Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Träffa ledarna

Ledare i hjälpinsatser

Var och en av våra ledare är aktiva medlemmar i Lions och hängivna att göra världen till en bättre plats genom insatser och vänlighet. Människorna vid rodret för vår organisation har med sig olika erfarenheter, vilka bidrar till deras personliga expertis och perspektiv till nytta för vår organisation, vilket säkerställer att vår uppgift, vår vision och våra program genomförs på ett ansvarsfullt sätt runtom i världen. 

LCIF

Redo för framgång

Ta del av vår stiftelses omfattande organisationsschema.

 

Positionerad för hjälpinsatser 

 

Följande ledarposter överensstämmer med organisationsschemat ovan. Var och en av dem spelar en viktig roll i stiftelsens framgångar, både i dag och under kommande år. 

LCIF:s förtroenderåd

Vårt förtroenderåd har det yttersta ansvaret för att övervaka och fatta beslut i stiftelsen. Totalt finns 21 medlemmar i LCIF:s förtroenderåd, vilka representerar alla konstitutionella områden. Förtroenderådet säkerställer stiftelsens finansiella status och dess integritet. Dessa ledare spelar en viktig roll i vår anslagsprocess, genom att granska och utvärdera alla projekt innan anslag beviljas.

LCIF:s ordförande

Vår ordförande innehar sin post under ett år och den innebär internationella resor, möten med partner och Lions ledare samt administrativ uppföljning. Ordföranden är LCIF:s ambassadör i hela världen och säkerställer att stiftelsen fortsätter att vara ledande bland internationella humanitära frivilligorganisationer.  

LCIF:s verkställande kommitté

Den verkställande kommittén är ett viktigt stöd för ordföranden, genom att utföra viktiga uppdrag som ledare. Den består av sju lionledare, vilka utgör en nyckelgrupp som delar vår vision och vår uppgift med hela världen samt ger synpunkter på stiftelsens program och viktiga projekt.

LCIF:s finanskommitté

Finanskommittén övervakar LCIF:s budget och investeringar samt granskar alla finanser, för att säkerställa att stiftelsen har ett rimligt kapital och har tillräckligt med medel inför framtiden.

SightFirst och Lions Quest rådgivande kommittéer

LCIF har rådgivande kommittéer för båda av våra största program: Lions Quest och SightFirst. Dessa kommittémedlemmar övervakar programutveckling och samordning, hanterar nationella och internationella kontakter samt driver kontinuerligt programmen framåt för att förbättra och uppfylla ändrade behov. Kommittéerna består av Lions ledare och experter inom respektive område. De granskar och godkänner projektförslag samt beslutar om policy för respektive program.

Koordinatorer i multipeldistrikt och distrikt

Våra koordinatorer i multipeldistrikt utses av Lions Clubs Internationals president och Lions Clubs International Foundations ordförande, de innehar sina poster under tre år och de är ambassadörer för stiftelsen. Koordinatorerna hjälper LCIF i kontakterna med Lions medlemmar inom områden såsom insamling, marknadsföring samt utbildning om stiftelsens anslag och program. Multipeldistriktets koordinatorer har också till uppgift att tillsätta och samarbeta med en distriktskoordinatorer i varje distrikt. Tillsammans har de ansvar för att hjälpa till med information i hela världen.

 

Nuvarande ledare