Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Oikeudelliset resurssit

Oikeudelliset resurssit

Oikeusasioiden osasto on vastuussa järjestön lainmukaisesta toiminnasta ja sääntöjen noudattamisesta maailmanlaajuisesti, minkä lisäksi se opastaa lioneita kaikissa mallisääntöihin ja ohjesääntöön liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi oikeusasioiden osasto huolehtii yleisestä vastuuvakuutusohjelmasta, rekisteröi ja ylläpitää LCI:n ja LCIF:n tavaramerkkejä ja vastaa kysymyksiin kansainvälisen hallituksen hyväksymistä vaalimenettelyistä ja erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteistä.

Mallisäännöt ja ohjesääntö

 

Kansainväliset mallisäännöt ja ohjesääntö – Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallintoasiakirjat

Lionsklubin mallisäännöt ja ohjesääntö (DOC) – Lionsklubin hallintoasiakirjat

Lionsklubin mallisäännöt ja ohjesääntö (PDF) – Lionsklubin hallintoasiakirjat

Lionspiirin mallisäännöt ja ohjesääntö (DOC) – Lionspiirin hallintoasiakirjat

Lionspiirin mallisäännöt ja ohjesääntö (PDF) – Lionspiirin hallintoasiakirjat

Lionsmoninkertaispiirin mallisäännöt ja ohjesääntö (DOC) – Lionsmoninkertaispiirin hallintoasiakirjat

Lionsmoninkertaispiirin mallisäännöt ja ohjesääntö (PDF) – Lionsmoninkertaispiirin hallintoasiakirjat

 

Hallituksen sääntökokoelma

 

Hallituksen sääntökokoelma (BPM) sisältää kaikki kansainvälisen hallituksen hyväksymät tämänhetkiset käytännöt ja menettelytavat. 
 

Viralliset kokouspöytäkirjojen yhteenvedot

 

Kansainvälisen hallituksen kokouspöytäkirjojen viralliset yhteenvedot

Virallinen yhteenveto - lokakuu 2022
Virallinen yhteenveto - kesäkuu 2022
Virallinen yhteenveto – huhtikuu 2022
Virallinen yhteenveto – lokakuu 2021
Virallinen yhteenveto – kesäkuu 2021
Virallinen yhteenveto – huhtikuu 2021
Virallinen yhteenveto – lokakuu 2020
Virallinen yhteenveto – kesäkuu 2020
Virallinen yhteenveto – huhtikuu 2020
Virallinen yhteenveto – lokakuu 2019
Virallinen yhteenveto – kesäkuu 2019
Virallinen yhteenveto – huhtikuu 2019
Virallinen yhteenveto – lokakuu 2018
Virallinen yhteenveto – kesäkuu 2018

Erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Klubin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Antaa klubin jäsenille keinot erimielisyyksien ratkaisemiseksi klubin sisäisesti

Piirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Antaa piirien klubeille keinot erimielisyyksien ratkaisemiseksi kyseisten piirien sisäisesti

Moninkertaispiirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Antaa moninkertaispiirien klubeille keinot erimielisyyksien ratkaisemiseksi kyseisten moninkertaispiirien sisäisesti

Kansainvälisten virkailijoiden ja varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitusmenettely – Menettely piirikuvernöörin ja/tai varapiirikuvernöörin vaaleista johtuvien valitusten käsittelemistä varten

Sääntöjä koskeva valitusmenettely – Antaa klubeille ja piireille keinon ratkaista erimielisyydet, jotka liittyvät kansainvälisten mallisääntöjen ja ohjesäännön tai kansainvälisen hallituksen hyväksymien käytäntöjen tai menettelyjen tulkintaan, loukkaamiseen ja soveltamiseen

Piirikuvernöörin määräaikainen erotuskäytäntö – Piirikuvernöörin määräaikaista erottamista koskeva pyyntömenettely

Erimielisyyksien ratkaisuohjeet – Ohjeiden tarkoitus on auttaa lionsjäseniä, klubeja ja piirejä noudattamaan klubien, piirien ja moninkertaispiirien erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteitä; nämä ohjeet on annettu kansainvälisen hallituksen hyväksymien käytäntöjen lisäksi eikä niiden tarkoitus ole korvata käytäntöjä
 

Vakuutus

 

Lionsklubien kansainvälisellä järjestöllä on yleinen vastuuvakuutus, joka suojaa lionsjäseniä kaikkialla maailmassa.
 

Ehdokkaan tiedot

 

Tietoa kansainvälisiin virkoihin pyrkiville – Tietoa pätevyysvaatimuksista ja säädöksistä ehdokkaille, jotka pyrkivät kansainvälisiin virkoihin

Kansainvälisen virkailijaehdokkaan puoltamislomake – Lomake kansainväliseen virkaan pyrkivän ehdokkaan puoltamista varten
 

Tavaramerkkisäännöt

 

Tavaramerkkisäännöt – Yleiskatsaus – Tietoa Lions Internationalin tavaramerkkisäännöistä
 

Perustamista, säätiötä & rekisteröityä edustajaa koskevat resurssit

 

Tietoa Lions-säätiön perustamisesta – Lionsjäsenille osoitettu kirje, jossa annetaan tarkat tiedot lions-säätiön perustamisvaatimuksista

Säätiön kriteerit – Kriteerit lions-säätiön perustamiseen ja toiminnanharjoittamiseen

Säätiöhakemus – Lupahakemus Lions-nimen ja ‑merkin käyttöön

Esimerkki lions-säätiöiden perustamiskirjasta – Lions-säätiöiden perustamiskirjan esimerkki

Esimerkki lions-säätiöiden ohjesäännöstä – Lions-säätiöiden ohjesäännön esimerkki

Esimerkki lions-säätiön päätöksestä – Lions-säätiöiden päätösesimerkki

Tietoa lionsklubin perustamisesta – Lionsjäsenille osoitettu kirje, jossa annetaan tarkat tiedot lionsklubin perustamisvaatimuksista

Esimerkki perustamiskirjasta – vain Yhdysvallat – Esimerkki perustamiskirjasta, joka voi auttaa lionsklubeja laatimaan omat perustamiskirjansa
 

Verot

 

Luettelo Yhdysvaltain vaatimuksista voittoa tuottamattomille järjestöille – Kertoo yhdysvaltalaisille klubeille ja piireille osavaltiokohtaisesti rekisteröitymistä ja varainkeruuta koskevista vaatimuksista

IRS Form 8976 ‑ohjeita – vain Yhdysvallat – Tietoa IRS:n uudesta säädöksestä, jonka mukaan kaikkien vastikään perustettujen 501(c)(4)-organisaatioiden on ilmoitettava IRS:lle aikeestaan toimia 501(c)(4)-organisaationa täyttämällä lomake 8976

IRS – Toistuvat kysymykset – Uusi vuosittainen sähköinen ilmoitus – ePostcard  – ”vain Yhdysvallat – Tietoa verotoimiston vaatimuksesta, jonka mukaan pienten veroista vapautettujen organisaatioiden on toimitettava vuosittainen ilmoitus sähköisesti (lomake 990-N, tunnetaan myös nimellä e-Postcard)”

Julkinen ilmoitus IRS-lomakkeella 8976 – Lionsklubeille osoitettu kirje koskien Lions Clubs Internationalin IRS:lle lähettämää julkista ilmoitusta liittyen lomakkeeseen 8976

Lionsklubeja ja niiden johtajia koskevat veroasiat ja ‑säädökset – vain Yhdysvallat – Tietoa veroasioita koskevista säädöksistä ja vaatimuksista

Erillisten kaupallisten tulojen verotukseen (UBIT) liittyviä ohjeita Yhdysvaltain verotuksen alaisille piireille ja klubeille – Tietoa erillisten kaupallisten tulojen verotuksesta (UBIT)
 

Eettiset standardit

 

Eettiset standardit ja menettelytavat – Johtavien virkailijoiden, kansainvälisten johtajien ja hallituksen jäsenten eettisiin standardeihin ja menettelytapoihin liittyvät ohjeet

Eettiset standardit ja menettelytavat (klubivirkailija) – Tietoa eettisistä standardeista ja menettelytavoista

Eettiset standardit ja menettelytavat (kuvernöörineuvoston puheenjohtajat) – Tietoa kuvernöörineuvoston puheenjohtajien eettisistä standardeista ja menettelytavoista

Eettiset standardit ja menettelytavat (piirikuvernöörit) – Tietoa piirikuvernöörien eettisistä standardeista ja menettelytavoista
 

Muut käytännöt

 

Piirin vaaleja koskevat säännöt – Sisältää piirin ohjeet käytännöistä ja ehdoista, jotka liittyvät piirin vuosikokouksen ja vaalien järjestämiseen

Lions Clubs Internationalin yksityisyyden suoja – Lions Clubs Internationalin yksityisyyden suoja

Toimintaperiaatteet koskien varojen käyttöä – Käytäntö sisältää tietoa lionsklubien aktiviteeteissa kerättyjen varojen käytöstä

Toimintaperiaatteet koskien varojen käyttöä: toistuvat kysymykset – Ohjeiden tarkoitus on auttaa lionsjäseniä, klubeja ja piirejä noudattamaan kansainvälisen hallituksen hyväksymää käytäntöä varojen käytöstä

Tietoa moninkertaispiirin ja piirin vuosikokousten valtuutetuista äänestäjistä – Tietoa moninkertaispiirin ja piirin vuosikokousten valtuutetuista äänestäjistä sekä äänestysmenettelyistä