Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Bekämpar sjukdomar med gemensamma insatser
Stiftelsens hjälpinsatser

Bekämpar sjukdomar med gemensamma insatser

Kelly Callahan 09.11.2020
Foto: The Carter Center/Caroline Joe*

Den senaste tiden har världen upplevt en global hälsokris. Pandemin med coronaviruset (COVID-19) har på ett dramatiskt sätt belyst ojämlikhet inom hälsovården, vilket har varit en utmaning för hälsovårdspersonal i decennier. Vi ser människor i socioekonomiskt utsatta områden kämpa för att få tillgång till god hälsovård och den information som behövs för att hålla allmänheten frisk.

Samtidigt, som ett resultat av pandemin, har jag sett unika gemensamma insatser. Regeringar, hälsovårdsmyndigheter, läkemedelsföretag och ideella organisationer har samlats till en gemensam kraft och ger en strimma av hopp i dessa mörka tider.

Gemensamma insatser är hemligheten bakom framgångar i kampen mot utmaningar kring allmänhetens hälsa. Kommunikation, samordning och arbete i team är väsentliga för att skapa verklig förändring och att minska hotet mot hälsovården. Trots att coronaviruset har lagt en mörk filt över världen under de senaste månaderna har jag blivit mycket inspirerad av de broar som har byggts mellan all personal inom hälsovården, för att bekämpa en gemensam fiende.

Konfrontera och bekämpa blindhet som kan förebyggas
Jag är hedrad över att arbeta som chef för trakomprogrammet vid The Carter Center i Atlanta, Georgia, USA, en roll i vilken jag dagligen samarbetar med partner inom företag, stiftelser, ideella organisationer och hälsovårdsmyndigheter i flera länder i Afrika, för att behandla miljoner människor varje år.

Två barn i Gondarzonen, Amhararegionen, Etiopien, tvättar sina ansikten

Två barn i Gondarzonen, Amhararegionen, Etiopien, tvättar sina ansikten som en del i en lokal insats om trakom (July 2020). Foto: The Carter Center/Emily Staub

Trakom är en bakterieinfektion som drabbar ögat och förekommer i geografiska områden som saknar grundläggande hygien, rent vatten och god sanitet. Trakom är den största orsaken till blindhet på grund av infektion, men den kan enkelt förebyggas med antibiotika och dess effekter kan stoppas med en snabb operation. I mer än 20 år har The Carter Center hjälpt till att leda insatserna mot trakom, men vi är inte ensamma.

LCIF:s och The Carter Centers mångåriga partnerskap
När jag började arbeta för The Carter Center var jag djupt inspirerad av president Carter, en stolt medlem i Lions sedan 1953, och hans passion för Lions Clubs International Foundation (LCIF). Jag blev bekant med LCIF:s uppgift ”att stödja de insatser som Lions klubbar och partner gör, genom att hjälpa samhällen lokalt och globalt samt inge hopp och förbättra liv genom humanitära serviceprojekt och anslag.” Under 2017 blev jag medlem i Lions Clubs International, vilket snabbt blev en viktig del i min hjälpinriktade karriär.

Sedan 1994 har LCIF, genom sitt SightFirst-program, beviljat mer än 60 anslag på totalt USD 67 miljoner till The Carter Center, för att stödja centrets synrelaterade insatser, vilka bland annat fokuserar på trakom och flodblindhet (en parasitinfektion som sprids vid bett av en infekterad fluga som förökar sig i floder och kan orsaka ögonsjukdomar som ofta leder till permanent blindhet) i Afrika, Nordamerika och Sydamerika. Detta partnerskap är ett av de mest varaktiga och som har haft störst påverkan i centrets historia.

Okechukwu Obodo förlorade sin syn för 15 år sedan på grund av flodblindhet.

Okechukwu Obodo förlorade sin syn för 15 år sedan på grund av flodblindhet. Han bor själv och får hjälp av grannarna i byn Ogonogoeji Ndiuno, området Nkanu West, delstaten Enugu, Nigeria. Foto: The Carter Center/Ruth McDowall

Prestationer genom samarbete och svar på COVID-19
Tack vare LCIF:s generösa stöd har The Carter Center kunnat nå enastående resultat inom hälsovård, bland annat:

  • Förbättrat livskvalitet och hälsovård för människor i sju länder i Afrika samt Nordamerika och Sydamerika.
  • Tillhandahållit mer än 189 miljoner antibiotikabehandlingar mot trakom.
  • Genomfört mer än 820 000 synräddande operationer mot trikiasis i fyra länder med särskilt fokus.
  • Byggt 3,3 miljoner latriner, för att skydda människor mot ytterligare trakominfektion.
  • Skyddat 6,8 miljoner människor, genom att leverera mer än 257 miljoner behandlingar mot flodblindhet.

Bara under 2019 påverkade partnerskapet mellan Lions och The Carter Center 10,2 miljoner människor vid insatser mot flodblindhet och 15 miljoner människor vid trakomrelaterade insatser.

De gemensamma insatserna av The Carter Center och LCIF fortsätter även under pandemin, men lämpliga insatser görs för att förhindra spridning av COVID-19. Ansiktsmasker och personlig skyddsutrustning används samt regler kring handtvätt och social distansering följs vid genomförande av program, till exempel distribution av mediciner. Vi fortsätter följa alla aktiviteter och har som mål att minska risken för spridning av COVID-19 i samband med våra insatser och att stärka kapaciteten i lokala hälsovårdssystem.

Det bästa försvaret är en samlad global insats
Detta år, mer än någonsin tidigare, är The Carter Center stolt över att ha hängivna supporter såsom LCIF, för att säkerställa att vårt arbete kan fortsätta trots oro kring allmänhetens hälsa.

När jag 1996 lämnade min hemort för att bli frivillig i Fredskåren ville jag göra positiv påverkan i en människas liv. Då visste jag inte att jag skulle bli en del av en global insats som har förbättrat livet för miljoner människor runtom i världen. Och det är med stor säkerhet jag kan fira detta resultat tack vare de många människor som har samarbetat med mig och med oss under årens lopp! Jag hade aldrig fått uppleva kraften i partnerskap och samarbete utan insatserna av så många andra människor.

LCIF och The Carter Center tror på kraften i gemensamma insatser. Ingen organisation kan på egen hand eliminera flodblindhet eller trakom eller stoppa COVID-19. Denna kamp består av mer än att tillhandahålla rent vatten, operationer eller mediciner. Detta är en kamp för humanitära rättigheter och det är en bro för fred. Miljoner människor är fria från trakom och flodblindhet delvis tack vare centrets gemensamma insatser med LCIF.

Lär dig mer om historien för partnerskapet mellan Lions och The Carter Center SightFirst-program.

*En delegation bestående av Lions Clubs Internationals ledare besökte The Carter Center i slutet av 2019. De sammanträffade med USA:s tidigare president Jimmy Carter (ej på bild), Kelly Callahan, chef för trakomprogrammet och Frank Richards, chef för programmet om flodblindhet.


Kelly Callahan ansvarar för The Carter Centers trakomprogram.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.