Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog LCIF firar SightFirst-programmets 30-årsjubileum
Stiftelsens hjälpinsatser

LCIF firar SightFirst-programmets 30-årsjubileum

Andrea Small och Caryn Lerner 05.10.2020

Lions Clubs International Foundation (LCIF) är stolt över att kunna stärka Lions hjälpinsatser genom unika initiativ, program och anslag som påverkar. På engelska brukar fullgod syn kallas 20/20 och som en slump är det under året 2020 som SightFirst kan fira 30 år, ett av LCIF:s program som har haft störst påverkan i världen.

Lions överallt är stolta över den enorma påverkan vi har gjort inom synområdet runtom i världen.

Programmet lanserades 1990 med målet att stärka ögonvård i områden där detta behövs, vilket gör det möjligt att bekämpa blindhet och synnedsättning samt ge stöd till dem som är blinda eller har nedsatt syn. Tack vare SightFirst har Lions medlemmar, i samarbete med hälsovården och samarbetspartner, kunnat påverka synen för miljoner människor runtom i världen.

Det har varit tre enastående decennier och detta är bara början!

Det började en gång
Året är 1925 och Lions medlemmar, vilka nu är engagerade i syninsatser alltsedan organisationen bildades 1917, har samlats till sin årliga internationella kongress. De vet ännu inte att de kommer att uppleva ett ögonblick som kommer att förändra dem, detta genom ett gripande tal av Helen Keller. Under talet till kongressdeltagarna bönfaller hon dem att bli "de blindas riddare i kampen mot mörkret.”

Medlemmarna hörde henne klart och tydligt samt tog sig an ansvaret och utmaningen. I mer än ett århundrade har Lions insatser inom synområdet ökat stadigt dag efter dag, år efter år, decennium efter decennium.

Vi går vidare till 1990. LCIF har varit verksam i 22 år och fattar ett beslut som blir en milstolpe och stärker Lions position som en ledare inom synområdet. Tack vare lanseringen av Kampanj SightFirst 1990 kan LCIF stärka Lions medlemmar att göra ännu mer för att rädda människors syn och förhindra blindhet globalt. Under den inledande SightFirst-kampanjen och den efterföljande Kampanj SightFirst II - Lions syn till alla, vilken lanserades år 2005, kunde mer än USD 415 miljoner samlas in till hjälpinsatser utförda av Lions och samarbetspartner, detta genom LCIF:s SightFirst-anslag.

De första SightFirst-anslagen beviljades till projekt att behandla grå starr i Mexiko och flera länder i Sydamerika. Insatserna har utökats sedan dess tack vare anslag till Lions projekt som förändrar människors liv i 112 länder. LCIF:s SightFirst-anslag har stärkt Lions medlemmar att återställa och förbättra synen för miljoner människor, genom att leverera ögonvård, utbildning för ögonvårdspersonal, uppgradera infrastruktur i befintliga ögonvårdssystem samt förbättra tillgång till ögonvård genom utbildning och rehabilitering för människor som är blinda eller har nedsatt syn.

Drar nytta av expertis
När man vet mer kan man göra mer. LCIF och Lions visste att när man drar nytta av befintlig ögonvårdspersonal kan det öka deras påverkan på ett dramatiskt sätt. Ökade kunskaper kan innebära att fler barn får se sina mammor för första gången, fler familjer kan uppnå ekonomisk stabilitet när föräldrarnas syn förbättras, ge möjligheter att arbeta och tjäna pengar samt ge äldre människor möjligheten att se vår vackra värld.

Med anledning av det sammanträdde SightFirst styrkommitté (numera SightFirst rådgivande kommitté) för första gången under 1990. Sedan dess har kommittén, vilken består av experter på global blindhet och Lions ledare, genomfört sammanträden två gånger per år varje år. Diskussionerna är livliga, lagom långa och är alltid relevanta för de samhällen Lions hjälper och de utmaningar medlemmarna ställs inför. Dagordningen vid varje möte består även av kommittémedlemmar som tittar närmare på anslagsansökningar från Lions, där anslagsmedlen kommer att användas till synrelaterade insatser, vilket säkerställer att LCIF:s anslagsmedel används till projekt som ger resultat som påverkar och tillgodoser humanitära behov.

När kommittén har beviljat ett anslag kan Lions medlemmar inleda arbetet på fältet, vilket bland annat är att driva projekt, samla in pengar, sprida information samt samordna utåtriktade insatser och marknadsföring. Till stöd för Lions och uppbackade av LCIF-anslag finns viktiga samarbetspartner, såsom lokala hälsovårdsmyndigheter, ögonvårdspersonal och andra ideella organisationer.

SightFirst i siffror
Hittills har mer än USD 370 miljoner beviljats i SightFirst-anslag till mer än 1 330 projekt i 112 länder. Tack vare dessa initiativ har mer än:

  • 9 miljoner gråstarroperationer genomförts.
  • 2 miljoner ögonläkare och annan hälsovårdspersonal utbildats.
  • 1 350 ögoncenter byggts, expanderats eller utrustats.
  • 185 miljoner doser av medicin distribuerats, vilka används till att behandla den smärtsamma infektionen trakom som förekommer i områden med brist på rent vatten och sanitet, vilket kan leda till blindhet som inte kan botas.
  • 310 miljoner doser av medicin distribuerats, vilka bromsar spridningen av flodblindhet, vilken är en infektion som sprids av infekterade flugor som kan orsaka sjukdom och permanent blindhet.

”Lions överallt är stolta över den enorma påverkan vi har gjort inom synområdet runtom i världen”, sade ordförande Gudrun Yngvadottir. ”Tack vare SightFirst-anslag från LCIF har vi lyssnat till Helen Kellers uppmaning från 1925 att bli de blindas riddare. Vi har gjort så mycket under SightFirsts första 30 år. Med fortsatt finansiering från Lions medlemmar och samarbetspartner kommer vi fortsätta SightFirsts arv och skapa mer historisk förändring inom synområdet”, sade hon.

Jag kommer fortsätta SightFirsts arv

Fortsätt läsa berättelsen om SightFirst nedan. Eller starta från början för att höra hur det hela började.

Starkare tillsammans
LCIF och SightFirst är utan tvekan stora krafter för goda globala insatser. Utöver denna styrka tillkommer världskända strategiska partner.

Världshälsoorganisationen (WHO) är en sådan, vilken har tillhandahållit strategisk rådgivning till SightFirst-programmet sedan det lanserades. Tack vare finansiering från SightFirst är en noterbar insats tillsammans med WHO Projektet för eliminering av blindhet bland barn, vilket har byggt 54 Lions ögonvårdscenter i 30 länder, vilka levererar angelägen förebyggande, terapeutisk och rehabiliterande ögonvård. LCIF och WHO har fördjupat samarbetet, genom att utveckla ett verktyg som bedömer hantering av både diabetes och diabetisk retinopati samt att uppskatta nivåerna av samarbete och synergi mellan dessa två områden inom hälsovårdsområdet.

Ett barn i Etiopien får behandling inom Lions Clubs International Foundations projekt om blindhet bland barn, vilket genomförs i samarbete med Världshälsoorganisationen.

Sedan 1994, tack vare partnerskapet med Carter Center, har LCIF investerat SightFirst-medel i Lions insatser att förbättra och återställa syn genom behandling av flodblindhet och trakom, operationer för att bota långt framskriden trakom och bygga miljoner latriner för att minska risken för spridning av infektioner. Detta partnerskap är ett av världens mest ambitiösa och framgångsrika syninitiativ och har resulterat i mätbara förändringar i Afrika samt Nord- och Sydamerika.

Framgångsrika SightFirst-program har även inspirerat till fler partnerskap, vilka ytterligare har ökat Lions påverkan inom synområdet runtom i världen.

Opening Eyes-programmet, vilket är ett samarbete mellan Clubs International och Special Olympics, inleddes 2001. Genom Opening Eyes har Lions medlemmar runtom i världen under Special Olympics-tävlingar kunnat genomföra synundersökningar och prova ut glasögon bland idrottarna. Detta partnerskap hjälper även till att utbilda synvårdsspecialister om hur man tillhandahåller bättre vård. Sedan programmet inleddes har mer än 400 000 idrottare undersökts och glasögon har delats ut till mer än 175 000 idrottare.

Ett barn i Ghana genomgår en ögonundersökning i skolan.

I nära 20 år har LCIF även samarbetat med Johnson & Johnson Vision och skapade Syn för barn under 2002, vilket är ett skolbaserat ögonvårdsprogram där Lions medlemmar tillhandahåller utbildning om ögonvård, synundersökningar av hög kvalitet samt möjligheter att remittera till ögonvårdsspecialister och behandling. Hittills har programmet Syn för barn undersökt mer än 30 miljoner elever och tillhandahållit behandling av mer än 575 000 elever, levererat mer än 500 000 par glasögon till barn i nöd samt utbildat mer än 190 000 lärare, frivilliga och lionmedlemmar om ögonhälsa och utrustat dem med material för att kunna informera, bedöma och remittera elever på lämpligt sätt.

Jag är redo att skapa historia inom synområdet

Fira framgångar och…
Reflektera över enastående framgångar för LCIF:s SightFirst-program under de senaste 30 åren och du kommer se enorm utveckling, aldrig tidigare skådade framsteg, kraften i våra partnerskap och miljoner fler glada, lyckliga och mer produktiva människor i samhället. Det finns verkligen så mycket att fira.

När vi tittar tillbaka måste vi även se framåt. När vi gör det ser vi att det finns miljoner fler människor i nöd. WHO rapporterar att globalt har minst 2,2 miljarder människor nedsatt syn eller är blinda.

”LCIF:s och Lions insatser inom synområdet, speciellt under de senaste 30 åren genom stiftelsens SightFirst-program, har förändrat liv runtom i världen”, sade Yngvadottir. ”Vi är tacksamma över att LCIF fortsätter stödja Lions hjälpinsatser och jag uppmuntrar alla medlemmar och andra att stödja LCIF och SightFirst, så att vi kan fortsätta att tillgodose dessa angelägna behov.”

Stöd syn, stöd SightFirst

Lär dig mer om global påverkan för SightFirst-programmet. Eller starta från början för att höra hur det hela började.


Andrea Small är senior specialist inom marknadsföring och PR vid Lions Clubs International Foundation. Caryn Lerner är senior innehållsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.