Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Medlemmar som önskar leda och utbilda andra medlemmar på lokal nivå har nytta av detta institut, där de kommer lära sig grundläggande färdigheter att leverera utbildning och öva på att genomföra utbildning i klassrum.

Kvalifikationer

 

Kandidater till detta institut måste uppfylla alla kvalifikationer innan de ansöker.* 

 • Är medlem i en klubb inom det konstitutionella området.
 • Har inte deltagit i ett FDI under de senaste fem (5) åren. (Internationellt eller lokalt).
 • Har intresse av att förbättra sina färdigheter att leverera utbildning. 
 • Djupa kunskaper om Lions kultur, erfarenhet som ledare i Lions och vana att hantera PowerPoint föredras. 

*Nuvarande distriktsguvernörer som uppfyller kvalifikationerna kommer endast övervägas som deltagare i mån plats.

Förväntningar

 

När deltagarna har godkänts att delta i institutet måste de göra följande:

 • Delta i alla sessioner under institutets tre dagar.
 • Ordna sina egna resor till och från institutet.
 • Slutföra hemuppgifterna innan ankomst till institutet.
 • Ordna med att bli observerad och utvärderad vid genomförande av en lokal utbildning inom sex (6) månader efter deltagande i institutet.
 • Betala deltagaravgiften om USD 150.
 • Läsa igenom FDI snabbvägledning för ytterligare information.

Är FDI rätt institut för dig? Vägledningen med jämförelse av FDI och LCIP ger en översikt som är till hjälp att identifiera bäst utbildningsväg baserat på din nuvarande erfarenhet av utbildning.

Riktlinjer om COVID-19 för deltagande i institutet 

 

För att skydda våra medlemmar och andra människor ber vi att du följer riktlinjerna nedan.

 • Följ aktuella riktlinjer utfärdade av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet. 
 • Följ alla restriktioner avseende resor, riktlinjer avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.
 • Läs igenom och följ institutets regler kring COVID-19

FDI-upplevelsen

 

Detta institut på tre dagar utvecklar och utökar antalet kunniga instruktörer i Lions, vilka kan genomföra utbildningar för medlemmar i klubbar, distrikt och multipeldistrikt.  En hemuppgift efter institutet (inom 6 månader) utgör slutförande av institutet och bekräftar att deltagarna har examinerats från FDI.

Dag 1

Morgon

 • Välkommen: Träffa dina instruktörer och deltagare. 
 • Introduktion till utbildning: Identifiera skillnader mellan en utbildningssession och en presentation samt förstå egenskaperna hos en effektiv instruktör.
 • Vuxnas lärande: Identifiera kännetecken bland vuxna deltagare och skapa strategier att motivera vuxna.
 • Eget framförande: Fastställ din ”startpunkt”, genom att presentera dig själv.

Eftermiddag

 • Förbereda utbildning: Identifiera steg som kan tas, för att förbereda effektivt inför utbildning.
 • Färdigheter att leverera utbildning: Lär dig att skapa trovärdighet och visa effektiva tekniker att leverera.
Dag 2

Morgon

 • Eget framförande: Öva på att skapa trovärdighet och att presentera en utbildningssession, bland annat mål och planen att uppnå dessa mål.
 • Interaktivt lärande: Lär dig att uppmuntra till aktivt deltagande, återkoppling och att leda övningar.

Eftermiddag

 • Utbildningsmiljön: Förstå hur man skapar en miljö som främjar lärande och hur man hanterar den miljön.
Dag 3

Morgon

 • Eget framförande: Presentera ett ämne och genomför en övning kring detta ämne.

Eftermiddag

 • Använda dina färdigheter: Lär dig om kravet på examen efter institutet och skapa en plan att uppfylla det.
 • Avslutning: Applådera varandra när ni slutför ett framgångsrikt institut och förbereder att använda det ni har lärt er när ni kommer hem.

 

Redo att ansöka? Ange ditt konstitutionella område för att börja!

 

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att det endast finns ansökningsformulär på de språk som kommer att användas under utbildningen.

I & II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Inget FDI erbjuds för närvarande under 2021-2022.

III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 30 april - 2 maj 2022
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien
Ansökan:  Spanska | Portugisiska
Ansökningstiden gick ut den 30 januari 2022

IV: Europa

Inget FDI erbjuds för närvarande under 2021-2022.

V: Orienten och sydöstra Asien

Inget FDI erbjuds för närvarande under 2021-2022.

VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Inget FDI erbjuds för närvarande under 2021-2022.

VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Inget FDI erbjuds för närvarande under 2021-2022.

VIII: Afrika

Inget FDI erbjuds för närvarande under 2021-2022.

 

Frågor?

Om du har frågor eller är intresserad av att genomföra ett FDI genom programmet för lokala institut skickar du e-post till oss på adress:  institutes@lionsclubs.org.