Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Syn

Syn

Lions medlemmar är kända runtom i världen för deras arbete för att förbättra livet för dem som är blinda och har nedsatt syn samt för att förhindra blindhet. LCIF är stolt över att kunna stödja deras fortsatta insatser, genom att erbjuda unika initiativ, program och anslag som påverkar världen. 

En historisk insats

Lions insatser på fältet inom synområdet är omfattande och väl dokumenterade. Vårt SightFirst-program har spelat en viktig roll i insatserna att minska global blindhet, genom att bygga upp omfattande och bärkraftig synvård, bland annat genom projekt som levererar ögonvård, bygger eller stärker ögonkliniker, utbildar yrkespersonal och sprider information om ögonhälsa i områden där detta behövs.

Syn – Flygblad

Syn har ett av Lions huvudområden i över ett århundrade.

KO 4

 

SightFirst 

Sedan 1990 har finansiellt stöd från SightFirst gjort det möjligt för Lions medlemmar, sjukvårdspersonal och partnerorganisationer att bekämpa de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahålla hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Mer än 30 miljoner människor har påverkats under de senaste 30 åren. Miljontals fler behöver fortfarande vår hjälp.

Lär dig mer

 

Bli involverad

Om du vill hjälpa Lions att fortsätta det historiska åtagandet att bevara synens gåva uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.