Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Apurahatyypit SightFirst Grants

SightFirst-apurahat

SightFirst-apurahat voivat auttaa lasta näkemään ensimmäistä kertaa. Ne voivat suojella kokonaisen kylän asukkaita silmäsairaudelta tai auttaa ihmistä, joka sokeutuu diabeettisen silmäsairauden seurauksena. Niiden kautta voidaan varustaa sairaaloita ja klinikoita alipalvelluilla alueilla kouluttamalla lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jakamalla lääkkeitä ja lisäämällä tietoisuutta eri puolilla maailmaa.

 

       Näkökyky kaikille

Vuodesta 1990 saakka SightFirst on ollut tärkeässä asemassa miljoonien ihmisten näkökyvyn palauttamisessa ja parantamisessa.

  • Myönnetty yli US$356 miljoonaa yli 1 330 projektiin 102 maassa
  • 9,1 miljoonaa kaihileikkausta näkökyvyn palauttamiseksi 
  • Rakennettu, laajennettu tai varustettu 1 292 näköhuollon keskusta
  • 1,8 miljoonaa näköhuollon ammattilaista koulutettu
  • 164 miljoonaa annosta Zithromax® -lääkettä jaettu trakooman kontrolloimiseksi
  • 325,8 miljoonaa annosta Mectizan® -lääkettä jaettu jokisokeuden pysäyttämiseksi

 

 

SightFirst-apurahat   

SightFirst tukee korkealaatuisia, kustannustehokkaita, tasapuolisia ja kestäviä näköhuollon projekteja, jotka keskittyvät infrastruktuurin kehittämiseen, ihmisten kouluttamiseen, näköhuollon palveluiden toteuttamiseen ja siihen liittyvään koulutukseen. 

SightFirst-apurahojen hakuaika päättyy 90 päivää ennen SightFirstin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksia, jotka järjestetään tammikuussa ja elokuussa. Täältä löydät hakemusten eräpäivät. 

Keskusteluja tulisi käydä SightFirst-ohjelman teknisen neuvonantajan kanssa koko hakuprosessin ajan Täältä. löytyvät alueesi SightFirst-ohjelman teknisen neuvonantajan yhteystiedot tai ota yhteyttä osoitteessa SightFirst@lionsclubs.org.

 

SightFirstin näköhuollon apurahat

SightFirst-ohjelman tavoite on kehittää ja parantaa kattavia näönhoitojärjestelmiä, joiden avulla tuetaan sokeuden ja näönmenetyksen johtavien syiden vastaista taistelua ja avustetaan sokeita ja näkövammaisia alipalvelluilla alueilla.

SightFirst-tutkimusapurahat

SightFirst-tutkimusapurahat tarjoavat tukea julkisiin terveydenhuollon aloitteisiin, joissa arvioidaan ja vaikutetaan suoranaisesti SightFirst-ohjelman toimintaan. 

Palveluvoimaa

Kampanja 100

Auta lioneita jatkamaan heidän historiallista työtään näkökyvyn säilyttämisessä - lahjoita jo tänään.