Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Typer av anslag PR-anslag

 

PR-anslag

Starka program som gör skillnad i samhället är nyckeln till effektiva PR-aktiviteter för lionklubbarna.

PR-anslag för att främja multipeldistriktets övergripande program beviljas enligt principen först till kvarn (den totala programbudgeten är USD 200 000), för att öka allmänhetens kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. Anslagen är utformade för att hjälpa multipeldistriktet öka allmänhetens kännedom om Lions och Lions program.

Kommittén för marknadskommunikation kommer att gå igenom ansökningarna och fatta det slutliga beslutet.

*För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett deldistrikt i ett multipeldistrikt.

 

Lär dig mer och ansök

Information om PR-anslag

Ansökan om PR-anslag

Formulär W-9

För mer information skickar du e-post till PR@lionsclubs.org.