Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter SightFirst-insatser i Kina

SightFirst-insatser i Kina

    Nurse treating visually impaired patient

    Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet och den näst vanligaste orsaken till synnedsättning i världen. Det uppskattas att mer än 20 procent av dem som är blinda av grå starr i världen bor i Kina och det beräknas att antalet kommer att öka markant till och med år 2050 med anledning av befolkningens tillväxt. LCIF har i över 20 år samarbetat med hälsoministeriet i Kina, The National Institute of Hospital Administration och The Chinese Disabled Person’s Federation i projektet SightFirst-insatser i Kina (SFCA) med fokuserade insatser på ögonvård runtom i Kina. Tillgången till och priset på gråstarroperationer har förbättrats dramatiskt i Kina under de senaste två decennierna, men det finns fortfarande mycket att göra. SFCA I inleddes 1999 tack vare ett SightFirst-anslag på USD 15,38 miljoner. Fas I, vilken avslutades 2002, finansierade 2,1 miljoner gråstarroperationer och inrättade ögonvårdsenheter i 104 län på landsbygden. År 2002 beviljades ett SightFirst-anslag på USD 15,5 miljoner till Fas II av SFCA. Under denna fas genomfördes nära 3 miljoner gråstarroperationer och infrastrukturen inom landets ögonvård förbättrades, genom inrättande av sekundära ögonvårdsenheter på sjukhus i 200 län. Fas III lanserades under Lions världsyndag 2011. Flera SightFirst-anslag beviljades för att stödja denna fas och det totala beloppet uppgick till USD 5,98 miljoner. Tack vare denna fas kunde program inledas som bedömde förekomsten av trakom på fastlandet i Kina, förbättrade ögonvården i provinserna Liaoning och Guangdong samt utformade en modell för regional utbildning i provinsen Liaoning. År 2018 undertecknades ett femårigt samarbetsavtal mellan det Nationella institutet för sjukhusadministration och LCIF. Denna fas har som mål att fokusera på okorrigerade brytningsfel, diabetisk retinopati, ögonvårdsutbildning samt ögonvårdens kvalitet och kapacitet. Som den första internationella frivilligorganisationen i Kina är Lions Clubs International stolt över att detta partnerskap har skapat ett av LCIF:s största och mest framgångsrika SightFirst-program.