Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Apurahatyypit Apurahat piireille ja klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla

Apurahat piireille ja klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla

Piirin ja klubin tekemistä rajoittamattomista lahjoituksista voidaan myöntää 15% takaisin apurahoina (District & Club Community Impact Grants) tukemaan paikallisia projekteja klubin ja/tai piirin tasolla.

Tietoja

Lahjoituksia voidaan tehdä pitkin vuotta ja apurahat myönnetään seuraavana toimivuonna. Minimilahjoitus klubilta on US$5000 ja piireiltä US$10 000, jotta ne voivat saada apurahana 15% lahjoitetusta määrästä. Minimimäärä on saavutettava yhden toimivuoden aikana (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta).


Lue lisää

 

Ohjelmaan osallistuvilla klubeilla ja piireillä on mahdollisuus käyttää ansaittuja varoja paikallisten projektien tukemiseen. Apurahaa haetaan Piirien ja klubien yhteisövaikutuksen apurahahakemuksella, tai ne voidaan käyttää osana LCIF:n muun apurahaohjelman hakemusta, paikallisena vastaavana rahoituksena. Klubeilla on mahdollisuus säilyttää omat DCG-varansa klubin projekteja varten, tai se voi vapauttaa varat piirin DCG-osuuteen laskettavaksi, piirin tilille.

LCIF ottaa yhteyttä piireihin ja klubeihin, jotka ovat tehneet lahjoituksia toimivuonna 2017-2018 asetettujen kriteerien mukaisesti. 

Hae