Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Stärker era hjälpinsatser

Vi gjorde det – tillsammans!

Mer än USD 300 miljoner insamlade! Tack för allt det du har gjort för att göra Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser till en stor framgång. LCIF gör skillnad tack vare ditt stöd.

Kära humanitära vän.

På vägnar av världens lionmedlemmar och Lions Clubs International Foundation (LCIF) vill vi tacka dig för dina enastående engagemang för Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser.

Det var vårt uppriktiga nöje att berätta att vi uppnått – och till och med överträffat – våra kampanjmål vid den 104:e internationella kongressen i Montréal.

Tack vare ditt ledarskap och stöd samlade LCIF in USD 325 miljoner under den historiska kampanjen.

Vi är tacksamma för var och en av era insatser som gjorde den här kampanjen så framgångsrik. Vi hade inte kunnat uppnå denna fantastiska milstolpe utan ditt hårda arbete och engagemang. Denna framgång är en reflektion av ditt ledarskap och din humanitära anda.

Under dina år av insatser för den här kampanjen har ditt ledarskap och föregående med gott exempel sett till att LCIF kan fortsätta stärka alla som arbetar för att förbättra hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och skydda utsatta människor under många år och decennier framöver.

Även under dess gång hade Kampanj 100 en global påverkan, som yttrade sig på följande sätt:

  • Nya anslagsprogram för barncancer och hungersnöd för att förbättra livskvalitén för behövande
  • Insamlade pengar till fonden för flyktingar och tvångsförflyttade personer, för att tillhandahålla trygghet och säkerhet för de som flytt sina hem under dessa oerhört svåra tider
  • Ökade möjligheten för LCIF att snabbt bevilja anslag efter katastrofer och under globala kriser som pandemin COVID-19
  • Fortsatt stöd för världens ungdomar genom Lions Quest-program och anslag
  • Innovativa anslagsprojekt för att skydda och återställa vår miljö och därmed förbättra välbefinnandet i alla samhällen
  • Liv som räddats och förändrats till det bättre tack vare Lions globala insatser inom syn, diabetes och andra humanitära frågor

Vi borde alla vara väldigt stolta över vad vår organisation kunnat åstadkomma med hjälp av LCIF och Kampanj 100.

Låt oss inte glömma att världens behov fortsätter att växa. Vi måste bygga vidare på den här kampanjens framgång för att säkerställa att vår stiftelse har kapacitet att stärka våra insatser runt om i världen, för kommande generationer. Vi tackar dig för ditt fortsatta stöd och ser fram emot att samarbeta med dig kring fler serviceaktiviteter framöver. Även om den här kampanjen går mot sitt slut, fortsätter vårt arbete som lionmedlemmar, stärkta av LCIF.

Med vänlig lionhälsning

Dr. Jitsuhiro Yamada
Tidigare internationell president, ordförande
för Kampanj 100

J. Frank Moore III
Tidigare internationell president, vice ordförande
för Kampanj 100

KAMPANJ 100 MODELLKLUBBAR

Tack

Utan de generösa donationerna från modellklubbar runtom i världen skulle LCIF inte ha möjlighet att tillhandahålla den otroliga nivå av stöd som ger styrka till de hjälpinsatser Lions medlemmar utför.

Interaktiv global karta: LCIF:s påverkan runtom i världen

LCIF når hela världen genom att stödja Lions när de levererar hjälpinsatser och medkänsla till människor i nöd. Ta del av berättelser från när och fjärran med hjälp av denna karta, kom tillbaka ofta för att ta del av nya berättelser om hopp och hjälp.
PHILIPPINES

US$73,955

Read Story
/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Philippines.jpg?itok=yHNqcIeo
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-phillipines
Stöd projekt som detta
Skolreparationer gläder elever och samhället

En elevs vilja att lära sig kan snabbt försvinna om skolans miljö är störande, smutsig och otrygg. Efter tyfonen Haiyan (i Filippinerna känd som supertyfonen Yolanda) förstördes grundskolan i Tagdon. Lions i Tyskland ville hjälpa till. De samlade in pengar och beviljades ett anslag av Lions Clubs International Foundation (LCIF) för att renovera och bygga ut skolan. I Filippinerna finns Bulan Lions Club i närheten och medlemmarna besöker skolan regelbundet och de kunde bidra till skolans spännande nystart.

Tack vare pengar från Lions i Tyskland, LCIF och Bulan Lions Club kunde tre byggnader och nio klassrum renoveras. Reparationer gjordes av regelstommar, yttertak, innertak, fönster, dörrar, tegelväggar och elinstallationer. Målning både inomhus och utomhus i en välkomnande gul färg med blåa inslag gav skolan nytt ljus. Förutom renovering av befintliga byggnader finansierade projektet även byggnation av en ny byggnad där det finns bibliotek, datorrum, hälsovårdsklinik och toaletter.

Ytterligare bevis för att vänlighet har betydelse är att projektet har stärkt glädje och hälsa i samhället. ”Det har varit vårt hopp och vår hjälp till människor i Filippinerna, för vi vet att genom att hjälpa dem till god utbildning hjälper vi dem och deras familjer. Och förstås hela landet faktiskt”, säger Dr. Marlene Ruth Hermo-Koslowsky, lionmedlem och tidigare elev vid grundskolan i Tagdon.

ANCHORAGE, ALASKA

Lions Quest

Read Story
/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/anchroagealaska.JPG?itok=yy6IEHDI
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-alaska
Stöd projekt som detta
Elever i Anchorage utvecklar positiva livsfärdigheter genom Lions Quest

Skolorna i Anchorage har varit nationella ledare avseende socialt och emotionellt lärande i många år, men letade efter ett program som kunde implementeras i alla deras grundskolor. Lions såg en unik möjlighet. Genom sitt egna nätverk hade Lions kontakt med distriktets ledare och genom LCIF hade de tillgång till både finansiellt stöd och ett erkänt program för socialt och emotionellt lärande.

Lions i distrikt 49 A erhöll ett anslag från LCIF och från Northrim Bank, en lokal bank, för att implementera Lions Quest i skolorna i Anchorage. Lions deltog även vid seminarierna för lärare och är fortfarande mycket aktivt involverade, de träffar skolpersonal för att diskutera programmet och Lions engagemang i skolorna och samhället. Eleverna i Anchorages skolor har redan visat framsteg sedan Lions Quest implementerades. Thomas, en elev i årskurs åtta, har lärt sig något särskilt viktigt. ”Lions Quest kan inte förändra saker som människor säger eller gör, men det är till hjälp att förklara hur man kan hantera situationer där människor säger eller gör saker som du inte gillar.” En annan elev, Ji, reflekterade över hur programmet skapar fler positiva beteenden. ”Lions Quest öppnar upp för positiva möjligheter som vi ibland inte kan se hos oss själva.” Tack vare Lions i distrikt 49-A, deras lokala partner, och LCIF är tusentals elever i Anchorage på god väg mot en ljus framtid.

Frankrike

USD 5 000

Read Story
/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2020-10/France%20-%20tablets%201.jpg?itok=V6O7tbq2
https://lionsclubs.org/sv/donate
Stöd projekt som detta
Isolerad, men aldrig ensam

Det kan vara svårt att flytta till ett äldreboende. Det är nya lokaler att lära känna, rutiner att skapa, grannar att bekanta sig med och anpassningen till att bo långt från sin familj. Det är en ny verklighet som kan göra att de boende känner sig ensamma under det att de vänjer sig. Det kan vara ännu svårare när sjukdomar kräver isolering från besökare. Under coronapandemin (COVID-19) har många äldreboenden tvingats stänga för besökande familjer och vänner ofta på obestämd tid. De nya säkerhetsföreskrifterna har tillkommit för att skydda dem som är mest känsliga för COVID-19, men detta kan även orsaka psykisk ohälsa bland de boende som inte har kunnat träffa sina familjer och vänner på flera månader.

Lions i Frankrike insåg hur detta kan orsaka stress och brustna hjärtan, så de agerade därför snabbt och ansökte om ett anslag från LCIF och satte igång sitt arbete. De drog nytta av anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället, de beviljades USD 5 000 med vilket de köpte 273 läsplattor och levererade dem till 106 äldreboenden, så att de boende skulle kunna låna dem. Mer än 8 000 äldre personer blev överlyckliga när de förstod att de skulle kunna tala med och se sina barn, barnbarn och vänner igen .

Surinam

USD 10 000

Read Story
/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2020-10/Suriname%201.jpg?itok=b-0_O7FG
/sv/donate
Stöd projekt som detta
Ny triageavdelning för COVID-19

Även under en pandemi finner Lions medlemmar nya sätt att genomföra hjälpinsatser och LCIF stödjer dem. Sjukhuset i Paramaribo, Surinam, var helt fullbelagt. Inte ens triageenheten hade plats för fler patienter. Sjukhuset tvingades expandera hudkliniken, för att kunna ta emot fler patienter med coronavirus (COVID-19). Sjuksköterskor och säkerhetsvakter fanns placerade vid alla ingångar till sjukhuset, för att kontrollera temperaturen på varje besökare. De var i desperat behov av större lokaler och ett mer effektivt sätt att undersöka besökarna. Så sjukhuset kontaktade en välkänd serviceorganisation på orten – Lions Clubs International. Lions i distrikt 60-A tog sig an utmaningen, men behövde ekonomiskt stöd, så de kontaktade LCIF som beviljade dem ett anslag på USD 10 000, för att kunna bygga en ny byggnad separat från sjukhusets huvudbyggnad.

Triageavdelningen är strikt avsedd för patienter med symptom på COVID-19, vilket gör att deras kontakter med resten av sjukhuset begränsas. Sjukhuset har mer än 1 200 besökare varje dag med patienter av olika slag, även högriskgrupper såsom havande kvinnor. Eftersom det inte är känt hur länge coronapandemin kommer att fortgå och eftersom det ännu inte finns något vaccin kommer den permanenta triageavdelningen att vara till mycket stor hjälp. Även efter pandemin kommer triagecentret fortsätta att tillhandahålla särskilda lokaler för vissa patienter, för att därmed begränsa kontakten med potentiellt smittsamma patienter .

Sierra Leone

USD 244 068

Read Story
/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2020-10/s.png?itok=-lVR18lF
/sv/donate
Stöd projekt som detta
Tidigare stöd förbereder sjukhus

Under 2014 till 2016 kämpade Sierra Leone med ebolaviruset. Landet var ett av dem som drabbades allra värst. Nära 4 000 människor miste livet, bland annat sju procent av landets hälsovårdspersonal. Stängda skolor, nedlagda företag och överbelagda sjukhus är en alltför vanlig syn för lokalbefolkningen. När nyheten om coronaviruset (COVID-19) spreds över världen blev personalen vid det statliga sjukhuset i Koidu uppskakade, eftersom de mindes det elände ebolaviruset orsakade i landet. Emellertid kände de sig nu väl förberedda. I samband med spridningen av ebolaviruset kunde LCIF, mycket tack vare riktade donationer från Lions medlemmar i Europa, donera USD 244 068 till den ideella organisationen Partners in Health (PIH). Tack vare stödet från LCIF kunde PIH renovera triageavdelningen vid sjukhuset i Koidu och bygga en isolerad akutmottagning, vilken var nödvändig för att kunna begränsa kontakt mellan människor och tillhandahålla akutvård. Dessutom kunde sjukhuset tack vare stödet från LCIF tillföra en industriell förbränningsugn och en tvättavdelning, vilka gjorde att personalen kunde begränsa spridningen av infektionen. Sjukhusets team för miljöhälsa erhåller även utbildning, vilken är viktig för sjukhusets säkerhet och verksamhet, speciellt vid utbrott av infektionssjukdomar.

LCIF:s stöd har skapat en bärkraftig infrastruktur för många år framöver. Sjukhuset i Koidu var redo att ta sig an utmaningen och tillhandahålla god vård till patienter som hade drabbats av COVID-19 .

Östtimor

USD 600 00

Read Story
/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2021-03/Timor_Leste.png?itok=vuvM09P-
/sv/donate
Stöd projekt som detta
Ser tydligt med SightFirst

Förändrar liv. Det är ett sätt att beskriva kraften i samarbetet mellan Lions och Lions Clubs International Foundation (LCIF). Med ett LCIF-anslag på USD 600 000 samarbetade Lions i Australiens distrikt 201Q4 med Royal Australasian College of Surgeons för att ta itu med förödande synproblem bland befolkningen i Östtimor. Anslaget var avgörande för att tillhandahålla uppgraderad medicinsk utrustning till ett flertal sjukhus och utbildning till landets ögonvårdspersonal, från internationella ögonläkare till lokala sjuksköterskor. Med uppgraderad utrustning, såsom retinoskop, oftalmoskop och spaltlampor, kunde sjukhusen öka omfattningen av tjänster och behandling. Dr. Susani Barros är en av många läkare som kunde dra nytta av LCIF:s anslag, hon förfinade sina kirurgiska färdigheter genom en två månader lång klinisk utbildning som möjliggjordes av anslaget. ”Baserat på den kunskap jag har fått känner jag mig mer bekväm att hjälpa människor med glaukom”, säger Dr. Barros.

En som fick uppleva Dr. Barros nya färdigheter var 80-åriga Rosalina. Hon var en mycket självständig mamma och mormor, men när hon förlorade sin syn på grund av dubbelsidig grå starr blev hon beroende av sin familj. Tack vara utbildningen som Dr. Barros erhöll genom LCIF-anslaget återfick Rosalina både sin syn och sin självständighet. Rosalinas dotter säger, ”Nu vägrar hon hålla min hand när vi är ute och går. Hon säger, ”Låt mig gå själv, jag kan se tydligt nu.”

RAPID CITY, SOUTH DAKOTA

US$5,000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/1972_LCI_Rapid-City-South-Dakota-flood_MLB396.png?itok=eGV11tVH
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-south-dakota
Stöd projekt som detta
Lions Clubs International Foundations (LCIF) första anslag

Den 9 juni 1972. I Rapid City, South Dakota, USA, rörde sig en kallfront mot de östra sluttningarna av Black Hills. Fukten i luften ökade när de tunga molnen drog in. Klockan 18:00 stod åskvädren på kö för att dra in över den östra delen av Black Hills. Branta sluttningar förde ner vattnet mot de torra slätterna. Vattennivån i Rapid Creek, ovanför Rapid City, steg med 4 meter på bara två timmar.

Klockan 05:00 den 10 juni hade vattnet i Rapid Creek sjunkit igen, men under vattnets framfart hade 238 människor förlorat sina liv. 3 000 människor hade skadats och 1 335 bostäder hade förstörts. Lions var bland de första på plats, för att hjälpa dem som hade drabbats. Stiftelsen hade beviljat sitt första anslag på USD 5 000 till distrikt 5-SW, för att hjälpa offren för översvämningskatastrofen i South Dakota och detta var början på ett arv som fortsätter i dag!

CAMBODIA

US$30,000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Cambodia1.JPG?itok=Tjzsl1Ql
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-cambodia
Stöd projekt som detta
Bygger ut en skola och tillhandahåller rent vatten

Lions i distrikt 356-F i Korea har beviljats ett standardanslag från Lions Clubs International Foundation (LCIF) på USD 30 000, för att bygga ut en skola i provinsen Siem Reap i Kambodja. Lionmedlemmar från Korea reste till Kambodja för att bygga det nya klassrummet på skolans mark. De installerade även en vattenbrunn som tillhandahåller rent vatten, inte bara till eleverna utan till hela byn. Projektet förväntas vara till nytta för över 200 elever och 500 människor i byn varje år.

PARAGUAY

US$200,000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Paraguay1.jpg?itok=-I8J_I8W
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-paraguay
Stöd projekt som detta
Långsiktig översvämningshjälp

Tack vare större katastrofanslag hjälper Lions Clubs International Foundation (LCIF) med långsiktiga återuppbyggnadsprojekt, för att hjälpa översvämningsoffer att återgå till livet och få tillbaka sin självständighet. LCIF beviljade ett större katastrofanslag på USD 200 000 efter de översvämningar som drabbade Paraguay i december 2015 och januari 2016.

Lions och LCIF är fortfarande där, för att stödja återuppbyggnad i samhället. Lokala medlemmar slutförde nyligen reparationer av fem förskolor som hade förstörts av översvämningarna. Tack vare dessa viktiga insatser har 1 725 elever kunnat återvända till sin skolundervisning .

BRAZIL

US$27,900

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Brazil%20%281%29.jpg?itok=8ImbqzTO
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-brazil
Stöd projekt som detta
Lätta på bördan

Lions i distrikt LC-4 beviljades nyligen ett standardanslag av Lions Clubs International Foundation (LCIF) på USD 27 900, för att kunna köpa ett transportfordon med plats för 15 passagerare och medicinsk utrustning. Nu kan patienterna transporteras på ett effektivare och bekvämare sätt och hemmet kan tillhandahålla bättre medicinsk vård. Tack vare LCIF kan samhällen få tillgång till utbildning, teknologi, hälsovård och många andra förbättringar som förändrar människors liv .

PUERTO RICO

US$100,000

E7PWbJZUeME
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-puerto-rico
Stöd projekt som detta
Arbete som lyfter ön från orkanen Maria

Ett nödfallsanslag på USD 100 000 från Lions Clubs International Foundation (LCIF) har ankommit och har fördelats lika mellan de tre distrikten. De använde pengarna bland annat till bensin, lagerlokaler samt diverse förbrukningsvaror som de visste att människorna behövde, till exempel sängkläder, hygienartiklar och till och med mat till husdjur. För Lion Miriam Vázquez lät det som ett lämpligt arbete för Lions medlemmar. Hon ringde till de tre distriktsguvernörerna, Ayala i öster, Emilio Colón Rodríguez i de centrala bergen och Cristino Hernández på västkusten, för att planera frakt av hjälpsändningar för regional distribution. ”Jag berättade för mina medlemmar att hjälpsändningar var på väg”, säger Ayala. ”Det var dags för oss att svettas i våra västar.”

ITALY

US$54,267

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Italy.JPG?itok=hfBEhRNK
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-italy
Stöd projekt som detta
Trädgård blomstrar i Afrika

Lions Club Venezia Host och Lions Club Venezia Angelo Partecipazio i Italien samarbetade med Lions Club Koudougou Baobab i Burkina Faso och Lions Clubs International Foundation (LCIF), för att fokusera på tillgång på mat i det västafrikanska landet. LCIF beviljade USD 54 267 till Lions i Italien, så att de kunde stödja projektet och det blev mycket framgångsrikt. Ett bevattningssystem installerades i en koloniträdgård där kvinnor utbildas att använda systemet och att odla frukt och grönsaker till sina familjer. Lions hoppas att dessa kvinnor kommer kunna odla så mycket att de kan starta sin egen marknad och börja sälja sina produkter med vinst, vilket kommer att leda till bättre ekonomi och oberoende.

DELHI, INDIA

Lions Quest Program

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/India.JPG?itok=uTSVhGSA
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-india
Stöd projekt som detta
Förhindra våld

En ung kvinna deltar, tack vare Lions Quest-programmet, i en utbildning om att förhindra våld i Delhi, Indien. Lions Clubs International Foundation (LCIF) samarbetade med Breakthrough Communications PL och Independent Television Service, Inc. (ITVS), för att sponsra utbildningen som genomfördes den 10-11 oktober 2017, i samband med International Day of the Girl Child. Projektet främjar ett positivt skolklimat och en säker utbildningsmiljö för alla elever.

HAITI

US$10,000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Haiti%20%281%29.jpeg?itok=mHfSozzW
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-hait
Stöd projekt som detta
Katastrofhjälp

När orkanen Matthew slog till i Karibiska havet i oktober 2016 var det den starkaste storm som hade drabbat Haiti sedan 1964 och den tredje starkaste i landets historia. Broar spolades bort. Lions i Haiti, vilka själva var offer, började hjälpa till snabbt. De ansökte om anslag från LCIF och beviljades till att börja med ett nödfallsanslag på USD 10 000 för omedelbar hjälp till offren. 20 Lions och 10 Leos från Port-au-Prince reste till Petit-Goâve för att samarbeta med klubbarna där. Tillsammans distribuerade de 550 hjälppaket till de boende och senare packade de 1 500 paket med mat och mediciner som distribuerades i Les Cayes.

SABAH, MALAYSIA

Dormitory built for children

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Malaysia2.jpg?itok=OIkvtokJ
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-malaysia
Stöd projekt som detta
Humanitära insatser

SK Talantang är en grundskola på landsbygden i Sabah, Malaysia, bland gummiträd och risfält. Fram till nyligen var mer än hälften av skolans elever tvungna att gå upp till fyra timmar till skolan och fyra timmar hem, ofta barfota för att spara på skorna. Under regnperioden var det många elever som inte kunde komma till skolan på grund av farliga förhållanden. På grund av det stora avståndet var det många föräldrar som inte lät sina barn gå i skolan alls.

Tack vare insatser av Lions i Korea, Lions Club Kota Kinabalu Host och Lions Clubs International Foundation (LCIF) kunde sovsalar byggas med plats för 100 barn. Sovsalarna ligger en kort promenad från skolan och där finns sängar, badrum, matsal och ett kök som serverar mat upp till fem gånger per dag. Många av dessa bekvämligheter finns inte i deras egna hem. Barnen i skolan SK Talantang kan nu bo och studera på en plats som är utmärkt för lärande.

COLOMBIA

Eliminating River Blindness

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Colombia2.JPG?itok=x7yKajA6
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-colombia
Stöd projekt som detta
Utrota flodblindhet

Lions Clubs International Foundations (LCIF) ordförande Wayne Madden deltog tillsammans med USA:s förre president Jimmy Carter vid en speciell ceremoni för att gratulera president Juan Manuel Santos och hela Colombias befolkning för att landet blivit det första av sex länder i Sydamerika och Mellanamerika att ha utrotat flodblindhet.

Flodblindhet är en parasitsjukdom som kan orsaka intensiv klåda, synskador och blindhet som inte kan botas. För att trappa upp kampanjen mot flodblindhet i Sydamerika och Mellanamerika har LCIF donerat mer än USD 6,3 miljoner till The Carter Center som har lett kampanjen att utrota sjukdomen i Latinamerika. Flodblindhet utrotades genom att i alla samhällen dela ut läkemedlet Ivermectin (Mectizan®, donerat av Merck) till alla i det drabbade området, följt av tre års övervakning efter behandling för att kontrollera om smittan skulle komma tillbaka. Att sjukdomen hade utrotats i Colombia bekräftades av Världshälsoorganisationen den 5 april 2013.

AUSTRALIA

US$3.2 MILLION

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Australia.JPG?itok=yJu0lb6T
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-australia
Stöd projekt som detta
Fokus på barncancer

Ordet ”cancer” blir en del av vardagen för familjer i Australien, eftersom cirka 800 barn drabbas varje år. Tack vare förbättrad behandling har många barn kunnat räddas, men fortfarande är det 20 procent som inte överlever. För att ge barnen en bättre chans har Lions Clubs International Foundation (LCIF) och Australian Lions Childhood Cancer Research Foundation anslagit USD 3,2 miljoner till genetisk forskning. Med dessa medel kan Garvan Institute of Medical Research genomföra genetisk forskning på 400 barn med aggressiva former av cancer.

Läkarna kan tack vare denna forskning förstå patienternas kroppar på ett bättre sätt och kan därefter skapa specifika behandlingsplaner för dem. Pengar samlas nu in för att kunna bygga upp en databas som kan hjälpa barn i hela världen. Ava Bell är 6 år och har överlevt en cancerform som kallas neuroblastom och vid den internationella kongressen fanns hon och tidigare internationell president Palmer på scenen och de tackade LCIF för stödet av programmet. Innan Ava lämnade scenen log hon och sa: ”Fortsätt samla in pengar för att hjälpa alla barn att besegra cancer som jag gjorde. Ryt som ett lejon!”

ZAMBIA

7 Million Plus Children Vaccinated

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Zambia2.JPG?itok=g919QMKn
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-zambia
Stöd projekt som detta
Mer än sju miljoner barn har vaccinerats

Mer än sju miljoner barn i Zambia har vaccinerats mot mässling och röda hund tack vare Lions i distrikt 413, Gavi - The Vaccine Alliance och Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Antalet barn som kampanjen nådde ut till var hela 108 procent av kampanjens mål. Doktor Victor Mudenda, patolog i Zambia och medlem i Lions, ledde denna kampanj och planerade Lions insatser. Lions gav stöd till denna oerhört framgångsrika kampanj som ”fotsoldater” och spred information till allmänheten. Alla tio provinser i Zambia nåddes av kampanjen och nu har mer än sju miljoner barn immuna mot denna avskyvärda sjukdom.

CHAD

From Trichiasis to Triumph

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Marian_Chad_Sight.png?itok=Jq3TwHjG
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-chad
Stöd projekt som detta
Från trichiasis till triumf

Miriam bor i Tchad, är gravid och lider av trichiasis (felväxande ögonfransar), vilket är en farlig ögonåkomma och hon var inte säker på om hon skulle kunna ta hand om sitt barn.

Emellertid rättades hennes ögonproblem till tack vare Lions Clubs International Foundation (LCIF) strax efter det hon hade fött sitt barn. Miriams lyckade operation är bara en av flera miljoner tack vare LCIF:s stöd under 50 år. ”När jag fick reda på att min operation skulle genomföras var jag gravid”, säger Miriam. ”Två dagar efter det jag blev mamma beslutade jag mig för att genomgå operationen och min man tog mig till hälsovårdscentret på vår åsna. Nu behöver jag inte lida längre och jag kan ta hand om mitt barn.”

PHILIPPINES

US$73,955

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/Philippines.jpg?itok=yHNqcIeo
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-phillipines
Stöd projekt som detta
Skolreparationer gläder elever och samhället

En elevs vilja att lära sig kan snabbt försvinna om skolans miljö är störande, smutsig och otrygg. Efter tyfonen Haiyan (i Filippinerna känd som supertyfonen Yolanda) förstördes grundskolan i Tagdon. Lions i Tyskland ville hjälpa till. De samlade in pengar och beviljades ett anslag av Lions Clubs International Foundation (LCIF) för att renovera och bygga ut skolan. I Filippinerna finns Bulan Lions Club i närheten och medlemmarna besöker skolan regelbundet och de kunde bidra till skolans spännande nystart.

Tack vare pengar från Lions i Tyskland, LCIF och Bulan Lions Club kunde tre byggnader och nio klassrum renoveras. Reparationer gjordes av regelstommar, yttertak, innertak, fönster, dörrar, tegelväggar och elinstallationer. Målning både inomhus och utomhus i en välkomnande gul färg med blåa inslag gav skolan nytt ljus. Förutom renovering av befintliga byggnader finansierade projektet även byggnation av en ny byggnad där det finns bibliotek, datorrum, hälsovårdsklinik och toaletter.

Ytterligare bevis för att vänlighet har betydelse är att projektet har stärkt glädje och hälsa i samhället. ”Det har varit vårt hopp och vår hjälp till människor i Filippinerna, för vi vet att genom att hjälpa dem till god utbildning hjälper vi dem och deras familjer. Och förstås hela landet faktiskt”, säger Dr. Marlene Ruth Hermo-Koslowsky, lionmedlem och tidigare elev vid grundskolan i Tagdon.

BANGKOK

Syn för barn

5tngLkx8d5Y
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&amp%3Butm_medium=link&amp%3Butm_campaign=map-bangkok
Stöd projekt som detta
Syn för barn - Yodying

Yodying Lee från Bangkok hade nedsatt syn, precis som miljontals andra barn runt om i världen. Vid 7-års ålder, under hennes första synundersökning genom Syn för barn, upptäcktes ett allvarligt tillstånd. Tack vare Syn för barn, som är ett samarbete mellan LCIF och Johnson & Johnson Vision, kunde hon opereras och erhålla rehabilitering vid ett sjukhus i Thailand.

LAS VEGAS

Campaign 100

x2oyXsVuiVY
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-las-vegas
Stöd projekt som detta
101:a LCICon – Kampanj 100

Vid Lions 101:a internationella kongress kunde Lions och Leos delta med stolthet. När de började lära sig om Kampanj 100 började deras entusiasm och stöd att smitta av sig.

Under vår tredje plenarsession talade insamlingskampanjens ordförande tidigare internationell president Dr. Yamada och kampanjens vice ordförande tidigare internationell president Frank Moore. De informerade deltagarna om kampanjens mål och förklarade hur Kampanj 100 kommer göra det möjligt för LCIF att öka hjälpinsatsernas påverkan och expandera globala frågor. Tonen var engagerande och motiverande samt mottogs väl av Lions och Leos i publiken med många applåder, glada tillrop och entusiasm, speciellt efter det att kampanjens video hade visats. Titta på kampanjens video och lär dig mer om vår mest ambitiösa insamlingskampanj någonsin.

ANCHORAGE, ALASKA

Lions Quest

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/anchroagealaska.JPG?itok=yy6IEHDI
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-alaska
Stöd projekt som detta
Elever i Anchorage utvecklar positiva livsfärdigheter genom Lions Quest

Skolorna i Anchorage har varit nationella ledare avseende socialt och emotionellt lärande i många år, men letade efter ett program som kunde implementeras i alla deras grundskolor. Lions såg en unik möjlighet. Genom sitt egna nätverk hade Lions kontakt med distriktets ledare och genom LCIF hade de tillgång till både finansiellt stöd och ett erkänt program för socialt och emotionellt lärande.

Lions i distrikt 49 A erhöll ett anslag från LCIF och från Northrim Bank, en lokal bank, för att implementera Lions Quest i skolorna i Anchorage. Lions deltog även vid seminarierna för lärare och är fortfarande mycket aktivt involverade, de träffar skolpersonal för att diskutera programmet och Lions engagemang i skolorna och samhället. Eleverna i Anchorages skolor har redan visat framsteg sedan Lions Quest implementerades. Thomas, en elev i årskurs åtta, har lärt sig något särskilt viktigt. ”Lions Quest kan inte förändra saker som människor säger eller gör, men det är till hjälp att förklara hur man kan hantera situationer där människor säger eller gör saker som du inte gillar.” En annan elev, Ji, reflekterade över hur programmet skapar fler positiva beteenden. ”Lions Quest öppnar upp för positiva möjligheter som vi ibland inte kan se hos oss själva.” Tack vare Lions i distrikt 49-A, deras lokala partner, och LCIF är tusentals elever i Anchorage på god väg mot en ljus framtid.

NAUGATUCK, CONNECTICUT

KidSight

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/Images/Promo-Map/modal/KidSightLOGO_1.jpg?itok=3F0hpTAM
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-Connecticut
Stöd projekt som detta
En upptäckt tack vare KidSight USA

Sjuåriga Vivian visste inte att hon hade ett synproblem. Men tack vare en av Lions synundersökningar upptäcktes hennes synproblem i tid. Den lokala lionklubben i Naugatuck, Connecticut, sponsrade en gratis synundersökning, genom KidSight USA, vid Salems grundskola. Under den rutinmässiga undersökningen upptäckte Lions frivilliga ett problem med sjuåriga Vivians syn. Vivian hade aldrig tidigare klagat över dålig syn och det hade inte påverkat henne varken i skolan eller på raster.

Efter upptäckten tog Vivians mamma, Sarah, med sin dotter till en professionell ögonläkare. Hennes dotter fick diagnosen amblyopi, vilken ibland kallas skelögdhet. Vivians syn kunde enkelt rättas till med glasögon på recept. Nu när de känner till problemet kommer hennes ögonläkare fortsätta att följa upp Vivians ögonhälsa genom regelbundna kontroller. Syn är värdefullt. Varje år får Lions medlemmar stöd av LCIF så att de kan hjälpa hundratusentals människor runt om i världen att upptäcka synproblem.

Poland

US$40,366

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2019-09/poland.jpg?itok=yJqw8DUd
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&utm_medium=link&utm_campaign=map-Poland
Stöd projekt som detta
En säker plats att leka på

Korczak’s Garden, som en gång var täckt av vildvuxen grönska, frön och farlig lekplatsutrustning, är nu en vacker och säker plats för barn från ett närliggande barnhem och en skola för barn med handikapp. Tack vare ett LCIF-anslag på 40 366 USD rensade arbetslag upp på tomten, installerade en syntetisk yta för säker lek och lade en ny gång så att rullstolsbundna också kan ta sig in och leka på området. Över 100 barn har nu ett gräsbelagt område att leka på som är fyllt med rutschkanor, gungor, picknickbord och kreativa lekplatsredskap där de kan delta i roliga terapeutiska aktiviteter.

South Korea

US100,000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2019-09/Korea.JPG?itok=U21htrgA
https://lionsclubs.org/sv/donate?utm_source=donate-button&amp%3Butm_medium=link&amp%3Butm_campaign=map-SKorea
Stöd projekt som detta
Återskänker värdighet i Korea

Efter att den sociala välfärdsanläggningen Angels Haven stängdes i Eunpyeong-distriktet i Seoul på grund av osäkra förhållanden, tvingades dess boende, många med intellektuella funktionshinder och allvarliga handikapp, att dela små lägenheter med upp till 14 män i varje lägenhet i över fyra år. Vissa av lägenheterna var inte större än 50 kvadratmeter och hade bara en enda toalett. Lions i Korea såg ett behov att förbättra dessa förfärliga förhållanden, och bestämde sig för att återskänka värdigheten till de dryga 50 män som tidigare kallat Angels Haven för sitt hem. Med stöd av ett LCIF-anslag på 100 000 USD samarbetade Lions i Korea med Angels Haven, Seoul City, ministeriet för hälsa och välfärd samt Eunpyeong kommun för att bygga en säker, ren och modern byggnad utrustad med privata utrymmen och särskilda delar för träning, behandling och sociala sammankomster. Numera lever dessa män med värdighet i en trygg gemenskap som alla kan vara stolta över.

Frankrike

USD 5 000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2020-10/France%20-%20tablets%201.jpg?itok=V6O7tbq2
https://lionsclubs.org/sv/donate
Stöd projekt som detta
Isolerad, men aldrig ensam

Det kan vara svårt att flytta till ett äldreboende. Det är nya lokaler att lära känna, rutiner att skapa, grannar att bekanta sig med och anpassningen till att bo långt från sin familj. Det är en ny verklighet som kan göra att de boende känner sig ensamma under det att de vänjer sig. Det kan vara ännu svårare när sjukdomar kräver isolering från besökare. Under coronapandemin (COVID-19) har många äldreboenden tvingats stänga för besökande familjer och vänner ofta på obestämd tid. De nya säkerhetsföreskrifterna har tillkommit för att skydda dem som är mest känsliga för COVID-19, men detta kan även orsaka psykisk ohälsa bland de boende som inte har kunnat träffa sina familjer och vänner på flera månader.

Lions i Frankrike insåg hur detta kan orsaka stress och brustna hjärtan, så de agerade därför snabbt och ansökte om ett anslag från LCIF och satte igång sitt arbete. De drog nytta av anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället, de beviljades USD 5 000 med vilket de köpte 273 läsplattor och levererade dem till 106 äldreboenden, så att de boende skulle kunna låna dem. Mer än 8 000 äldre personer blev överlyckliga när de förstod att de skulle kunna tala med och se sina barn, barnbarn och vänner igen .

Surinam

USD 10 000

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2020-10/Suriname%201.jpg?itok=b-0_O7FG
/sv/donate
Stöd projekt som detta
Ny triageavdelning för COVID-19

Även under en pandemi finner Lions medlemmar nya sätt att genomföra hjälpinsatser och LCIF stödjer dem. Sjukhuset i Paramaribo, Surinam, var helt fullbelagt. Inte ens triageenheten hade plats för fler patienter. Sjukhuset tvingades expandera hudkliniken, för att kunna ta emot fler patienter med coronavirus (COVID-19). Sjuksköterskor och säkerhetsvakter fanns placerade vid alla ingångar till sjukhuset, för att kontrollera temperaturen på varje besökare. De var i desperat behov av större lokaler och ett mer effektivt sätt att undersöka besökarna. Så sjukhuset kontaktade en välkänd serviceorganisation på orten – Lions Clubs International. Lions i distrikt 60-A tog sig an utmaningen, men behövde ekonomiskt stöd, så de kontaktade LCIF som beviljade dem ett anslag på USD 10 000, för att kunna bygga en ny byggnad separat från sjukhusets huvudbyggnad.

Triageavdelningen är strikt avsedd för patienter med symptom på COVID-19, vilket gör att deras kontakter med resten av sjukhuset begränsas. Sjukhuset har mer än 1 200 besökare varje dag med patienter av olika slag, även högriskgrupper såsom havande kvinnor. Eftersom det inte är känt hur länge coronapandemin kommer att fortgå och eftersom det ännu inte finns något vaccin kommer den permanenta triageavdelningen att vara till mycket stor hjälp. Även efter pandemin kommer triagecentret fortsätta att tillhandahålla särskilda lokaler för vissa patienter, för att därmed begränsa kontakten med potentiellt smittsamma patienter .

Sierra Leone

USD 244 068

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2020-10/s.png?itok=-lVR18lF
/sv/donate
Stöd projekt som detta
Tidigare stöd förbereder sjukhus

Under 2014 till 2016 kämpade Sierra Leone med ebolaviruset. Landet var ett av dem som drabbades allra värst. Nära 4 000 människor miste livet, bland annat sju procent av landets hälsovårdspersonal. Stängda skolor, nedlagda företag och överbelagda sjukhus är en alltför vanlig syn för lokalbefolkningen. När nyheten om coronaviruset (COVID-19) spreds över världen blev personalen vid det statliga sjukhuset i Koidu uppskakade, eftersom de mindes det elände ebolaviruset orsakade i landet. Emellertid kände de sig nu väl förberedda. I samband med spridningen av ebolaviruset kunde LCIF, mycket tack vare riktade donationer från Lions medlemmar i Europa, donera USD 244 068 till den ideella organisationen Partners in Health (PIH). Tack vare stödet från LCIF kunde PIH renovera triageavdelningen vid sjukhuset i Koidu och bygga en isolerad akutmottagning, vilken var nödvändig för att kunna begränsa kontakt mellan människor och tillhandahålla akutvård. Dessutom kunde sjukhuset tack vare stödet från LCIF tillföra en industriell förbränningsugn och en tvättavdelning, vilka gjorde att personalen kunde begränsa spridningen av infektionen. Sjukhusets team för miljöhälsa erhåller även utbildning, vilken är viktig för sjukhusets säkerhet och verksamhet, speciellt vid utbrott av infektionssjukdomar.

LCIF:s stöd har skapat en bärkraftig infrastruktur för många år framöver. Sjukhuset i Koidu var redo att ta sig an utmaningen och tillhandahålla god vård till patienter som hade drabbats av COVID-19 .

Östtimor

USD 600 00

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2021-03/Timor_Leste.png?itok=vuvM09P-
/sv/donate
Stöd projekt som detta
Ser tydligt med SightFirst

Förändrar liv. Det är ett sätt att beskriva kraften i samarbetet mellan Lions och Lions Clubs International Foundation (LCIF). Med ett LCIF-anslag på USD 600 000 samarbetade Lions i Australiens distrikt 201Q4 med Royal Australasian College of Surgeons för att ta itu med förödande synproblem bland befolkningen i Östtimor. Anslaget var avgörande för att tillhandahålla uppgraderad medicinsk utrustning till ett flertal sjukhus och utbildning till landets ögonvårdspersonal, från internationella ögonläkare till lokala sjuksköterskor. Med uppgraderad utrustning, såsom retinoskop, oftalmoskop och spaltlampor, kunde sjukhusen öka omfattningen av tjänster och behandling. Dr. Susani Barros är en av många läkare som kunde dra nytta av LCIF:s anslag, hon förfinade sina kirurgiska färdigheter genom en två månader lång klinisk utbildning som möjliggjordes av anslaget. ”Baserat på den kunskap jag har fått känner jag mig mer bekväm att hjälpa människor med glaukom”, säger Dr. Barros.

En som fick uppleva Dr. Barros nya färdigheter var 80-åriga Rosalina. Hon var en mycket självständig mamma och mormor, men när hon förlorade sin syn på grund av dubbelsidig grå starr blev hon beroende av sin familj. Tack vara utbildningen som Dr. Barros erhöll genom LCIF-anslaget återfick Rosalina både sin syn och sin självständighet. Rosalinas dotter säger, ”Nu vägrar hon hålla min hand när vi är ute och går. Hon säger, ”Låt mig gå själv, jag kan se tydligt nu.”

Egypt

US$44,880

/sites/default/files/styles/full_width_image_tablet/public/2021-06/PHOTO-2021-03-29-14-23-44%20%281%29_0.jpg?itok=E7SdDXmh
https://www.lionsclubs.org/sv/donate
Stöd projekt som detta
Bekämpar njursjukdom i Egypten

Undermålig hygien, ej drickbart vatten och otillräckliga avloppssystem. I Tamiya, Egypten, orsakar dessa frågor stora utmaningar bortom de uppenbara. De orsakar njursjukdom i ett alarmerande antal människor i området och en lång väntelista vid dialysavdelningen vid Tamiyas centralsjukhus. Ju längre väntan är, desto fler människor tvingas kämpa med en försämrad hälsa. Vad gör situationen svårare? Centrets dialysmaskiner har använts mycket länge och måste bytas ut.

Lions medlemmar i distrikt 352 ville hjälpa till och lösa problemet med bristen på dialysmaskiner, så distriktet beviljades ett matchande anslag från LCIF på USD 44 880, med vilket de kunde köpa fem nya dialysmaskiner till sjukhuset. Lions medlemmar fortsatte med sitt stöd, genom att besöka patienter i dialyscentret för att ge dem välbehövligt emotionellt stöd. Uppskattningsvis 8 000 personer i Tamiya kommer ha nytta av den livräddande dialysutrustningen. LCIF och Lions har återigen tillhandahållit god hälsa och hopp.

Dela med dig av din upplevelse

Investerar i vår framtid

När alla Lions medlemmar deltar genom att både göra och donera ÖKAR vi vår påverkan inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära hjälpinsatser, vi BEKÄMPAR den globala diabetesepidemin och UTÖKAR våra hjälpområden att inkludera barncancer. hungersnöd och miljön.

Delta i vår historiska insats att samla in USD 300 miljoner och hjälp dem som desperat behöver vår hjälp.

Bidra med en donation

bidra med ett leende

När medlemmar som du donerar skapar du leenden som dessa. Ge ditt stöd till LCIF och de mest utsatta människorna, både när och fjärran.

Öka påverkan av våra hjälpinsatser och utöka stödet för globala frågor

I årtionden har vi gett stöd åt Lions insatser inom fokusområdena syn, katastrofhjälp, ungdomar och humanitära frågor. Kampanj 100 hjälper Lions att öka sin påverkan inom de här fokusområdena samtidigt som vi utökar vår räckvidd genom Lions nya globala frågor