Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem The Lions Blog Utbildar ungdomar för en hälsosammare framtid
Stiftelsens hjälpinsatser

Utbildar ungdomar för en hälsosammare framtid

Caryn Lerner 30.07.2021

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande.

Du vet att du har gjort något viktigt när ett ikoniskt morgonprogram som TODAY ringer dig för att göra ett reportage. Skoldistriktet Merrick Union Free i delstaten New York, USA har gjort något mycket viktigt.

Lions Quest är ovärderligt när det gäller att lära ut sociala och emotionella färdigheter.

2018 beslutade utbildningsdepartementet i delstaten New York att mental hälsa skulle ingå i kursplanen. Skoldistriktet Merrick förstod hur viktigt ämnet är för både elever och lärare, och år 2016 började man tillhandahålla Lions Quest - Lions Clubs International Foundations program för socialt och emotionellt lärande. När morgonprogrammet TODAY fick höra om distriktets framgångar i att utbilda elever och lärare i ämnen såsom stress, grupptryck, mobbning och andra saker som påverkar det mentala välbefinnandet hörde de av dig.

”Social och emotionell utveckling är lika viktigt som den akademiska undervisningen för att hjälpa eleverna känna glädje, produktivitet och uthållighet i livet,” säger distriktets rektor, Dr. Dominick Palma, som är ordförande i en kommitté för frågor om mental hälsa och missbruk. Lions Quest är ovärderligt när det gäller att lära ut sociala och emotionella färdigheter. Lektionerna förstärks under hela skoldagen och kan användas i vardagen.”

Med nya kunskaper säger Rachel i femte klass, ”Lions Quest hjälper mig att komma överens med mina klasskamrater och arbeta i grupp.”

En berättelse om hjälp och hopp
Under vad som bör vara en sorglös tid i livet står många amerikanska ungdomar inför skrämmande utmaningar:

Men det finns hopp för ungdomar överallt.

  • Insatser för ett positivt klimat i skolan, som till exempel Lions Quest, reducerar ofta frånvaro och mobbning.
  • Harvard University fann att elever som deltog i Lions Quest hade en förbättrad uppfattning av skolklimatet och kände fysisk och emotionell trygghet.
  • Varje USD 1 som spenderas på socialt och emotionellt lärande ger en avkastning på USD 11

LCIF och Lions: finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Ungdomar runt om i världen drar nytta av program om socialt och emotionellt lärande såsom Lions Quest. Per dagens datum har 19 miljoner elever och 760 000 lärare i över 100 länder och geografiska områden dragit nytta av Lions Quests olika program. LCIF fortsätter stolt att hålla sitt 35 år långa löfte till världens ungdomar genom:

  • Lions Quest-anslag: Utveckla/expandera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest-anslag vid partnerskap i samhället: Lansera/reaktivera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest PR-anslag: Introducera programmet i ett samhälle: Upp till USD 1 500
  • Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället: Ansök om anslag till lokala distrikts- och klubbprojekt, anslagsbeloppen varierar

Lär dig mer om LCIF-anslag

Skapar en bättre morgondag
LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. Hundra procent av alla donationer stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Ungdomar är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar, klubbar och LCIF:s vänner runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.

Är du redo att hjälpa dagens ungdomar till en bättre morgondag? Stöd LCIF. Stöd Lions.

Ja, jag vill donera


Caryn Lerner är senior kommunikationsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.