Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Maailman Terveysjärjestö

Maailman Terveysjärjestö


LCIF:n yli 30 vuotta jatkunut yhteistyösuhde Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa tarjoaa useita aloitteita sokeuden ehkäisemiseen. LCIF:llä ja WHO:lla on yhteistyösopimus, jolla on luotu puitteet yhteistyölle sokeuden ehkäisemiseksi ja näkövammaisten tukemiseksi sekä diabeteksen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi painottaen diabeettisia silmäsairauksia.
 

Diabeteksen ja näön menetyksen ehkäisy ja kontrollointi

Arviolta 457 miljoonaa ihmistä kautta maailman kärsii diabeteksesta. Tämä tekee diabeteksesta yhden maailman nopeiten kasvavista terveysongelmista. WHO on ennustanut, että diabetes tulee olemaan seitsemänneksi  suurin kuolinsyy vuonna 2030. Diabeettinen retinopatia, joka syntyy pitkän sairastamisen tuloksen, on yksi viidestä suurimmasta näkökyvyn heikkenemiseen johtavasta sairaudesta, ja yksi neljästä suurimmasta syystä sokeutumiseen. Yhteistoiminta diabetesta ja diabeettista retinopatiaa hoitavien välillä on kriittisen tärkeä diabeteksen hoitamisessa ja parantamattoman sokeutumisen ehkäisyssä.

SightFirstin neuvoa-antava toimikunta (SAC) hyväksyi 400 000 US dollarin suuruisen apurahan huhtikuussa 2012 diabeteksen ja diabeettisen retinopatian arviointityökalun kehittämiseksi. Työkalua diabeteksen ja diabeettisen retinopatian arviointia varten (The Tool for the Assessment of Diabetes and Diabetic Retinopathy,TADDS) käytetään selvitettäessä ihmisten pääsyä diabeteshoitooon ja diabeettista retinopatiaa estävään hoitoon, sekä arvioimaan, miten nämä kaksi terveydenhuollon haaraa toimivat yhdessä ja mitä taloudellisia riskejä potilailla on. Tämä 46 kysymyksen työkalu mahdollistaa tilanneanalyysin tekemisen, palvelutasojen rajojen arvioinnin sekä merkittävimpien ja ensisijaisten huoltoaukkojen määrittämisen. Tavoitteena on universaali pääsy hoitoon ja palveluihin diabeettisen retinopatian ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

TADDS-toimintaa on toteutettu yli 30 maassa sen kehittämisen jälkeen. Toiminnan tarpeellisuus jatkuu yhä alueilla, joilla on tarve selvittää, miten parantaa ihmisten pääsyä diabeteksen, sekä diabeettisen retinopatian hoitoon, sokeutumisen estämiseksi.

 

Lapsuusiän sokeuden eliminointiprojekti

Lapsuusiän sokeus on edelleen merkittävä ongelma maailmanlaajuisesti etenkin kehitysmaissa. Kun silmäsairauksia ja varhaislapsuuden aikana kehittyviä vaivoja ei hoideta, seurauksena voi olla näkövamma tai sokeus. Pääasialliset syyt vaihtelevat, ja ne määräytyvät pitkälle yhteiskunnallis-taloudellisen statuksen ja ensisijaisen terveydenhoito- ja näönhoitopalvelujen saatavuuden perusteella.

Vuodesta 2001 LCIF ja WHO ovat tehneet yhteistyötä Lionien ja WHO:n projektissa Lapsuusiän sokeuden eliminoimiseksi Tämän projektin puitteissa LCIF on lahjoittanut liki 7 miljoonaa US dollaria apurahoina tarveperusteisten, lapsuusiän silmäsairauksiin keskittyvien sairaaloiden perustamiseksi jokaisella kuudella WHO-alueella. Tähän mennessä 46 sairaalaa on perustettu 30 eri maassa.