Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

Utvecklingsinstitutet för instruktörer är ett institut som pågår i tre dagar och dess avsikt är att utveckla och utöka antalet kunniga lioninstruktörer som är tillgängliga att användas vid utbildning på klubb-, distrikt- och multipeldistriktsnivå. Kursplanen har utformats för att förbättra intruktörernas skicklighet och teknik när det gäller att leverera utbildning, vilket kommer att förbättra utbildningens kvalitet och den övergripande effektiviteten av Lions ledarskapsutvecklingsprogram. Med början år 2018-2019 har fokusen för utvecklingsinstitutet för instruktörer ändrats till att betona instruktörernas skicklighet i att leverera utbildning, och innehåller inte längre några sessioner för utveckling av kursplan. Lionmedlemmar som slutför FDI kan förvänta sig att kunna leverera utbildningssessioner på ett effektivt sätt med det tillhandahållna materialet. De ska inte förväntas skapa sitt eget utbildningsmaterial.

Kvalificerade kandidater är de lionmedlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid lokala Lions-utbildningsevenemang, har grundläggande färdigheter och har ett genuint intresse att förbättra dessa färdigheter. Under utbildningen ska deltagaren få lära sig att använda PowerPoint som stöd för utbildningens leverans. (Observera: Deltagarna kommer inte förväntas skapa något material under institutet, men PowerPoint och annat tillhandahållet material måste användas för vissa aktiviteter. Deltagandet begränsas till lionmedlemmar från det konstitutionella område som anges i tabellen nedan.

För att slutföra institutet måste lionmedlemmar som deltar i denna tredagarskurs hålla en lokal utbildning inom 6 månader efter deltagandet i institutet.

Ansökningar

Lionmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna kan söka till utvecklingsinstitutet för instruktörer genom att skicka en en ifylld och undertecknad ansökningsblankett. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före institutet. Ladda ner ansökan för ditt konstitutionella område från nedanstående lista. Med anledning av det stora antalet ansökningar som skickas in kan plats vid instituten inte garanteras.

Kostnad för institutet

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende endast i enlighet med institutets datum och program. Enligt styrelsens policy erfordras en deltagaravgift på USD 150 för att täcka en del av dessa kostnader. Denna avgift kan inte återbetalas. Avgiften måste betalas senast sex veckor före institutets startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev för institutet. Deltagaren ansvarar också för sin egen resa och andra resekostnader till och från institutet.

Utvecklingsinstitut för instruktörer 2018-2019

Alla datum och platser kan komma att ändras. Notera att ansökningsformulären endast finns på de språk som kommer att användas vid institutet i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I och II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 18-20 januari, 2020
Plats: Houston, Texas, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 4 november  2019

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 8-10 februari 2020
Plats: Panama City, Panama
Språk: Portugisiska och spanska
Sista ansökningsdag: 30 oktober 2018

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: 16-18 november 2019
Plats: Madrid, Spanien
Språk: Engelska, spanska, franska och italienska
Sista ansökningsdag: 2 september 2019

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: Uppskjutet på obestämt tid
Plats: Shanghai, Kina
Språk: Kinesiska, engelska, japanska och koreanska
Sista ansökningsdag: 23 februari 2020

Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 2-4 november 2019 
Plats: Colombo, Sri Lanka 
Språk: Engelska 
Sista ansökningsdag:  19 augusti 2019 

Constitutional Area VII: Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Indonesia, and Islands of the South Pacific Ocean

Datum: 14-16 september 2019
Plats: Auckland, Nya Zeeland
Språk: engelska
Sista ansökningsdag: 29 juli 2019

Konstitutionellt område VIII: Afrika

Datum: 29 februari -2 mars 2020
Plats: Kairo, Egypten 
Språk: Engelska och franska 
Sista ansökningsdag: 16 december 2019 

Ladda ner mer information om utvecklingsinstitut för instruktörer

  • En lista och en kort beskrivning av de ämnen som behandlas.
  • Ett exempel på program under ett institut på tre dagar.