Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog LCIF och The Carter Center: Partner inom synområdet

LCIF och The Carter Center: Partner inom synområdet

Bill Hatzos 17.10.2019

Partnerskapet med The Carter Center är ett av de viktigaste och äldsta partnerskapen för SightFirst-programmet och Lions Clubs International Foundation (LCIF). ”Jag är stolt över att vara medlem i Lions och stolt över The Carter Centers partnerskap med Lions. Jag är tacksam för deras stöd att bota miljoner män, kvinnor och barn från blindhet som kan förebyggas. Det är ett av de starkaste partnerskap centret någonsin har haft”, sade USA:s 39:e president Jimmy Carter, som är grundare av The Carter Center.

Sedan 1994 har LCIF beviljat mer än 60 anslag till behandling av flodblindhet och trakom på sammanlagt mer än USD 67 miljoner. Flodblindhet är en vektorburen parasitsjukdom som leder till blindhet och trakom är den vanligaste infektionssjukdomen i världen som orsakar blindhet. Samarbetet med SightFirst mellan Lions och The Carter Center är ett av världens mest ambitiösa och framgångsrika initiativ om syn samt har resulterat i mätbara förändringar för många människor i Afrika, Nordamerika och Sydamerika.

Jag är stolt över att vara medlem i Lions och stolt över The Carter Centers partnerskap med Lions. Jag är tacksam för deras stöd att bota miljoner män, kvinnor och barn från blindhet som kan förebyggas.

Samarbetet mellan Lions och The Carter Center har haft en betydande påverkan sedan 1994. Från och med 1994 till och med 2018 har samarbetet resulterat i mer än 236 miljoner behandlingar för att utrota flodblindhet och mer än 177 miljoner behandlingar för att minska effekterna av trakom. Mer än 799 000 synräddande operationer har genomförts för att bota långt framskriden trakom och mer än 3,2 miljoner latriner har byggts för att minska spridning av infektioner.  

Som ett resultat av detta partnerskap har Världshälsoorganisationen (WHO) verifierat att fyra länder i Nordamerika/Sydamerika nu är fria från flodblindhet (Colombia, Ecuador, Mexiko och Guatemala). Spridningen av flodblindhet har också stoppats efter det att massdistribution av mediciner genomfördes i Sudan, Uganda, Nigeria och Etiopien. Utöver detta har man i Amhararegionen i Etiopien, vilken lider av den värsta förekomsten av trakom i världen, sett att 5 miljoner människor inte längre behöver medicinen för att förhindra sjukdomen samt att kön av patienter som väntar på operation har minskat kraftigt varje år.  Miljoner människor är fria från sjukdomar tack vare detta partnerskap och stöd från Lions medlemmar. Dessa resultat hade inte uppnåtts utan LCIF:s tidiga investeringar samt det fortlöpande stödet och hjälpen från Lions klubbar i varje land.

Lions lokala klubbar hjälper till att mobilisera samhällen
Lions lokala klubbar hjälper till att mobilisera samhällen att delta i distribution av mediciner, kampanjer om ögonlocksoperationer och byggande av latriner. Lions medlemmar tillhandahåller fortlöpande tekniskt stöd, följer upp framgångar och träffar inflytelserika ledare i sina respektive länder, för att främja fortsatt fokus på flodblindhet och trakom. Trots stora framgångar återstår mycket arbete att göra. The Carter Center har utlovat sitt fortsatta stöd, för att säkerställa att drabbade länder når sina mål avseende utrotning av flodblindhet och trakom. Lions Clubs International och LCIF har haft ett framgångsrikt partnerskap med The Carter Center under 25 år. Vi ser fram emot en stark fortsättning av partnerskapet om SightFirst mellan Lions och The Carter Center under år 2020 och även framöver.

LCIF och The Carter Center tror starkt på kraften i partnerskap. Ingen enskild organisation kan utrota tropiska sjukdomar såsom flodblindhet och trakom på egen hand. Insatserna kräver samarbete mellan flera team av inblandade, vilket drar nytta av de styrkor varje medlem i teamet har. 

Donera till LCIF
Våra klubbar och lokala stiftelser har alltid funnits där för att hjälpa till, men behoven är större än vad enskilda klubbar och partner kan klara av. Det är i detta gap som LCIF och Kampanj 100 kan hjälpa till. Lär dig mer om LCIF:s uppgift genom Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Delta i vår historiska insats att samla in USD 300 miljoner och hjälp dem som desperat behöver vår hjälp.

Donera i dag


Bill Hatzos är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.