Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Lions verktygslåda om att främja

Lions verktygslåda om att främja

Lions lyssnar till behoven i samhället och är en röst som skapar förändring. Att främja är ett nytt sätt på vilket du kan stärka uppgiften för Lions Clubs International, Lions Clubs International Foundation och de frågor du bryr dig om. Du kan delta i främjande insatser genom att använda din röst vid informationsinsatser och utbildning, vid diskussioner om samhällsfrågor samt vid evenemang och samarbeten. Som ledare i samhället kan Lions och Leos tala på vägnar av dem som måste få höras till dem som måste höra dem.

Att främja på landsnivå

 

Lär dig mer om hur du kan främja Lions i ditt land. Resurser för fler länder kommer inom kort, så besök sidan igen.

Att främja i USA

Lär dig mer om lagar i USA, från kongressens roll till hur ett lagförslag blir en lag. Upptäck användbara tips om hur man kan samarbeta med dem som tar fram ny policy och lagförslag, för att kunna påverka dessa. Agera genom att genomföra ett produktivt möte eller skriva brev till delstatens representant, genom att använda dessa vägledningar. Höj din röst för ditt samhälle!

Använd resurser från Lions Clubs Internationals officiella partner, Diabetes Patient Advocacy Coalition (DPAC), för att få goda råd om hur man främjar i USA.

 

Att främja globala frågor

 

Lär dig mer om att främja Lions globala frågor: Diabetes, syn, barncancer, miljö och hungersnöd. Resurser för fler frågor kommer inom kort, så besök sidan igen.

Att förstå och tillgodose samhällets behov

Upptäck hur du kan främja hjälpinsatser i samhället med hjälp av bedömning av behov i klubben och i samhället. Agera genom att genomföra ett utbildningsevenemang i samhället om de frågor du bryr dig om. Kom igång genom att ladda hem en av projektvägledningarna nedan. Dessa evenemang kan hjälpa till att utbilda människor i samhället, vilka kan göra skillnad på lokal och nationell nivå.

Verktygslåda om diabetes i samarbete med Internationella diabetesfederationen (IDF)

Detta samarbetsprojekt mellan Lions Clubs International och IDF kommer uppmuntra till utveckling av samhällsmiljöer som inspirerar och stödjer en hälsosam livsstil, ökar tillgång till diabetesvård, mediciner och utrustning samt ökar samordning och stöd vid genomförande av nationella diabetesplaner. Fler resurser kommer inom kort, så besök sidan snart igen.

Diabetes är en sjukdom som kräver livslång behandling. Utan allmän hälsovård kan människor med diabetes drabbas av katastrofala hälsovårdsutgifter och utarmning som ett resultat av utgifter för att kunna hantera sjukdomen effektivt, för att därmed undvika eller skjuta upp komplikationer. Lär dig mer om hur du kan hjälpa!

Lär dig mer på idf.org

Upptäck fakta och statistik om diabetes samt finn kontaktinformation till IDF:s partnerorganisationer i ditt konstitutionella område!

Faktablad om diabetes

Lär dig mer om icke smittsamma sjukdomar

I november 2018 lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) officiellt en portal om kunskaper och insatser (KAP), vilket är ett innovativt verktyg som erbjuder användarna ett stort utbud av resurser, kampanjer, nyheter och evenemang, vilka alla handlar om icke smittsamma sjukdomar. Hittills har KAP samlat mer än 1 500 resurser och engagerade människor från 160 länder, vilket har gjort den till en plattform med information, samarbete och inspiration om icke smittsamma sjukdomar.

Besök portalen

 

Bilda partnerskap

 

Många röster är mer effektivt än bara en. Använd dessa verktyg, för att finna partner i ditt samhälle som stärker ert budskap och gör skillnad.

Bilda lokala partnerskap   Hitta en klubb

 

Fira & Dela

 

Låt alla veta att din klubb främjar Lions!

  • Ta bilder av Lions och Leos som gör insatser
  • Använd #hashtagen LionsAdvocate i sociala medier
  • Dela bilder av klubbens främjande insatser på klubbens Facebook eller Twitter, även ovanstående hashtag. Vi ser fram emot klubbens inlägg, så att vi kan dela dem i Lions Clubs Internationals officiella sociala medier!

Lär dig mer om inrapportering

Glöm inte att inrapportera era aktiviteter i MyLion®, genom att använda projekttypen ”Information, utbildning och främjande.” 

Varför inrapportera hjälpinsatser?

 

Kalender om att främja

 

4-6 mars 2020: Informationsdag, Delhi, Indien

7 mars 2020 Lions dag med Förenta Nationerna, New York, USA

14-16 september 2020: Lions Hill Day, Washington DC

24 oktober 2020: Lions dag med FN, Wien, Österrike

 

Har du en fråga?

Har du frågor eller vill du lära dig mer om att främja Lions? Skicka e-post till oss på adress governmentrelations@lionsclubs.org.