Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu The Lions Blog LCIF juhlii SightFirst-ohjelman 30. vuosipäivää
Palvelun säätiö

LCIF juhlii SightFirst-ohjelman 30. vuosipäivää

Andrea Small ja Caryn Lerner 05.10.2020

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) ylpeänä tukee lionien palvelutyötä tarjoamalla ainutlaatuisia aloitteita, ohjelmia ja apurahoja. Kuin sattumalta, osuu LCIF:n merkittävimmän aloitteen, SightFirst -ohjelman 30. merkkivuosi juuri vuoteen 2020, joka merkittynä muotoon 20/20 tarkoittaa myös virheetöntä näkökykyä.

Lionit kaikkialla ovat ylpeitä aikaan saamastaan valtavasta vaikutuksesta näkökyvyn pelastamiseksi maailmassa.

Vuonna 1990 perustetun ohjelman avulla pyritään vahvistamaan näönhuoltoa huono-osaisimmissa yhteisöissä, sokeutumisen ja näönheikkenemisen vastaisella työllä, sekä näkövammaisten tukemisella. SightFirstin kautta lionit yhteistyössä kansallisten terveysohjelmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat vaikuttaneet miljoonien näkökykyyn eri puolilla maailmaa.

Nämä ovat olleet huikeat kolme vuosikymmentä, ja tämä on vasta alkua!

Alussa
On vuosi 1925 ja lionit - sitoutuneina näköohjelmien tukemiseen hieman Lionsklubien kansainvälisen järjestön perustamisen jälkeen 1917 - ovat kokoontuneet kansainväliseen vuosikokoukseensa. Heillä ei ollut aavistustakaan, miten käänteentekevän hetken he tulisivat pian kokemaan Helen Kellerin esittämän vetoomuksen myötä. Illan pääpuheessaan Helen Keller pyysi lioneita ryhtymään ”sokeiden ritareiksi taistelussa pimeyttä vastaan.”

Lionit kuulevat tämän kutsun ja ottavat haasteen vastaan avosylin. Yli vuosisadan ajan lionien ponnistukset näkökyvyn eteen ovat kasvaneet päivä päivältä, vuosi vuodelta ja vuosikymmen toisensa jälkeen.

Pikakelauksella vuoteen 1990. LCIF viettää 22. vuosipäiväänsä ja käynnistetään ohjelma, joka sinetöi lionien halun johtaa työssä näkökyvyn hyväksi. 1990 käynnistetyn SightFirst -kampanjan myötä LCIF löytävää itsensä voimistuneempana kuin koskaan ja ryhtyy tekoihin sokeutumisen estämiseksi globaalilla tasolla. Ensimmäisen SightFirst-kampanjan, sekä sitä vuonna 2005 seuranneen SightFirst II -kampanjan avulla kerättiin yhteensä yli 415 miljoonaa dollaria lioneiden ja heidän yhteistyökumppaneidensa tekemän työn hyväksi SightFirst apurahojen muodossa.

Ensimmäiset SightFirst -apurahat myönnettiin kaihileikkauksiin Meksikossa ja useissa Etelä-Amerikan maissa. Ponnistelut ovat sittemmin laajentuneet, ja ihmisten elämää on muutettu merkittävästi näkökykyä parantamalla jo 112 maassa. LCIF:n SightFirst -apurahat ovat tukeneet lioneita miljoonien ihmisten hyväksi mm. sokeutumista estävien hankkeiden toteutuksessa, näkövammaisten elämänlaadun parantamisessa, näönhuollon ammattilaisia kouluttamalla, terveyspalveluiden infrastruktuuria parantamalla ja helpottamalla huono-osaisten väestöjen pääsyä hoitoon.

Asiantuntemuksen hyödyntäminen
Mitä enemmän tiedät, sitä enemmän voit tehdä. LCIF:ssä ymmärrettiin jo varhain, että alan ammattilaisten asiantuntemuksen avulla säätiön työn vaikutus voitaisiin moninkertaistaa. Tietämyksen lisääminen tarkoittaisi, että yhä useammat lapset voisivat nähdä äitinsä ensimmäistä kertaa, yhä useampi perhe voisi saada toimeentulonsa takaisin vanhempien näkökyvyn parannuttua, ja yhä useampi vanhus voisi elää elämäänsä sen kauneutta ihastellen.

Niinpä LCIF kutsui koolle ensimmäisen SightFirst toimikunnan - joka nykyisin kulkee nimellä SightFirst Advisory Committee (SAC) - vuonna 1990. Siitä alkaen toimikunta, koostuen kansainvälisistä näönhuollon asiantuntijoista ja lionjohtajista, on kokoontunut kahdesti vuodessa, joka vuosi. Keskustelut ovat vilkkaita, ajankohtaisia ja aina keskittyen niille alueille, joilla lionit palvelevat näiden haasteiden parissa. Jokaisen kokouksen asialistalta löytyvät myös lionien apurahahakemukset näönhuollon hankkeisiin. Ne tarkastetaan huolella, jotta voidaan varmistua LCIF:n rahoituksen osoittamisesta oikeisiin kohteisiin humanitaaristen tulosten saavuttamiseksi.

SAC:n hyväksynnän saatuaan voi lionien työ ”kentällä” alkaa, hankkeen koordinointi päivittäisellä tasolla, varojen hankinta, tiedotus, tilaisuudet ja mainonta. Lionien tukena, LCIF:n rahoituksen turvin, ovat keskeisimmät SightFirst -partnerit, kt. paikalliset terveysviranomaiset, näönhuollon ammattilaiset ja kolmannen sektorin yhteistyökumppanit.

SightFirst numeroina
Tähän päivään mennessä SightFirst-apurahoina on myönnetty yli 370 miljoonaa dollaria yli 1330 projektiin 112 maassa. Näiden hankkeiden kautta on toteutettu:

  • Yli 9 miljoonaa kaihileikkausta
  • 2 miljoonan näönhuollon ammattilaisen koulutus.
  • 1350 silmäklinikan rakentaminen, laajennus tai varustelu.
  • 185 miljoonaa annosta lääkkeitä jaettu vaikeiden silmäsairauksien kt. trakooman parantamiseksi alueilla, joilla puhtaan veden ja turvallisen viemäröinnin puute voivat johtaa pysyvään sokeutumiseen.
  • 310 miljoonaa lääkeannosta jaettu alueilla, joilla on taisteltu jokisokeutta vastaan, jota levittävät tulehdusta aiheuttavat kärpäset, ja joka voi johtaa pysyvään näön menetykseen.

”Lionit kaikkialla ovat ylpeitä aikaan saamastaan valtavasta vaikutuksesta näkökyvyn pelastamiseksi maailmassa,” sanoi LCIF:n puheenjohtaja Gudrun Yngvadottir. “LCIF:n SightFirst apurahoilla olemme noudattaneet Helen Kelleriltä vuonna 1925 saamaamme kutsua toimia sokeiden ritareina. Olemme saavuttaneet niin paljon SightFirstin ensimmäisen 30 vuoden aikana. Lioneilta ja heidän yhteistyökumppaneiltaan saamillamme lahjoituksilla voimme jatkaa SightFirstin perinnettä ja tehdä historiaa näkökyvyn pelastamiseksi,” hän sanoi.

Haluan jatkaa SightFirstin perinnettä

Jatka SightFirst-tarinan lukemista alla. Tai, aloita alusta kuullaksesi, miten kaikki alkoi.

Vahvempina yhdessä
LCIF ja SightFirst ovat eittämättä suuria hyväntekeväisyyden voimia. Siihen kun vielä lisäämme tunnettujen strategisten yhteistyökumppaniemme voiman.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on yksi näistä, ja on toiminut strategisena neuvonantajana ja suunnan näyttäjänä SightFirst -ohjelmassa sen alkutaipaleelta asti. Yksi merkittävimmistä SightFirst -apurahalla toteutetuista hankkeista yhteistyössä WHOn kanssa on ollut Lapsuusiän sokeutumisen estämisen projekti, jonka myötä on perustettu 54 tarveperusteista lionien silmäklinikkaa 30 maahan kriittisen, ehkäisevän ja kuntouttavan näönhuollon palvelun toteuttamiseksi. LCIF ja WHO ovat myös yhdistäneet voimansa kehittääkseen työkalun, jonka avulla arvioidaan diabeteksen ja diabeettisen retinopatian hallintaa sekä arvioidaan näiden kahden terveydenhuollon osa-alueen välisen yhteistyön ja synergian taso.

Lapsi Ethiopiassa saa hoitoa Lions Clubs Internationalin säätiön Lapsuusiän sokeus -projektin kautta, joka on toteutettu yhteistyössä Maailman terveysjärjestön kanssa.

Vuodesta 1994 LCIF on tehnyt yhteistyötä The Carter Centerin kanssa, investoiden SightFirst -apurahoja lionien pyrkimyksiin estää jokisokeuden ja trakooman riskissä elävien näkökyvyn menetys, sekä silmäleikkauksiin edenneen trakooman takia jo sokeutuneiden ihmisten näkökyvyn palauttamiseksi. Lisäksi varoilla on rakennettu miljoonia vesivessoja huonosta viemäröinnistä johtuvien tulehdustartuntojen estämiseksi. Tämä yhteistyökumppanuus on yksi maailman kunnianhimoisimpia näönhuollon aloitteita ja on johtanut mittaviin muutoksiin Afrikassa ja Amerikoissa.

SightFirst -ohjelman menestys on myös johtanut toiseen uuden vuosituhannen yhteistyökumppanuuteen, joka on moninkertaistanut lionien vaikutuksen näönhuollon kentällä.

Opening Eyes -ohjelma perustettiin yhteistyössä Lions Clubs Internationalin järjestön ja säätiön kanssa vuonna 2001. Special Olympics Openin Eyes -ohjelman avulla lionit kaikkialla tekevät vapaaehtoistyötä järjestämällä näöntarkastuksia vammaisille urheilijoille. Yhteistyöllä koulutetaan myös näönhuollon henkilökuntaa näköpalveluiden kehittämiseksi. Ohjelman käynnistämisen jälkeen yli 400 000 urheilijaa on seulottu ja yli 175 000 urheilijalle on järjestetty reseptilasit.

Lapsi Ghanassa käy näöntarkastuksessa.

Liki 20 vuoden ajan LCIF on myös toiminut yhteistyössä Johnson & Johnson Visionin kanssa, josta tulosta on mm. Sight For Kids -ohjelman perustaminen vuonna 2002. Tämä on koulupohjainen näönhuollon ohjelma, jolla jalkautetaan lionien tiedotustyötä ja tarjotaan korkealuokkaisia näöntarkastuksia koululaisille, ml. lähetteet jatkotutkimuksiin. Tähän mennessä maailmanlaajuisesti toimivan Sight For Kids -aloitteen puitteissa on tarkastettu yli 30 miljoonan lapsen näkö ja katettu hoitoa yli 575 000 oppilaalle, hankittu uudet silmälasit 500 000 lapselle, ja koulutettu 190 000 opettajaa, vapaaehtoista ja lionia silmäsairauksista sekä annettu heille työkalut ja materiaalit, jotta he voivat tiedottaa ja tarkkailla oppilaitaan ja ohjata heidät tarpeen vaatiessa näöntarkastukseen.

Olen valmis tekemään näön historiaa

Juhlimme menestystä ja...
Tarkastellessamme LCIF:n SightFirst -ohjelman vaikutusta viimeisen 30 vuoden aikana näemme valtavasti edistystä, yhteistyön voimannäytteitä, sekä miljoonia terveempiä, onnellisempia ja tuotteliaampia yhteiskunnan jäseniä. Paljon on todellakin aihetta juhlaan.

Kun katsomme taaksemme, on hyvä katsoa myös eteenpäin. Niin tehdessämme näemme miljoonia muita avun tarpeessa. WHO:n raporttien mukaan 2,2 miljardilla ihmisellä on näkövamma tai he ovat sokeita.

”LCIF:n ja lionien teot näkökyvyn eteen, erityisesti viimeisten 30 vuoden aikana Säätiömme SightFirst -ohjelman kautta muuttavat ihmisten elämää päivittäin,” sanoi Yngvadottir. ”Olemme kiitollisia siitä, että LCIF jatkaa lionien palvelun tukemista ja rohkaisenkin kaikkia lioneita ja muitakin ihmisiä tukemaan LCIF:ää ja SightFirstiä, jotta se voi jatkaa työtään tarpeiden yhä kasvaessa.

Tue näkökykyä, tue SightFirstiä

Lue lisää SightFirst -ohjelman globaalista vaikutuksesta. Tai, aloita alusta kuullaksesi, miten kaikki alkoi.


Andrea Small on PR-asiantuntija Lions Clubs Internationalin säätiössä. Caryn Lerner on vanhempi viestinnän asiantuntija Lions Clubs Internationalin säätiössä.

Koronaviruspandemia (COVID-19) on vaikuttanut yhteisöihin eri tavoilla. Jotta varmistamme, että palvelemme turvallisesti omilla paikkakunnillamme, lionien tulisi aina seurata paikallisviranomaisten ja Maailman Terveysjärjestön suosituksia. Tutustu Palvele turvallisesti -sivuumme, josta löytyy lisätietoja miten palvella turvallisesti.