda och förändra. De är en plattform för att utbilda Lions, Leos och partnerorganisationer om FN:s hållbara utvecklingsmål. De inspirerar Lions och Leos att ta sig an nya serviceprojekt och att arbeta tillsammans i det lokala samhället, för att åstadkomma förändring. Platserna väljs varje år av Lions Clubs Internationals internationella president.

Lions dag med Förenta Nationerna i New York, USA: Mer information kommer snart

Lions dag med Förenta Nationerna i Wien, Österrike: Mer information kommer snart

Lions dag med Förenta Nationerna 2020

Program för Lions representanter

Lions representanter skapar relationer med FN:s tjänstemän. De samarbetar för att finna lösningar på globala utmaningar och stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål. Lions representanter utses varje år av Lions Clubs Internationals internationella president i samarbete med organisationens verkställande tjänstemän.

Två framgångsrika partnerskap mellan Lions och Förenta Nationerna är Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott samt Världshälsoorganisationen.

Söker du efter information, inspiration och sätt att samarbeta med människor som arbetar med ej smittsamma sjukdomar såsom diabetes och barncancer? Kolla in Världshälsoorganisationens Kunskapsportal. Här kan användarna ladda upp, läsa, dela och samla in resurser.

 

Fira och dela

 

Låt alla veta att din klubb främjar!

  • Ta bilder av Lions och Leos som genomför hjälpinsatser
  • Använd hashtaggen #LionsAdvocate i sociala medier
  • Dela bilder av klubbens insatser att främja på klubbens Facebook eller Twitter samt använd ovanstående hashtag. Vi ser fram emot era inlägg och bilder i Lions Clubs Internationals officiella sociala medier!
  • Använd paketet om varumärket, vilket du finner i vår verktygslåda om varumärket och marknadsföring för att finna information om att marknadsföra era insatser.

Lär dig mer om inrapportering

Glöm inte att inrapportera era aktiviteter i MyLion®, genom att använda projekttypen ”Information och utbildning”. 

Information om att inrapportera hjälpinsatser

Kommande evenemang om att främja

 

Lär dig mer om kommande evenemang om att främja och se hur du kan bli involverad!

Har du en fråga?

Har du en fråga eller vill du lära dig mer om att främja? Skicka ett mejl till oss på adress globaladvocacy@lionsclubs.org.