Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Typer av anslag PR anslag

 

PR-anslag

Starka program som gör skillnad i samhället är nyckeln till effektiva PR-aktiviteter för lionklubbarna.

PR-anslag för att främja multipeldistriktets övergripande program beviljas enligt principen först till kvarn (den totala programbudgeten är USD 300 000), för att öka allmänhetens kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. Anslagen är utformade för att hjälpa multipeldistriktet öka allmänhetens kännedom om Lions och Lions program.

Kommittén för marknadskommunikation kommer att gå igenom ansökningarna och fatta det slutliga beslutet.

På grund av ett ökat intresse för PR-anslag kommer alla anslagsansökningar att beviljas för verksamhetsåret 2020-2021. 

Vi kommer att ta emot nya ansökningar för verksamhetsåret 2021-2022 med början den 15 juli 2021. Tack igen för ditt intresse för detta program och för att du främjar Lions hjälpinsatser lokalt. 

*För multipeldistrikt och enkeldistrikt, inte ett deldistrikt i ett multipeldistrikt.

 

Lär dig mer och ansök