Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Syn

Syn

Lions medlemmar är kända runtom i världen för deras arbete för att förbättra livet för dem som är blinda och har nedsatt syn samt för att förhindra blindhet. LCIF är stolt över att kunna stödja deras fortsatta insatser, genom att erbjuda unika initiativ, program och anslag som påverkar världen. 

Global statistik

 

1 miljard människor lever med nedsatt syn som hade kunnat förhindrats eller korrigerats.

USD 14,3 miljarder krävs för att behandla befintliga fall av brytningsfel och grå starr runt om i världen.

Obehandlad synnedsättning kan i många låg- och medelinkomstområden vara 4 gånger högre än i höginkomstområden.

Statistik från Världshälsoorganisationen

Fokuserade på syn

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF beviljat 20 synrelaterade anslag på totalt USD 2 398 015. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att leverera angelägen ögonvård.

En historisk insats

Lions insatser på fältet inom synområdet är omfattande och väl dokumenterade. Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom att bygga upp omfattande och bärkraftig synvård, bland annat genom projekt som levererar ögonvård, bygger eller stärker ögonkliniker, utbildar yrkespersonal och sprider information om ögonhälsa i områden där detta behövs.

Syn – Flygblad

Syn har ett av Lions huvudområden i över ett århundrade.

KO IV

LCIF: Firar 30 år med SightFirst!

Att arbeta med syninsatser har varit en viktig del i Lions historia sedan organisationen bildades 1917. LCIF:s SightFirst-program, i samarbete med Lions medlemmar, hälsovårdsföretag och samarbetsorganisationer, har varit föregångare i Lions syninsatser under de senaste tre decennierna och har blivit ett av LCIF:s program med störst påverkan. Så mycket har åstadkommits under årens lopp. Så mycket kan åstadkommas i framtiden med fortsatt stöd.

Lär dig mer

LCIF stärker hjälpinsatser: Mobil undersökningsbuss

Ett mobilt hälsovårdsfordon i Italien tillhandahåller synundersökningar tack vare LCIF. Denna mobila enhet gör det möjligt för Lions medlemmar att besöka samhällen varhelst det finns ett behov. LCIF:s uppgift är att stärka infrastruktur kring ögonvård, vilket ger möjlighet att bekämpa blindhet och synnedsättning samt hjälpa dem som är blinda eller har nedsatt syn. SightFirst-anslag kan hjälpa ett barn att se världen för första gången. De kan skydda en by från ögonsjukdomar eller förebygga innan någon blir blind på grund av sjukdomar i samband med diabetes.

Lär dig mer

LCIF stärker hjälpinsatser: Ögonklinik i Nepal

LCIF stärker Lions hjälpinsatser att förbättra livet för dem som är blinda och har nedsatt syn samt att förhindra blindhet. Tack vare ett anslag från LCIF kan B.P Koirala Lions Center i Kathmandu hjälpa miljontals människor i Nepal. Centret tillhandahåller ögonvård samt utbildning och träning för ögonläkare. LCIF är stolt över att kunna stödja Lions fortsatta insatser, genom att erbjuda unika initiativ, program och anslag som påverkar världen. Upptäck vad SightFirst-anslag kan göra för dig.

Lär dig mer

Syn för barn - Yodyings berättelse

Sedan 2002 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) samarbetat med Johnson & Johnson Vision, för att genomföra det största skolbaserade programmet för ögonhälsa - Syn för barn. Programmet mobiliserar Lions medlemmar och ögonvårdspersonal, för att tillhandahålla omfattande ögonvård i områden med låga inkomster, för närvarande i fyra länder i Asien, Afrika och Europa. Programmet ger lärare utbildning i att informera om ögonhälsa, genomföra ett syntest och att undersöka vanliga ögonåkommor. Elever med möjlig synnedsättning eller ögonsjukdomar remitteras till ögonvårdspersonal för undersökning.

Lär dig mer

LCIF: Leder insatser med ledarhundar för blinda

LCIF är känd runtom i världen för sitt arbete att förbättra livet för dem som påverkas av nedsatt syn. Tillsammans med många av Lions klubbar har LCIF tillhandahållit betydande finansiellt stöd till ledarhundar för blinda. LCIF är stolt över att kunna stödja deras fortsatta insatser, genom att erbjuda unika initiativ, program och anslag som påverkar världen.

Lär dig mer

 

SightFirst 

Sedan 1990 har finansiellt stöd från SightFirst gjort det möjligt för Lions medlemmar, sjukvårdspersonal och partnerorganisationer att bekämpa de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahålla hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Mer än 488 miljoner människor har påverkats under de senaste 30 åren. Miljontals fler behöver fortfarande vår hjälp.

Lär dig mer

 

Bli involverad

Om du vill hjälpa Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.