Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite

Yleiskatsaus

 

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite tukee piirejä, kun ne kehittävät jäsenyyteen liittyviä strategioita, jotka keskittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

• Piirien innostaminen uusien klubien kautta
• Klubien innostaminen uusien jäsenten kautta
• Nykyisten jäsenten motivoiminen ystävyyssuhteiden ja jännittävän palvelun kautta

Lähestymistapaa voidaan soveltaa yleisesti ottamalla huomioon alueelliset tarpeet ja olosuhteet, ja sitä tukee kasvava kokoelma resursseja.

Materiaalit

Yleiskatsaus
Virallinen yhteenveto
UKK
Tukikartta (sininen) - Ihanteellinen digitaalista esitystä varten
Tukikartta (valkoinen) - Toimii parhaiten ei-ammattimaisten kopioiden tulostamisessa
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite - Esimerkkejä alueellisesta aikataulusta

4-vaiheinen prosessi

 

Vaihe 1
RAKENNA TIIMI

 

Rakenna tiimi tukemaan maailmanlaajuista jäsenyysaloitetta.

Rakenna tiimi -koulutusopas - Uusi!
Esitelmä (PPT)

Vaihe 2
RAKENNA VISIO

 

Suorittakaa analyysi piirin tilanteesta ja laatikaa tavoitteet palvelemaan sen tarpeita.

Rakenna visio -koulutusopas - Uusi!
Esitelmä (PPT)
SWOT-lomake (DOC)
SWOT-lomake (PDF)

Vaihe 3
RAKENNA SUUNNITELMA

 

Laatikaa suunnitelma tiiminä, jotta saavutatte määritellyn vision.

Rakenna suunnitelma -koulutusopas - Uusi!
Esitelmä (PPT)
Toimintasuunnitelman malli (Word)
Toimintasuunnitelman malli (PDF)

Vaihe 4
RAKENNA MENESTYS

 

Toteuttakaa suunnitelma, ylläpitäkää vastuullisuutta ja tehkää muutoksia tarpeen mukaan.

Rakenna menestys -koulutusopas - Uusi!
Esitelmä (PPT)

Ymmärtääksesi paremmin prosessia, tutustu Lionien oppimiskeskuksen kurssiin "Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite".

Kun olet suorittanut jokaisen vaiheen, ilmoita GLT-koordinaattorille piirissä suoritetun koulutuksen yksityiskohdat, jotta hän voi raportoida ne Learn-sovelluksessa.

Resurssit

 
Prosessi

Piirin GMT-koordinaattorin roolit & vastuut
Yleiskatsaus piirin GMT-koordinaattorin roolista, joka on keskeinen rooli maailmanlaajuisessa toimintaryhmässä.

Pohjois-Amerikan jäsenyysaloite – Pilottiohjelmasta opittuja asioita
Parhaita käytäntöjä, innovatiivisia ideoita ja hyödyllisiä vinkkejä NAMI-pilottiohjelman piireistä.

Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen ottaminen mukaan Piirin tavoitteisiin
Strateginen yleiskatsaus siitä, miten Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen suunnitelmat liittyvät piirin tavoitteisiin.

Tukitoimet piirin menestyksen varmistamiseksi
FVDG/DGE:n koulutusohjelmaan osallistuvien roolit ja vastuut, piirin tavoitteet ja Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite.

Piirien innostaminen uusien klubien kautta
Alkuun pääseminen

Uuden klubin kehittämisopas
Yleiskatsaus klubin perustamisprosessin vaiheista.

Uusi jäsenesite
Tämä tulostettava esite kattaa lionina olemisen edut ja tehtävämme järjestönä.

Opaslionohjelman verkkosivu
Tietoa opaslioneille ja ohjelman resurssit, jotka on suunniteltu auttamaan vasta perustettuja, vakiintuneita ja toimintaansa parantavia klubeja.

Jäsenkasvun apurahojen verkkosivu
Hyödyllistä tietoja ja resursseja jäsenkasvun apurahojen hakemista varten.

PR-apurahojen verkkosivu
Hyödyllistä tietoja ja resursseja PR-apurahojen hakemista varten.

Klubityypit

Tavallisten lionsklubien verkkosivu
Tietoa ja resursseja, jotka koskevat paikkakunnalla toimivia tavallisia lionsklubeja, joissa on eniten mahdollisuuksia uusien klubien kehittämiseen.

Leo-lionsklubien verkkosivu
Tietoa leo-lion-ohjelmasta, joka tarjoaa nykyisille tai entisille leoille mahdollisuuden jatkaa palvelua paikkakunnillaan.

Kampusklubien verkkosivu
Tietoa ja resursseja korkeakouluissa tai yliopistoissa toimivien kampuslionsklubien perustamiseen.

Teemaklubiohjelman verkkosivu
Teemaklubiohjelma on suunniteltu klubeille, joiden jäsenet jakavat jonkin yhteisen mielenkiinnon kohteen tai intohimon. Tätä kautta heillä voi olla läheisempi suhde toisiinsa.

Virtuaalisten klubien verkkosivu
Tietoa ja resursseja koskien virtuaalisia lionsklubeja, joiden kautta lionit voivat tavata ja palvella hyödyntämällä erilaisia virtuaalisia kanavia.

Join Together ‑ohjelman verkkosivu
Tietoa Join Together ‑ohjelmasta, jonka kautta pyritään kannustamaan paikkakunnalla toimivia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita toimimaan yhteistyössä Lions Internationalin kanssa.

Liitännäisklubien verkkosivu
Tietoa ja resursseja koskien liitännäisklubeja, jotka tarjoavat pienille ryhmille mahdollisuuden liittyä Lions Internationaliin ja palvella paikkakuntiaan.

Klubien innostaminen uusien jäsenten kautta

Klubin jäsenjohtajan verkkosivu
Tietoa ja resursseja klubien jäsenjohtajille.

Kysy pois!
Uuden jäsenen rekrytointiopas klubeille.

Hissipuhe
Tietoa, miten kirjoittaa hissipuhe (lyhyt esittely).

Jäsenyyshakemus
Esite, jossa luonnehditaan jäsenedut ja ‑maksut ja joka sisältää tulostettavan tai sähköisessä muodossa täytettävän jäsenhakemuksen.

Lionjäsenyyden edut
Lioniksi ryhtymisen eduista kertova esite.

Mentoriohjelman verkkosivu
Tietoa ja resursseja koskien lionien mentoriohjelmaa, jonka avulla lionit voivat valmistautua johtajavirkoihin klubeissa, järjestössä ja omassa elämässään.

Klubien uudelleenrakentaminen ja -aktivointi
Tietoa ja resursseja auttamaan heikkojen klubien vahvistamista ja uudelleenaktivoida klubeja, jotka on lakkautettu tai asetettu status quoon.

Me olemme lioneita (juliste)
Tämä mukautettava juliste on loistava tapa mainostaa klubiasi eri puolilla paikkakuntaasi.

Potentiaaliset jäsenet

Nuorten lionien verkkosivu
Tietoa ja resursseja nuorille lioneille, eli enintään n. 40-vuotiaille jäsenille.

Uusia ääniä ‑aloitteen verkkosivu
Tietoa Uusia ääniä ‑aloitteesta, joka pyrkii lisäämään naisten, nuorten aikuisten ja aliedustettujen väestönosien määrää järjestössämme.

Jäsenten motivointi uusien ystävyyssuhteiden ja jännittävää palvelun kautta
Palvelu

Palveluprojektien suunnittelutoimintojen verkkosivu
Joukko klubeille suunniteltuja ladattavia työkaluja, joiden avulla klubit voivat palvella paikkakuntiaan maailmanlaajuisten avustuskohteidemme alueilla.

Palvelun työkalupakin verkkosivu
Resursseja, jotka on suunniteltu lionien avuksi klubien arviointia, asemointia ja aktivoimista varten, jotta klubit voivat vaikuttaa laajemmin.

Palvelusta ilmoittamisen verkkosivu
Tietoa palvelusta ilmoittamisen tärkeydestä sekä resursseja, jotka ovat avuksi ilmoittamisprosessissa.

Lionien työkalut asioiden puolesta puhumisessa ‑verkkosivu
Tietoa asioiden puolesta puhumisesta palvelumahdollisuutena, jonka avulla edistetään järjestömme ja säätiömme tehtävää.

Jäsenraporttien työkalut
Raportteja, jotka ovat elintärkeitä klubin terveyden kannalta.

Klubin ilmapiiri

Klubin laadun parantamisen verkkosivu
Ideoita ja elementtejä, jotka auttavat klubeja toimimaan tehokkaasti niiden vastatessa jäsentensä ja paikkakuntiensa tarpeisiin.

Klubin laatualoitteen verkkosivu
Strateginen suunnitteluväline, jonka avulla klubit voivat tunnistaa parannusmahdollisuuksia.

Klubin terveystarkastuksen raportit
Raportteja, joiden avulla seurataan jäsenkasvua, taloudellista tilannetta, raportointitrendejä, klubin avoimia virkoja, LCIF:lle tehtyjä lahjoituksia ja piirin klubien yleistä terveyttä.

Klubin terveystarkastuksen toimintastrategiat
Asiakirja, jossa kuvaillaan strategioita klubin terveyden parantamista varten.

Teidän klubinne, teidän tapanne
Opas klubikokousten mukauttamiseen.

Tuki piirien ja klubien johtajille

Lionien koulutuskeskuksen (LLC) verkkosivu
Kirjaudu Lion-tiliisi, niin pääset käyttämään digitaalista Learn-työkalua ja suuntaamaan Lionien koulutuskeskukseen (LLC), jossa voit tutustua henkilökohtaista kasvua tukevaan koulutukseen.

Klubivirkailijatiimi
Tietoa ja resursseja klubien johtajille.

Lohkon ja alueen hallinnointi
Tietoa ja resursseja, jotka koskevat lohkon ja alueen puheenjohtajia. 

Lohkon puheenjohtajan työpajan verkkosivu
Koulutusmateriaalia lohkon puheenjohtajan työpajan ohjaajalle sekä hyödyllistä materiaalia lohkon puheenjohtajan työpajan osallistujille.

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite alueen ja lohkon puheenjohtajille
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite auttaa Lions Internationalia saavuttamaan optimaalisen jäsenkasvun. Tutustu tällä sivulla oleviin resursseihin nähdäksesi, miten voitte käyttää tätä strategista prosessia alueillanne ja lohkoissanne.

Johtajakoulutuksen kehittämisen verkkosivu
Tietoa ja resursseja, jotka koskevat johtajakoulutuksen mahdollisuuksia.

Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin verkkosivu
Opastavia suunnitelmia sekä osallistujien materiaalia ja esitteitä, joita voidaan käyttää koulutuksen aikana.

Suunnittele klubisi menestys -opas
Lue, miten voitte analysoida klubianne ja kehittää tavoitteita, jotka parhaiten palvelevat sen tarpeita.

Suunnittele klubisi menestys -PPT
Muokattava PPT seuraa Rakentakaa visio klubillenne -opasta.

Ongelmanratkaisuopas klubeille
Hyödyllinen opas, jossa esitellään yleisiä klubeissa esiintyviä ongelmia ja resursseja, jotka auttavat ratkaisujen löytämisessä.

Piirikuvernöörit
Piirikuvernöörit, tämä verkkosivu on suunniteltu teille! Täältä löydätte kaikki resurssit, joita tarvitsette menestymiseen. 

Entiset piirikuvernöörit
Edelliset piirikuvernöörit, tämä verkkosivu on suunniteltu teille! Teillä on valtavasti tietoa ja kokemusta ja pystytte auttamaan klubianne, piiriänne ja koko järjestöä eteenpäin.

Ongelmanratkaisuopas piireille
Tässä oppaassa esitellään yleisiä piireissä esiintyviä ongelmia ja resursseja, jotka auttavat ratkaisujen löytämisessä.

Markkinointiresursseja
Lions Clubs International

Palvelumme-lehtinen 
Lions Internationalista ja vaikutuksestamme kertova lehtinen.

Logojen ja merkkien verkkosivu
Hyväksyttyjä brändiin liittyviä resursseja.

PR-toiminta ja sosiaalinen media

Lionien lehdistökeskuksen verkkosivu
Erilaisia resursseja, kuten mediapakkauksia, logoja, valokuvia, malleja ja usein kysyttyjä kysymyksiä.

PR-oppaan verkkosivu
PR-tietoa, johon sisältyy kaikenlainen kirjallinen, sanallinen ja sanaton viestintä, jota käytetään tiedon jakamiseen yleisölle.

SMiLE (Social Media including Lions Everywhere)
Tietoa lionien kansainvälisestä yhteisöstä, joka keskittyy auttamaan lioneita, klubeja, piirejä ja moninkertaispiirejä sosiaaliseen mediaan liittyvissä kysymyksissä.

Markkinoinnin asiakirjat

Brändin & markkinoinnin työkalupakin verkkosivu
Brändättyjä työkaluja, joita voidaan käyttää klubien ja niiden palvelun mainostamiseen.

 

Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite

Auta meitä parantamaan Maailmanlaajuista jäsenyysaloitetta antamalla meille palautetta.

Ota yhteyttä

 

Onko sinulla kysyttävää Maailmanlaajuisesta jäsenyysaloitteesta? Lähetä kysymykset ja pyynnöt osoitteeseen membership@lionsclubs.org.