Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

 

Uppdateringar om covid-19

Lions Clubs International samarbetar med ledare för att genomföra mindre institut på platser som tillåter säkra samlingar. Datum och platser kommer att uppdateras i schemat nedan allteftersom dessa institut bekräftas. Om du redan har ansökt till ett institut kommer du att få ett e-postmeddelande som informerar om eventuella ändringar av det institut du har ansökt till.

Riktlinjer före deltagande i institut

För att ta hänsyn till trygghet och säkerhet för våra medlemmar, och andra personer utanför vår organisation vilka vi kan komma i kontakt med under resor till och deltagande i denna utbildning, ber vi att du följer nedanstående riktlinjer. Lions Clubs International kommer att återbetala hela deltagaravgiften som har betalats före deltagande i institutet i den händelse en medlem väljer att inte delta i detsamma på grund av något av följande skäl:

Innan avresa från hemmet

  • Följ de riktlinjer som har tillhandahållits av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet, till exempel Folkhälsomyndigheten eller liknande.
  • Följ alla reserestriktioner som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.
  • Följ och utvärdera fortlöpande din egen hälsa samt hälsa bland dem du lever med eller ofta kommer i kontakt med.  Om du har haft kontakt med någon person som har testat positivt för COVID-19, eller som har haft symptom inom 14 dagar före din avresa till detta evenemang, ber vi att du avstår från att delta.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Utvecklingsinstitut för instruktörer genomförs över tre dagar och är utformat att utveckla och utöka antalet kunniga instruktörer inom Lions, vilka kan genomföra utbildningar för medlemmar på klubb, distrikts- och multipeldistriktsnivå.  Kursplanen fokuserar på att förbättra färdigheter att leverera utbildning samt tekniker som förbättrar utbildningarnas kvalitet och den övergripande effektiviteten i Lions ledarskapsutvecklingsprogram.  Från och med 2018-2019 fokuserar utvecklingsinstitut främst på färdigheter att genomföra utbildning och inkluderar inte längre sessioner om att ta fram kursplaner. Lions som genomför utvecklingsinstitut förväntas kunna genomföra effektiva utbildningar med det material som tillhandahålls. De förväntas inte skapa eget utbildningsmaterial.

Kvalificerade kandidater är de medlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid Lions lokala utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse att förbättra dessa färdigheter. En kandidat bör ha erfarenhet av att använda PowerPoint i sin undervisning. (Notera: Deltagare kommer inte förväntas skapa något material under institutet, men de måste kunna använda PowerPoint och annat material i vissa aktiviteter. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

För att anses som utexaminerad deltagare skall lionmedlemmar som deltar i denna tredagarskurs hålla en egen utbildning inom sex månader efter institutet.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan ansöka till Lions utvecklingsinstitut för instruktörer genom att skicka in ett komplett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Vänligen ladda ned ansökan för ditt konstitutionella område från listan nedan. Med anledning av det stora antalet ansökningar som skickas in kan plats vid instituten inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. I enlighet med den internationella styrelsens policy kommer en ej återbetalningsbar avgift om USD 150 att krävas, för att betala en del av kostnaderna. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagaren ansvarar också för sin egen resa och relaterade resekostnader till och från institutet.

Utvecklingsinstitut för instruktörer  2020-2021

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I: USA, tillhörande länder, Bermuda och Bahamas

Datum: 13-15 mars 2021
Plats: Los Angeles, Kalifornien, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag har passerat

Konstitutionellt område II: Kanada

Utvecklingsinstitut för instruktörer kommer inte att genomföras under 2020-2021.

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 14-16 maj 2021
Plats: Rio de Janeiro, Brasilien
Språk: Portugisiska
Sista ansökningsdag har passerat

Datum: 30 april - 2 maj 2021
Plats: Quito, Ecuador
Språk: Spanska
Sista ansökningsdag: 30 januari 2021
Ansökningsformulär på spanska

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: 16-18 april 2021
Plats: Porto, Portugal
Språk: Portugisiska
Sista ansökningsdag: 16 januari 2021
Ansökningsformulär på portugisiska

Datum: 22-24 maj 2021
Plats: Tammerfors, Finland
Språk: Finska
Sista ansökningsdag: 21 februari 2021
Ansökningsformulär på finska

Datum: 22-24 maj 2021
Plats: Stockholm, Sverige
Språk: Svenska
Sista ansökningsdag: 21 februari 2021
Ansökningsformulär på svenska

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 11-13 maj 2021
Plats: Tokyo, Japan
Språk: Japanska
Sista ansökningsdag: 10 februari 2021
Ansökningsformulär på japanska

Datum:  8 - 10 april 2021
Plats: Kunming, Yunnan, Kina
Språk: Kinesiska, förenklad
Sista ansökningsdag: 8 januari 2021
Ansökningsformulär på förenklad kinesiska

Datum:  8 - 10 april 2021
Plats: Seoul, Sydkorea
Språk: Koreanska
Sista ansökningsdag: 8 januari 2021
Ansökningsformulär på koreanska

Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Utvecklingsinstitut för instruktörer kommer inte att genomföras under 2020-2021.

Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum: 16-18 april 2021
Plats: Sydney, Australien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 16 januari 2021
Ansökningsformulär på engelska

Konstitutionellt område VIII: Afrika

Utvecklingsinstitut för instruktörer kommer inte att genomföras under 2020-2021.

Ladda ner mer information om utvecklingsinstitut för instruktörer

  • En lista och en kort beskrivning  av de ämnen som behandlas.
  • Ett exempel på program under ett institut på tre dagar.