Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Nuoriso

Nuoriso

LCIF parantaa pääsyä korkealaatuiseen koulutukseen ja elintärkeisiin terveyspalveluihin. Se tukee myös nuorten positiivista kehittymistä kaikkialla maailmassa. Lions Quest, LCIF:n järjestämä nuorten koulutusohjelma, on sosiaalis-emotionaalisen oppimisen opetussuunnitelma, jonka avulla opetetaan nuorille elämäntaitoja sekä kykyjä estää kiusaamista ja päihteiden väärinkäyttöä.

Choose Kindness Project

Choose KindnessLions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on ylpeä saadessaan olla ”Choose Kindness Alliance” -aloitteen perustajajäsen. Se on Yhdysvaltain johtavien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen liittouma, joka tukee kiusaamisen ehkäisyä, tarkoituksellista inkluusiota ja nuorten henkistä hyvinvointia.

Choose Kindness Project on yli 20 jäsenen ohjaama aloite, jotka muodostavat liiton, jota tukevat ABC, ESPN ja Walton Family Foundation, pyrkien inspiroimaan osallistavampaa maailmaa, jossa kaikki nuoret tuntevat voivansa olla oma itsensä ja turvassa luodakseen itselleen sellaisen tulevaisuuden, jonka he itse haluavat.

Seuraa @TheChooseKindnessProject Instagramissa saadaksesi asiantuntevaa ohjausta, tarkastettuja resursseja, tutkimusta ja inspiroivia tarinoita vanhempien, valmentajien ja muiden välittävien aikuisten tukemiseksi.

Lions Quest, LCIF:n toteuttama nuorten koulutusohjelma, on sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin keskittyvä ohjelma, joka antaa oppilaille taidot pärjätä elämässä, ehkäistä kiusaamista ja välttää huumeiden väärinkäyttöä. Yli 30 vuoden ajan Lions Quest on vaikuttanut yli 20 miljoonaan lapseen eri puolilla maailmaa tarjoamalla oppilaille ja opettajille taitoja, joita tarvitaan monimuotoisuuden juhlimiseen ja positiivisten suhteiden luomiseen.

Lisätietoja Lions Questista saat osoitteesta lions-quest.org.

Maailmanlaajuiset tilastot

 

Yksi kolmesta oppilaasta kertoo, että heitä on kiusattu verkossa; 20% ilmoittaa jäävänsä koulusta kotiin sen tai väkivallan uhan takia.

Kaksi kolmesta oppilaasta 160 maassa on huolissaan väkivallasta koulussa ja koulun ympäristössä.

Lukutaito ja kiusaaminen ovat suoraan yhteydessä toisiinsa.

Kouluissa, joissa on myönteinen kouluilmapiiri ja niissä toteutetaan positiivisia aloitteita kuten Lions Quest, poissaolot ja kiusaaminen ovat alhaisemmat.

Lähteet: UNICEF Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of educational research, 83(3), 357-385

Nuorison tukemiseen liittyvät apurahat

LCIF:n myöntämät apurahat

Heinäkuusta 2022 elokuuta 2022 LCIF on myöntänyt 11 nuorten tukemiseen liittyvää apurahaa, yhteensä 285 564 dollaria. Tutustu apurahoihin, joiden kautta parannetaan nuorten pääsyä korkealaatuiseen koulutukseen ja tärkeisiin terveyspalveluihin sekä positiivisiin nuorisoa kehittäviin ohjelmiin.

Sosiaalis-emotionaalinen oppiminen (SEL) - Tilastot

 
Näin sosiaalis-emotionaalinen oppiminen vaikuttaa nuoriin:
 • SEL-ohjelmaan osallistuvat oppilaat osoittivat parantunutta luokkakäyttäytymistä, vähentynyttä stressiä ja masennusta sekä parantuneita asenteita kouluun, ikätovereihin ja omaan itsetuntoon. SEL-ohjelmat, kuten Lions Quest, kasvattivat opiskelijoiden akateemista suorituskykyä jopa 11 prosenttia.
 • SEL-ohjelmien, kuten Lions Quest, vaikutukset ovat kestäviä. Lapset, jotka osallistuvat SEL-ohjelmiin ja joilla on vahvemmat SEL-taidot, todennäköisemmin suorittavat koulun loppuun, menevät yliopistoon ja saavat vakaan työpaikan nuorina aikuisina.
 • SEL-ohjelmat ja kokonaisvaltainen kasvattaminen ovat erittäin tärkeitä lapsen yleiselle kehittymiselle. Tämä lähestymistapa voi auttaa täyttämään korkean ja matalan tulotason opiskelijoiden välisen eron arvosanoissa ja parantamaan heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden taloudellista liikkuvuutta.

Statistics from Child Development, American Journal of Public Health, ja Opportunity, Responsibility, and Security

Miten kouluilmapiiri vaikuttaa nuoriin:
 • Kouluissa, joissa toteutetaan positiivisia ilmapiiriin vaikuttavia ohjelmia, kuten Lions Questia, on vähemmän kiusaamista ja turhia poissaoloja. Kouluissa, joissa ilmapiiri on positiivinen, oppilaat olivat motivoituneempia oppimaan ja heidän oppimistuloksensa olivat korkeammat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 • Kiusaaminen kouluissa vahingoittaa kaikkia oppilaita - ei vain heitä, jotka joutuvat suoranaisesti kiusaamisen kohteiksi. 30 maan opiskelijoiden arvosanoista löydettiin suora yhteys kiusaamisen ja opiskelijoiden lukutaidon välillä.
 • Harvardin yliopiston tutkimuksissa todettiin, että Lions Quest -ohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden mielestä koulun ilmapiiri parani kokonaisuudessaan ja kaikilla oli parempi tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta.

Statistics from UNICEF ja Review of Educational Research

Lions Quest -ohjelma

Lions Quest -ohjelmat on rakennettu lähestymistavan pohjalta, joka tunnetaan nimellä Social Emotional Learning (SEL) - sosiaalis-emotionaalinen oppiminen.

Mitä nuoret oppivat Lions Questissa

 

Kansallinen korkeakoulujen ja työnantajien liitto (NACE) julkaisi äskettäin parhaiden työnantajien tutkimuksen tulokset, joissa määriteltiin uusien korkeakouluista valmistuneiden nuorten taitoja. Samoin Maailman talousfoorumi määritteli tulevaisuuden työpaikkojen kannalta tärkeimmät taidot. Tärkeimmät ja halutuimmat taidot eivät liity tieteisiin tai teknisiin taitoihin. Sen sijaan ne ovat taitoja, jotka liittyvät suoraan Lions Questin tukemiin sosiaalisiin ja emotionaalisiin taitoihin:

 • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Kyky työskennellä tiimiympäristössä/li>
 • Viestintätaidot ihmisten kanssa organisaation sisällä ja ulkopuolella
 • Johtajuus ja kyky motivoida tehokkaasti muita
 • Vahva työetiikka ja sinnikkyys

Lions ja UNODC

LCIF on toiminut vuodesta 2014 lähtien yhteistyössä YK:n huume- ja rikosviraston (UNODC) kanssa laajentaakseen Lions Questia eri puolilla maailmaa.

Leojohtajien apurahaohjelman hakemus

Kaikki mitä voimme tehdä heidän kannustamisekseen vapaaehtoistyöhön, tulee auttamaan myös meitä - lioneita, paikkakuntia ja koko maailmaa.

Youth Nuoriso - esite


 

Oikea koulutus oikeaan aikaan

LCIF on usein yhteistyökumppani säätiöille, jotka tutkivat ja toteuttavat sosiaalista tunneoppimista. Yhteistyösuhteemme kautta voimme jakaa parhaita käytäntöjä Lions Questin ohjelmista.

Huumeiden käyttöön liittyvä tiedottaminen nuorille

LCIF tekee yhteistyötä organisaatioiden kanssa, jotka tiedottavat ja kouluttavat eri ryhmiä, jotta voidaan päästä eroon huumeista, jotka vaikuttavat paikallisiin yhteisöihin. Yhteistyösuhteemme avulla DEA360-ohjelma voi laajentaa koulutusta ja tiedottamista alueille, joilla opioidiepidemia aiheuttaa ongelmia.

Sinä voit auttaa

Jos turvallisen ja terveen tulevaisuuden varmistaminen nuorille on sinulle tärkeää, kannustamme sinua lahjoittamaan jo tänään.