Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Elever håller sina ögon öppna för angelägna behov i marginaliserade samhällen
Stiftelsens hjälpinsatser

Elever håller sina ögon öppna för angelägna behov i marginaliserade samhällen

Silvia Cassina 24.12.2020
En Special Olympics-idrottare genomgår en synundersökning vid ett Opening Eyes-evenemang.

Lions Clubs International Foundation (LCIF) har i många år arbetat med att utrota blindhet som kan förhindras och tillsammans med ett oräkneligt antal klubbar och medlemmar utgör de tillsammans en global ledare avseende ögonhälsa och ögonvård till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom ger LCIF sjukvårdspersonal möjlighet att inhämta viktiga kunskaper om behandling av personer med intellektuell funktionsnedsättning. LCIF och Special Olympics fortsätter outtröttligt sitt framgångsrika samarbete, för att öka tillgång till synvård i denna marginaliserade grupp och statistiken är alarmerande.

I nästan 20 år, en idrottare i taget och ett land i taget, har programmet Special Olympics Lions Clubs International Foundation Opening Eyes® arbetat med dessa problem.

En global uppskattning visar att 35 % av Special Olympics-idrottarna behöver nya glasögon och 23 % av dem har aldrig genomgått en synundersökning. I nästan 20 år, en idrottare i taget och ett land i taget, har programmet Special Olympics Lions Clubs International Foundation Opening Eyes® arbetat med dessa problem.

Oavsett om idrottarna behöver nya glasögon, nytt recept eller mer djupgående undersökningar har Opening Eyes funnits där, och kommer att finnas där, för att kunna förbättra ögonvården för Special Olympics-idrottarna och andra människor med intellektuell funktionsnedsättning. Tack vare stöd från ledande företag såsom Essilor International, Safilo S.p.A., Liberty Sport och flera andra, har samarbetet mellan Special Olympics och LCIF stärkts i insatserna att skapa verklig förändring för dessa idrottare.

Ända sedan sin första kontakt med Opening Eyes år 2003 har professor Wolfgang Sickenberger varit en av programmets mest hängivna och entusiastiska supporter. Som chef för Optometry and Vision Science vid Ernst-Abbe University of Applied Science i Jena, Tyskland, har professor Sickenberger alltid varit mycket angelägen att utbilda sina elever inom programmet. Så han inkluderade Opening Eyes som en möjlig praktikplats för sina elever.

”På grund av vårt segregerade skolsystem har många elever lite eller ingen kontakt alls med personer med funktionsnedsättning”, säger professor Sickenberger. ”Inom Opening Eyes träffar de ofta personer med intellektuell funktionsnedsättning på nära håll för första gången, där de ofta känner sig osäkra och tveksamma över hur de ska bete sig på lämpligt sätt, men de lär sig snabbt. Hela teamet inom Opening Eyes stödjer varandra och arbetar nära tillsammans. Den positiva återkopplingen från idrottarna och den allmänna atmosfären gör att man snabbt glömmer sin osäkerhet och rädsla.”

Professorn underströk betydelsen av upplevelsen inom Opening Eyes både för sina elever och för deras patienter: ”Våra elever kan med egna ögon se att deras val av karriär som ögonläkare eller optiker kan göra positiv påverkan inom ögonvården. Många av de idrottare vi undersöker har aldrig genomgått en sådan omfattande ögonundersökning och inte heller har de glasögon som är lämpliga för idrott. God syn bidrar på ett betydande sätt till färre idrottsskador och väl utprovade glasögon ökar dessutom glädjen inom både idrott och i det vardagliga livet.”

Professor Wolfgang Sickenberger, chef för Optometry and Vision Science vid Ernst-Abbe University of Applied Science, tillsammans med sina elever vid ett Opening Eyes-evenemang i Tyskland.

Professor Wolfgang Sickenberger, chef för Optometry and Vision Science vid Ernst-Abbe University of Applied Science, tillsammans med sina elever vid ett Opening Eyes-evenemang i Tyskland.

Varje år är professor Sickenberger och hans kollegor positivt överraskade över det antal elever som väljer att delta i Opening Eyes framför luxuösa praktikplatser i andra länder. Den återkoppling han erhåller från dem är ytterligare ett bevis för den entusiasm och det engagemang de har i programmet. ”Människor med kognitiv funktionsnedsättning är mycket speciella och vi kan alla lära oss av och ha nytta av att ha kontakter med dem”, säger Maria Stinn, som är optometrielev och som har utbildats inom Opening Eyes. ”Deras opartiska och hjärtliga sätt samt den glädje de uttrycker för de saker de deltar i är något jag försöker använda både i mitt yrkesliv och privatliv. Jag lärde mig att klara av nya gränser och att fira små framgångar.”

Maria Stinn är frivillig, här tillsammans med en Special Olympics-idrottare från Tyskland.

Maria Stinn är frivillig, här tillsammans med en Special Olympics-idrottare från Tyskland.

Eleverna förvånas även av atmosfären inom Opening Eyes. De har alla indikerat att det viktigaste de lärde sig var att klara av sin egen osäkerhet och tveksamhet. ”Jag var lite nervös inför evenemanget”, tillägger Maria, ”men min nervositet försvann mycket snabbt den första dagen. Att se den värme och den glädje som alla inom Special Olympics behandlar varandra gjorde att all min rädsla och mina skakiga nerver bara försvann. Jag minns ett tillfälle när vi hade möjlighet att titta på tävlingar och heja på idrottarna. Att se glädjen i varje deltagares ansikte var enastående.”

Men att vara frivillig inom Special Olympics har även påvisat bristen på medicinsk vård bland majoriteten av människor med intellektuell funktionsnedsättning, vilka ofta finner att de inte har tillgång till god medicinsk vård. Maria avslutar: ”Denna upplevelse öppnade våra ögon för den brist på vård som finns bland dem med intellektuell funktionsnedsättning. Vissa deltagare var inte medvetna om sina ögonåkommor. Det finns fortfarande mycket att göra för nya och blivande optiker och ögonläkare. Programmet Special Olympics Lions Clubs International Foundation Opening Eyes är oerhört viktigt, för att kunna skapa uppmärksamhet kring hälsovård för dem med intellektuell funktionsnedsättning, men allra viktigast är att det ger oss möjlighet att erbjuda människor bättre livskvalitet genom ögonvård och god syn.”

Lär dig mer om hur LCIF och Special Olympics förbättrar livet för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning.


Silvia Cassina arbetar på kommunikationsavdelningen vid Special Olympics Europe Eurasia.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.