Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Typer av anslag PR-anslag

PR-anslag

Starka program som gör skillnad i samhället är nyckeln till effektiva PR-aktiviteter för lionklubbarna.

PR-anslag för att främja multipeldistriktets övergripande program beviljas enligt principen först till kvarn, för att öka allmänhetens kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. Anslagen är utformade för att hjälpa multipeldistriktet öka allmänhetens kännedom om Lions och Lions program.

Markkinointiviestinnän toimikunta tarkastaa hakemukset ja tekee lopulliset päätökset.

*För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett deldistrikt i ett multipeldistrikt.

Lär dig mer och ansök

Information om PR-anslag
Ansökan om PR-anslag
Formulär W-9

För mer information skickar du e-post till PR@lionsclubs.org.