Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer genomförs under tre dagar och är utformat att utveckla och utöka antalet kunniga instruktörer i Lions, vilka kan genomföra utbildningar för medlemmar i klubbar, distrikt och multipeldistrikt.  Kursplanen fokuserar på att förbättra färdigheter att leverera utbildning samt tekniker som förbättrar utbildningarnas kvalitet och den övergripande effektiviteten i Lions ledarskapsutvecklingsprogram.  Från och med 2018-2019 fokuserar utvecklingsinstituten främst på färdigheter att genomföra utbildning och inkluderar inte längre sessioner om att ta fram kursplaner. Medlemmar som deltagit i utvecklingsinstitut förväntas kunna genomföra effektiva utbildningar med det material som tillhandahålls. De förväntas inte skapa eget utbildningsmaterial.

Kvalificerade kandidater är de medlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid Lions lokala utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse av att förbättra dessa färdigheter. En kandidat bör ha erfarenhet av att använda PowerPoint i sin undervisning. (Notera: Deltagare kommer inte förväntas skapa något material under institutet, men de måste kunna använda PowerPoint och annat material i vissa aktiviteter.) Deltagandet begränsas till medlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

För att anses som utexaminerad deltagare ska medlemmar som deltar i denna tredagarskurs hålla en egen utbildning inom sex månader efter institutet.

Ansökningar

Medlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan ansöka till Lions utvecklingsinstitut för instruktörer genom att skicka in ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Vänligen ladda ned ansökan för ditt konstitutionella område från listan nedan. Med anledning av det stora antalet ansökningar som skickas in kan plats vid instituten inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. I enlighet med den internationella styrelsens policy kommer en ej återbetalningsbar avgift om USD 150 krävas, för att betala en del av kostnaderna. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagaren ansvarar också för sin egen resa och andra resekostnader till och från institutet.

Riktlinjer om COVID-19 vid deltagande i institutet

För att ta hänsyn till trygghet och säkerhet för våra medlemmar, och andra personer utanför vår organisation vilka vi kan komma i kontakt med under resor till/från och deltagande i denna utbildning, ber vi att du följer nedanstående riktlinjer. 

Innan avresa från hemmet

  • Följ de riktlinjer som har tillhandahållits av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet, till exempel Folkhälsomyndigheten eller liknande.
  • Följ alla restriktioner avseende resor, riktlinjer avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.
  • Följ och utvärdera fortlöpande din egen hälsa samt hälsa bland dem du lever med eller ofta kommer i kontakt med. Om du har haft kontakt med någon person som har testat positivt för COVID-19, eller som har haft symptom inom 14 dagar före din avresa till detta evenemang, ber vi att du avstår från att delta.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Läs institutets regler kring COVID-19

Utvecklingsinstitut för instruktörer 2021-2022

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Notera: Utvecklingsinstitut för instruktörer kommer detta år endast erbjudas i konstitutionellt område III.  Detta undantag gjordes för att stödja de godkända deltagare från förra årets institut, vilket ställdes in i sista minuten på grund av ändrade COVID-restriktioner.

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 30 april - 2 maj 2022
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag:  30 januari 2022
Ansökningslänk på portugisiska
Ansökningslänk på spanska