Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Att hjälpa vår tids ”Helen Keller”
Stiftelsens hjälpinsatser

Att hjälpa vår tids ”Helen Keller”

av Lion Dr. Francis Onen Sebabi 30.10.2020

Jag heter Dr. Francis Onen Sebabi och jag är en av förmånstagarna för ett SightFirst-anslag från Lions Clubs International Foundation (LCIF). Det känns som min plikt att dela med mig av min berättelse om hur stödet från LCIF och Lions förändrade mitt liv.

Min dröm har uppfyllts.

Som allmänläkare har jag alltid haft en dröm att kunna läsa vidare och specialisera mig, men det verkade vara en omöjlig dröm. Så var det till dess att jag fick ett stipendium till utbildning och praktik från Lions i Uganda och Lions Club Gulu Metropolitan, vilket möjliggjordes tack vare ett anslag från LCIF som genom SightFirst finansierade ett omfattande ögonvårdsprojekt i Uganda. Jag anser att alla har en berättelse att framföra samt att alla dessa berättelser är unika och förtjänar att framföras.

Stöd i rätt tid från LCIF och Lions

För en tid sedan blev jag medlem i Lions Club Gulu Metropolitan samtidigt som jag hade fått många förfrågningar från andra ideella organisationer att bli medlemmar hos dem. Som ny medlem lärde jag mig om Helen Keller. Hennes inspirerande berättelse berörde mig. Jag började fundera över hur många ”Helen Keller” det finns i dagens samhälle. Barn som har skador på hornhinnan eller har ögoninfektioner, så att deras syn är hotad, är dagens ”Helen Keller”. Äldre personer som har förlorat sin syn på grund av grå starr är dagens ”Helen Keller”.

Hur kommer det gå för de barn som inte kan gå i skolan och lära sig saker på grund av att de inte har ett par glasögon som rättar till deras synnedsättning? Eller för de personer som inte har tillgång till nödvändig ögonvård? Alla dessa är ”Helen Keller” av i dag. Så jag beslutade mig att läsa en doktorandutbildning i oftalmologi.

Strävan att hjälpa våra ”Helen Keller”

Jag hade naturligtvis ett stort intresse i denna specialutbildning, men att få tag på de pengar som behövdes för att kunna delta var en utmaning. Det finansiella stödet från Lions kom verkligen i rätt tid, för denna specialisering är en utbildning på heltid och genomförs långt från mitt hem. Det innebär att man måste lämna sin arbetsplats och inte längre ha någon inkomst under utbildningen, vilket gör det ganska svårt.

Efter det att jag hade skickat in min ansökan om att bli medlem i Lions hände något enastående. Jag såg en annons om ett utbildningsstipendium från Lions, för att kunna tillhandahålla ögonvård i Acholi-regionen. Så jag ansökte om det, blev intervjuad och erhöll stipendiet. Det var som ett mirakel för mig. Jag skulle kunna specialisera mig på ögonvård! Jag lovade mig själv att följa kursens hårda krav och sträva efter att bli oftalmolog. Då skulle jag kunna återvända till min hemort och hjälpa alla ”Helen Keller” där samt även hjälpa till att stödja andra ”Helen Keller” i andra områden varhelst det fanns ett behov.

Tack vare stödet från Lions har jag hittills kunnat studera oavbrutet. Trots att jag var motiverad och beslutsam hade jag utan det finansiella stödet inte kunnat delta i denna kurs.

Jag kommer inom kort att vara en utbildad oftalmolog. Min dröm, som verkade omöjlig bara för en kort tid sedan, är nu på väg att bli verklighet.

Inga ord kan någonsin framföras för att uttrycka min tacksamhet för det jag har fått i stöd av Lions, vilket har lett till min masterexamen i oftalmologi. Det stipendium jag beviljades kommer att vara till nytta för alla dem runtom i världen som behöver ögonvård. Våra ”Helen Keller” av i dag är de verkliga vinnarna av detta stipendium.

Den globala stiftelsen stärker Lions hjälpinsatser

Tack vare stödet från LCIF:s SightFirst-anslag har ögonavdelningen i Gulu, vilken är belägen i Acholi-regionen i norra Uganda, utvecklats från en ögonklinik till ett utmärkt regionalt center som tillhandahåller botande och förebyggande ögonvård, utbildning och forskning. Behovet av vård och den vård som erbjuds har ökat successivt och den oftalmologiska vården erbjuds nu i hela Uganda, södra Sudan och Kongo-Kinshasa. Stödet från SightFirst har gjort avdelningen till en av de bästa inom oftalmologi i hela landet och den tillhandahåller ögonvård i linje med de universella strategierna om ögonvård i Vision 2020.

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. En majoritet av de donationer LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 procent av varje donation stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Lär dig mer om LCIF-anslag

#WeServe


Lion Dr. Francis Onen Sebabi är medlem i Lions Club Gulu Metropolitan och har tagit examen i Master of Medicine in Ophthalmology (MAK).