Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Nya arbetssätt i klassrummet
Stiftelsens hjälpinsatser

Nya arbetssätt i klassrummet

Caryn Lerner 30.06.2021
Elever från skolan Colegio Alberto Blest Gana i Santiago, Chile, deltog i programmet Lions Quest – Tillsammans tack vare anslagsmedel från LCIF.

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande.

Vid skolan Colegio Alberto Blest Gana i Santiago, Chile, förbättrade lärare nyligen sin förmåga att utveckla elevernas självförtroende både i skolan och livet. De gjorde det genom Lions Quest, ett av Lions Clubs International Foundations (LCIF) viktigaste ungdomsutvecklingsprogram.

Vi måste hjälpa lärarna att forma landets ungdomar.

Barndomen är inte alltid enkel. Under det att ungdomar utvecklas socialt, emotionellt och intellektuellt och möter utmaningar i hemmet, i skolan och bland kamrater kan de känna sig överväldigade. Som tur är har elever vid skolan i Santiago lärare vid sin sida som nu är bättre utrustade att hjälpa dem att blomstra.

Lions ledde insatserna att hjälpa lärare införa nya arbetssätt i klassrummet genom Lions Quest. ”Våra barn påverkas av lärare. Vi måste hjälpa dem att forma landets ungdomar till självsäkra, hälsosamma och produktiva samhällsmedborgare,” säger Magdalena Moya, multipeldistriktets ordförande för Lions Quest.

Förra året debuterade Lions Quest med USD 15 000 i anslagsmedel från LCIF, frivilliga från Lions och med starkt stöd från skolans administration. ”Lions Quest är nytt för detta distrikt,” säger Moya. ”Vi är tacksamma att LCIF hjälper lärare att få tillgång till program som detta, vilket skapar miljöer där eleverna lär sig att utveckla en stark koppling till familj, skola och samhälle.”

Barnen... vår väg framåt
Barndomen bör vara bekymmersfri, men ändå står många ungdomar inför betydande utmaningar. Fundera över dessa situationer i Central- och Sydamerika - utmaningar som genljuder i hela världen:

  • 30 % av alla unga elever mobbas regelbundet.
  • Två av tre barn under 15 år upplever disciplinära åtgärder i form av våld i hemmet.
  • Hela 52 % av pojkar i åldrarna 13-15 år är involverade i ett fysiskt bråk minst en gång om året.

Men det finns hopp för ungdomar överallt:

LCIF och Lions: Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Ungdomar runt om i världen drar nytta av program om socialt och emotionellt lärande såsom Lions Quest. Per dagens datum har 19 miljoner elever och 760 000 lärare i över 100 länder och geografiska områden dragit nytta av Lions Quest. LCIF fortsätter stolt att hålla sitt 35 år långa löfte till världens ungdomar genom:

  • Lions Quest-anslag: Utveckla/expandera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest-anslag vid partnerskap i samhället: Lansera/reaktivera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest PR-anslag: Introducera programmet i ett samhälle: Upp till USD 1 500
  • Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället: Ansök om anslag till lokala distrikts- och klubbprojekt, anslagsbeloppen varierar

Lär dig mer om LCIF-anslag

En stiftelse av goda insatser
LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runt om i världen. Hundra procent av alla donationer stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Ungdomar är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar, klubbar och LCIF:s vänner runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.

Redo att hjälpa barn hantera skolan och livet? Stöd LCIF. Stöd Lions.

Ja, jag vill donera


Caryn Lerner är senior kommunikationsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.