Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

 

PR-anslag

Starka program som gör skillnad i samhället är nyckeln till effektiva PR-aktiviteter för lionklubbarna.

PR-anslag för att främja multipeldistriktets övergripande program beviljas enligt principen först till kvarn, för att öka allmänhetens kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. Anslagen är utformade för att hjälpa multipeldistriktet öka allmänhetens kännedom om Lions och Lions program.

På grund av ett ökat intresse för PR-anslag kommer alla anslagsansökningar att beviljas för verksamhetsåret 2021-2022. Vi kommer att ta emot nya ansökningar för verksamhetsåret 2022-2023 med början den 1 juli 2022. Tack igen för ditt intresse för detta program och för att du främjar Lions hjälpinsatser lokalt. 

*För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett deldistrikt i ett multipeldistrikt.

 

Lär dig mer och ansök

Information om PR-anslag 

Formulär W-9

För mer information skickar du e-post till PR@lionsclubs.org.