Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Ungdomar

Ungdomar

LCIF förbättrar tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård och positiv utveckling för unga människor runtom i världen. Lions Quest - Tillsammans är LCIF:s största program, vilket tillhandahåller utbildning inom socialt och emotionellt lärande som ger eleverna de färdigheter de behöver för att kunna navigera i livet samt förhindra mobbning och drogmissbruk.

Projektet Välj vänlighet

Choose KindnessLions Clubs International Foundation (LCIF) är stolt över att vara medgrundare av The Choose Kindness Alliance, en koalition med landets ledande ideella organisationer som arbetar med att bekämpa mobbning samt att främja inkludering och god mental hälsa bland ungdomar.

The Choose Kindness Project är ett initiativ som leds av mer än 20 medlemmar, vilka bildar alliansen, med stöd av ABC, ESPN och The Walton Family Foundation, vilka hängivet arbetar med att inspirera en mer inkluderande värld där alla unga människor känner sig stärkta att vara sig själva och trygga att skapa den framtid de önskar.

Följ @TheChooseKindnessProject på Instagram för vägledning från experter, granskade resurser, forskning och inspirerande berättelser för att stödja föräldrar, instruktörer och andra omtänksamma vuxna.

Lions Quest, LCIF:s viktigaste ungdomsprogram, är ett utbildningsprogram om socialt och emotionellt lärande som ger elever de färdigheter som behövs för att navigera livet samt förhindra mobbning och drogmissbruk. I mer än 30 år har Lions Quest påverkat mer än 20 miljoner barn runtom i världen, genom att tillhandahålla elever och lärare med de färdigheter som behövs för att fira mångfald och skapa positiva relationer.

För att lära dig mer om Lions Quest besöker du lions-quest.org.

Global statistik

 

1 av 3 elever rapporterar att de har blivit mobbade på nätet. 20 % rapporterar att de har skolkat från skolan på grund av det eller våld.

2 av 3 elever i 160 länder oroar sig över våld i och omkring skolan.

Förmåga att läsa och mobbning hänger intimt ihop.

Skolor med ett positivt skolklimat tack vare Lions Quest har lägre frånvaro och mindre mobbning.

Källor: UNICEF Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). En granskning av forskning om skolklimat. Granskning av forskning om utbildning, 83(3), 357-385

Fokuserade på ungdom

Beviljade LCIF-anslag

Mellan juli 2022 och augusti 2022 har LCIF beviljat 11 ungdomsrelaterade anslag på totalt USD 285 564. Se de anslag som stärker Lions medlemmar att förbättra tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård och positiv ungdomsutveckling.

Statistik om socialt och emotionellt lärande (SEL)

 
Så här påverkar socialt och emotionellt lärande unga människor:
 • Elever som deltog i SEL uppvisade förbättrat beteende i klassrummet, minskad stress och depression samt förbättrade attityder om skolan, kamrater och egen självbild. SEL-program såsom Lions Quest - Tillsammans förbättrade elevernas akademiska resultat med upp till 11 procent.
 • Effekter av SEL-program som Lions Quest - Tillsammans består under lång tid. Elever i förskolan som deltar i SEL-program har större färdigheter om SEL, vilket ökar sannolikheten att de ska ta examen från gymnasiet, läsa vidare vid universitetet och att få anställning som unga vuxna.
 • Att inkludera SEL och personlig utveckling är oerhört viktigt för att utbilda barn. Denna inriktning kan överbrygga gapet mellan elever från områden med låga respektive höga inkomster och förbättra ekonomisk rörlighet.

Statistik från Child Development, American Journal of Public Health, och Opportunity, Responsibility, and Security

Hur skolans klimat påverkar unga människor:
 • Skolor med ett positivt skolklimat som använder Lions Quest - Tillsammans har lägre förekomst av mobbning och frånvaro. Elever i skolor med ett positivt klimat var mer motiverade att lära sig samt uppvisade högre akademiska resultat både på kort och lång sikt.
 • Mobbning i skolan drabbar alla elever, inte bara dem som är direkt påverkade. En studie av akademiska resultat bland elever i 30 länder fann ett direkt samband mellan mobbning och elevernas förmåga att läsa.
 • Forskning vid Harvard University fann att elever som deltar i Lions Quest - Tillsammans rapporterade betydligt förbättrad uppfattning om skolans klimat samt förbättrad uppfattning av fysisk och emotionell trygghet.

Statistik från UNICEF och Review of Educational Research

Lions Quest-programmet

Lions Quest - Tillsammans är byggt från grunden med fokusering på socialt och emotionellt lärande (SEL).

Vad unga människor lär sig i Lions Quest - Tillsammans

 

National Association of Colleges and Employers (NACE) publicerade nyligen resultat från en enkät bland stora arbetsgivare om de färdigheter som önskas bland dem som har tagit examen från universitetet. Även World Economic Forum har identifierat de viktigaste färdigheterna för framtidens jobb. De mest nödvändiga och önskade färdigheterna är inte relaterade till något STEM-område eller teknisk kunskap. Istället är det kompetens som är direkt relaterad till färdigheter om socialt och emotionellt lärande inom Lions Quest - Tillsammans:

 • Problemlösning och beslutsfattande
 • Kritiskt tänkande och kreativitet
 • Förmåga att arbeta i grupp
 • Färdigheter att kommunicera med människor i och utanför en organisation
 • Ledarskap och förmåga att motivera andra effektivt
 • God etik på jobbet och uthållighet

Lions och UNODC

Sedan 2014 har LCIF samarbetat med Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC), för att expandera Lions Quest runt om i världen.

Ansökningar om Leoanslag

Allt vi kan göra för att uppmuntra och förbättra deras insatser är till nytta för oss alla, Lions, samhället och världen.

Youth Ungdom – Flygblad


 

Rätt utbildning i rätt tid

LCIF samarbetar ofta med stiftelser som forskar om och använder socialt och emotionellt lärande. Våra partnerskap gör det möjligt för oss att dela med oss av bästa arbetssätt från Lions Quest - Tillsammans.

Information om droger är viktigt för ungdomar

LCIF samarbetar med organisationer som informerar och utbildar om miljöer fria från droger, vilket påverkar samhället. Våra partnerskap gör att programmet DEA360 kan växa och utöka utbildning i områden som påverkas av opiumepidemin.

Du kan hjälpa

Om hjälp till en trygg och hälsosam framtid för våra ungdomar är viktigt för dig uppmuntrar vi dig att göra en donation redan i dag.