Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Stärker skolor och skapar en bättre framtid
Stiftelsens hjälpinsatser

Stärker skolor och skapar en bättre framtid

Caryn Lerner 30.03.2021

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande.

Lions Quest utvecklar dessa viktiga färdigheter.

”Anknytning till människor, kommunikations- och samarbetsfärdigheter är viktigt för alla människor. Det leder till positiv ungdomsutveckling,” säger Hiroaki Niiyama från LC Miyako Lions Club i Japan. ”Lions Quest utvecklar dessa viktiga färdigheter.”

Som tur är för eleverna i södra Japan arbetar skolorna i Miyakojima med en fem år lång strategi för att införa socialt och emotionellt lärande i kursplanen med hjälp av Lions Quest, LCIF:s viktigaste ungdomsutvecklingsprogram. Genom att förbättra lärarnas förmåga att hjälpa eleverna hantera känslor, uppnå mål, bygga positiva relationer och fatta ansvarsfulla beslut får eleverna värdefulla färdigheter som de bär med sig genom skoltiden och i framtiden.

Med anslagsmedel från LCIF och hjälp från lokala lionmedlemmar började professionella Lions Quest- instruktörer genomföra seminarium för 600 grundskolelärare. Den fleråriga insatsen att implementera Lions Quest fortsätter och resultaten är häpnadsväckande.

Barndomen är inte alltid enkel. Ungdomar kan känna sig överväldigade under det att de utvecklas socialt, emotionellt och intellektuellt, och möter utmaningar i hemmet, i skolan och bland kamrater. Lions Quest erbjuder nya möjligheter för ungdomar att utvecklas till självsäkra elever och glada, produktiva, samhällsmedborgare.

Gynnar ungdomar, samhällen och företag
Forskning visar att social och emotionell inlärning påverkar de akademiska resultaten, gynnar fysisk hälsa, krävs av arbetsgivare och är mycket viktigt för livslång framgång. Det minskar också risken för misslyckade relationer, våld och drogmissbruk. Med andra ord, socialt och emotionellt lärande mildrar dessa utmaningar Sydostasien och runt om i världen.

Men det finns hopp för nästa generation av ledare runt om i världen:

LCIF och Lions: Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Ungdomar runt om i världen drar nytta av program om socialt och emotionellt lärande såsom Lions Quest. Per dagens datum har 19 miljoner elever och 760 000 lärare i över 100 länder och geografiska områden dragit nytta av Lions Quests olika program. LCIF fortsätter stolt att hålla sitt 35 år långa löfte till världens ungdomar genom:

  • Lions Quest-anslag: Utveckla/expandera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest-anslag vid partnerskap i samhället: Lansera/reaktivera programmet: Upp till USD 150 000
  • Lions Quest PR-anslag: Introducera programmet i ett samhälle: Upp till USD 1 500
  • Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället: Ansök om anslag till lokala distrikts- och klubbprojekt, anslagsbeloppen varierar

Lär dig mer om LCIF-anslag

Skapar en framtid tillsammans
LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runt om i världen. Hundra procent av alla donationer stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Ungdomar är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar, klubbar och LCIF:s vänner runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.

Redo att säkerställa en mer framgångsrik framtid? Stöd LCIF. Stöd Lions.

Ja, jag vill donera


Caryn Lerner är senior kommunikationsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt organisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt