Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Prioriterar utveckling i barndomen
Stiftelsens hjälpinsatser

Prioriterar utveckling i barndomen

Caryn Lerner 30.04.2021

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande.

Liksom nästan 20 miljoner elever och lärare världen över har 12 000 barn och lärare i Bangladesh kunnat dra nytta av Lions Quest, Lions Clubs Internationals viktigaste ungdomsutvecklingsprogram, trots att möjligheten nästan gick dem förbi.

Barnen måste få hjälp att bli självsäkra medborgare i samhället.

Forskare från universitet i Australien och Tyskland var bekanta med LCIF:s världskända program om socialt och emotionellt lärande och var ivriga att implementera Lions Quest i fyra fattiga områden på landsbygden i Bangladesh, för att utvärdera hur programmet påverkar utvecklingen i tidig barndom. Men de saknade medel för att översätta kursmaterialet till Bengali, genomföra seminarier för lärare och leverera programmet till eleverna.

Med barnens välfärd i åtanke och med vetskapen om att social, känslomässig och intellektuell utveckling kan vara överväldigande för elever, liksom svåra situationer i hemmet, skolan och bland kamrater, beviljade LCIF över USD 85 000 i anslagsmedel till ett 12 månader långt pilotprojekt. Forskare analyserar nu elevernas förbättrade förmåga att hantera känslor, uppnå mål och bygga positiva relationer.

Med ett ökat intresse från regeringen hoppas Lions kunna utöka Lions Quest initiativ i Bangladesh, för att hjälpa barn bli självsäkra, produktiva medlemmar i samhället.

Barnens välfärd står på spel
Globalt rapporterar 1 av 3 elever att de har blivit mobbade på nätet och 20% skolkar på grund av det eller på grund av våld. Liksom andra runt om i världen står barnen i Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern inför utmaningar vad gäller skolklimatet, relationer och att skapa sig en mer lovande framtid. Det finns både sorg och hopp.

LCIF och Lions: Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Ungdomar runt om i världen drar nytta av program om socialt och emotionellt lärande såsom Lions Quest. Per dagens datum har 19 miljoner elever och 760 000 lärare i över 100 länder och geografiska områden dragit nytta av Lions Quests olika program. LCIF fortsätter stolt att hålla sitt 35 år långa löfte till världens ungdomar genom:

  • Lions Quest-anslag: Utveckla/expandera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest-anslag vid partnerskap i samhället: Lansera/reaktivera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest PR-anslag: Introducera programmet i ett samhälle: Upp till USD 1 500
  • Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället: Ansök om anslag till lokala distrikts- och klubbprojekt, anslagsbeloppen varierar

Lär dig mer om LCIF-anslag

Skapar bättre resultat
LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runt om i världen. Hundra procent av alla donationer stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Ungdomar är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar, klubbar och LCIF:s vänner runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.

Är du redo att ge barnen den framtid de förtjänar? Stöd LCIF. Stöd Lions.

Ja, jag vill donera

* Skoun (2017): Lions Quests program i skolor i Beirut: Programmet implementerades av Skoun i samarbete med World Vision Libanon.


Caryn Lerner är senior kommunikationsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.