Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Försäkring

Försäkring


Lions Clubs International har ett program för allmän ansvarsförsäkring som skyddar lionmedlemmar i hela världen. Alla klubbar och distrikt är automatiskt försäkrade. Via länken nedan kan to ta fram ett eget försäkringsbrev som ger intyg om det automatiska skydd som ges. Du kan också visa en Sammanställning över allmänna ansvarsförsäkringsprogram som beskriver det automatiska försäkringsskyddet som ges, inklusive vem som är försäkrad samt grundläggande information om skyddet och undantag. Du kan även få tillgång till en checklista för egenkontroll som finns tillgänglig för dig att använda när du håller olika insamlingsaktiviteter.

Utöver det automatiska skyddet som har nämnts ovan erbjuder Lions Clubs International nu Kompletterande försäkringsskydd för klubbar och distrikt i USA som innefattar ansvarsförsäkring för direktorer och tjänstemän, försäkringsskydd för brott/bedrägeri, ytterligare ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.  Du kan hitta mer information om detta program och ansöka om skydd via följande länk:

För frågor kontakta DSP Insurance Services, Inc. på 847 9346100 eller 800 316 6705.