Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Syn

Syn

Lions medlemmar är kända runtom i världen för deras arbete för att förbättra livet för dem som är blinda och har nedsatt syn samt för att förhindra blindhet. LCIF är stolt över att kunna stödja deras fortsatta insatser, genom att erbjuda unika initiativ, program och anslag som påverkar världen. 

Global statistik

 

1 miljard människor lever med nedsatt syn som hade kunnat förhindrats eller korrigerats.

USD 14,3 miljarder krävs för att behandla befintliga fall av brytningsfel och grå starr runt om i världen.

Obehandlad synnedsättning kan i många låg- och medelinkomstområden vara 4 gånger högre än i höginkomstområden.

Statistik från Världshälsoorganisationen

En historisk insats

Lions insatser på fältet inom synområdet är omfattande och väl dokumenterade. Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom att bygga upp omfattande och bärkraftig synvård, bland annat genom projekt som levererar ögonvård, bygger eller stärker ögonkliniker, utbildar yrkespersonal och sprider information om ögonhälsa i områden där detta behövs.

Syn – Flygblad

Syn har ett av Lions huvudområden i över ett århundrade.

KO 4

LCIF: Celebrating 30 years of SightFirst!

Work in vision has been an integral part of Lions' history since the founding in 1917. The LCIF SightFirst program, in collaboration with Lions, health care providers, and partner organizations, has led the charge in Lions’ vision efforts over the last three decades, as one of LCIF’s most impactful grant programs. So much has been accomplished over the years. So much more can be accomplished in the future with continued support.

Learn More

LCIF Empowering Service: Mobile Screening Van

A mobile health vehicle in Italy provides vision screenings, thanks to LCIF. This mobile unit allows Lions to enter the community anywhere there’s a need. LCIF's mission is to strengthen eye care systems, enabling them to fight blindness and vision loss and assist those who are blind or visually impaired. SightFirst grants can help a child see the world for the first time. They can protect a village from a debilitating eye disease, or intervene before someone goes blind due to diabetic eye disease.

Learn More

LCIF Empowering Service: Nepal Eye Clinic

LCIF empowers the service of Lions to improve the lives of the visually impaired and prevent avoidable blindness. Thanks to an LCIF grant, The B.P. Koirala Lions Center for Ophthalmic Studies in Kathmandu serves millions of people in Nepal. The center provides eye care services as well as education and training for ophthalmologists. LCIF proudly serves Lions’ continued efforts by offering unique and impactful initiatives, programs, and grants. Discover what SightFirst grants can do you for you.

Learn More

Sight for Kids - Yodying's Story

Since 2002, Lions Clubs International Foundation (LCIF) has partnered with Johnson & Johnson Vision to implement the largest-known, school-based eye health program, Sight for Kids. The program mobilizes Lions and eye care professionals to provide comprehensive eye health services in low-income schools, currently in four countries in Asia, Africa, and Europe. The program provides teachers with training to deliver eye health education, perform a visual acuity test, and screen for common eye conditions. Students identified with potential vision impairment or eye ailments are referred to healthcare providers for evaluation.

Learn More

LCIF: Leading the Charge with Leader Dogs for the Blind

LCIF is known throughout the world for its work to improve the lives of people affected by visual impairments. Together with many Lions clubs, LCIF has provided significant grant funding to Leader Dogs for the Blind. LCIF proudly serves their continued efforts by offering unique and impactful initiatives, programs and grants.

Learn More

 

SightFirst 

Sedan 1990 har finansiellt stöd från SightFirst gjort det möjligt för Lions medlemmar, sjukvårdspersonal och partnerorganisationer att bekämpa de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahålla hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Mer än 488 miljoner människor har påverkats under de senaste 30 åren. Miljontals fler behöver fortfarande vår hjälp.

Lär dig mer

 

Bli involverad

Om du vill hjälpa Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.