Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Medlemmar som önskar leda och utbilda andra medlemmar på lokal nivå har nytta av detta institut, där de kommer lära sig grundläggande färdigheter att leverera utbildning och öva på att genomföra utbildning i klassrum.

Kvalifikationer

 

Kandidater till detta institut måste uppfylla alla kvalifikationer innan de ansöker.* 

 • Är medlem i en klubb inom det konstitutionella området.
 • Har inte deltagit i ett FDI under de senaste fem (5) åren. (Internationellt eller lokalt).
 • Har intresse av att förbättra sina färdigheter att leverera utbildning. 
 • Djupa kunskaper om Lions kultur, erfarenhet som ledare i Lions och vana att hantera PowerPoint föredras. 

*Nuvarande distriktsguvernörer som uppfyller kvalifikationerna kommer endast övervägas som deltagare i mån plats.

Förväntningar

 

När deltagarna har godkänts att delta i institutet måste de göra följande:

 • Delta i alla sessioner under institutets tre dagar.
 • Ordna sina egna resor till och från institutet.
 • Slutföra hemuppgifterna innan ankomst till institutet.
 • Ordna med att bli observerad och utvärderad vid genomförande av en lokal utbildning inom sex (6) månader efter deltagande i institutet.
 • Betala deltagaravgiften om USD 150.
 • Läsa igenom FDI snabbvägledning för ytterligare information.

Är FDI rätt institut för dig? Vägledningen med jämförelse av FDI och LCIP ger en översikt som är till hjälp att identifiera bäst utbildningsväg baserat på din nuvarande erfarenhet av utbildning.

Riktlinjer om COVID-19 för deltagande i institutet 

 

För att skydda våra medlemmar och andra människor ber vi att du följer riktlinjerna nedan.

 • Följ aktuella riktlinjer utfärdade av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet. 
 • Följ alla restriktioner avseende resor, riktlinjer avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.

FDI-upplevelsen

 

Detta institut på tre dagar utvecklar och utökar antalet kunniga instruktörer i Lions, vilka kan genomföra utbildningar för medlemmar i klubbar, distrikt och multipeldistrikt.  En hemuppgift efter institutet (inom 6 månader) utgör slutförande av institutet och bekräftar att deltagarna har examinerats från FDI.

Dag 1

Morgon

 • Välkommen: Träffa dina instruktörer och deltagare. 
 • Introduktion till utbildning: Identifiera skillnader mellan en utbildningssession och en presentation samt förstå egenskaperna hos en effektiv instruktör.
 • Vuxnas lärande: Identifiera kännetecken bland vuxna deltagare och skapa strategier att motivera vuxna.
 • Eget framförande: Fastställ din ”startpunkt”, genom att presentera dig själv.

Eftermiddag

 • Förbereda utbildning: Identifiera steg som kan tas, för att förbereda effektivt inför utbildning.
 • Färdigheter att leverera utbildning: Lär dig att skapa trovärdighet och visa effektiva tekniker att leverera.
Dag 2

Morgon

 • Eget framförande: Öva på att skapa trovärdighet och att presentera en utbildningssession, bland annat mål och planen att uppnå dessa mål.
 • Interaktivt lärande: Lär dig att uppmuntra till aktivt deltagande, återkoppling och att leda övningar.

Eftermiddag

 • Utbildningsmiljön: Förstå hur man skapar en miljö som främjar lärande och hur man hanterar den miljön.
Dag 3

Morgon

 • Eget framförande: Presentera ett ämne och genomför en övning kring detta ämne.

Eftermiddag

 • Använda dina färdigheter: Lär dig om kravet på examen efter institutet och skapa en plan att uppfylla det.
 • Avslutning: Applådera varandra när ni slutför ett framgångsrikt institut och förbereder att använda det ni har lärt er när ni kommer hem.

 

Redo att ansöka? Ange ditt konstitutionella område för att börja!

 

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att det endast finns ansökningsformulär på de språk som kommer att användas under utbildningen.

I & II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 23–25 september 2022 
Plats: Ottawa, Ontario, Kanada
Ansökan: Engelsk | Franska  
Sista dag att ansöka: 4 augusti 2022

III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 4–6 november 2022 
Plats: Santiago, Chile
Ansökan:  Spanska | Portugisiska  
Sista dag att ansöka: 8 september 2022

IV: Europa

Datum: 21–23 oktober 2022
Plats: Porto, Portugal
Ansökan: Engelsk | Tysk | Portugisiska | Sverige
Sista dag att ansöka: 25 augusti 2022

V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 28-30 april 2023
Plats: Osaka, Japan
Ansökan: Engelsk | Japanska | KoreanskaKinesiska, förenklad | Kinesiska, traditionell
Sista dag att ansöka: 28 januari 2023

VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 28-30 april 2023  
Plats: Visakhapatnam, Indien
Ansökan: Engelsk  
Sista dag att ansöka: 28 januari 2023

VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum:  2–4 december 2022 
Plats: Perth, Australien
Ansökan: Engelsk 
Sista dag att ansöka: 28 januari 2023

VIII: Afrika

Datum: 20-22 januari 2023 
Plats: Kapstaden, Sydafrika
Ansökan: Engelsk | Franska 
Sista dag att ansöka: 22 oktober 2022

 

Frågor?

Om du har frågor eller är intresserad av att genomföra ett FDI genom programmet för lokala institut skickar du e-post till oss på adress:  institutes@lionsclubs.org.