Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Johtajien esittely

Palvelun johtajia

Jokainen johtajamme on aktiivinen lion – vapaaehtoinen, joka on omistautunut tekemään maailmasta paremman paikan toiminnan ja hyväsydämisyyden avulla. Järjestömme ohjaimissa olevien ihmisten taustat ovat erilaisia ja heistä kukin tarjoaa omat kokemuksensa ja oman perspektiivinsä järjestömme käyttöön, minkä ansiosta tehtävämme, visiomme ja ohjelmamme toteutetaan harkitusti kaikkialla maailmassa. 

LCIF

Suunniteltu menestymään

Tutustu säätiömme hallintorakenteeseen.

 

Valmiina suuriin saavutuksiin 

 

Seuraavat johtotehtävät vastaavat yllä olevaa kaaviota. Kullakin on tärkeä rooli järjestön menestymisessä niin tänään kuin tulevaisuudessakin. 

LCIF:n hallitus

Hallituksemme on vastuussa toiminnan valvonnasta ja päätöksenteosta järjestössämme. LCIF:n hallituksessa toimii yhteensä 21 jäsentä, jotka edustavat kaikkia vaalipiirejä. Hallitus varmistaa LCIF:n vakavaraisuuden ja järjestötoiminnan rehellisyyden. Näillä johtajilla on tärkeä rooli apurahojen myöntämisprosessissa: he tarkastavat ja arvioivat jokaisen projektin ennen apurahojen myöntämistä.

LCIF:n puheenjohtaja

Puheenjohtajamme palvelee yksivuotisen toimikauden, johon kuuluu kansainvälisiä matkoja, tapaamisia yhteistyökumppaneiden ja lionjohtajien kanssa sekä hallinnollista valvontaa. Puheenjohtaja on LCIF:n suurlähettiläs kaikkialla maailmassa. Hän varmistaa, että säätiö säilyttää johtoasemansa kansainvälisten humanitaaristen vapaaehtoisjärjestöjen joukossa. 

LCIF:n työvaliokunta

LCIF:n työvaliokunta on elintärkeä tuki puheenjohtajalle, sillä se hoitaa merkittäviä johtotehtäviä. Seitsemästä lionjohtajasta koostuva työvaliokunta on avainasemassa säätiön vision ja tehtävän kertomisessa maailmalle ja säätiön avainohjelmiin ja projekteihin liittyvän palautteen antamisessa.

LCIF:n taloustoimikunta

Taloustoimikunta valvoo LCIF:n budjettia ja sijoituksia sekä tarkastaa kaikki raha-asiat. Näin varmistetaan, että säätiön pääoma ja rahoitus pysyvät riittävinä tulevaisuutta varten.

SightFirstin ja Lions Quest -ohjelman neuvoa-antavat toimikunnat

LCIF:llä on neuvoa-antava toimikunta kumpaakin suurinta ohjelmaamme varten: Lions Quest ja SightFirst. Näiden toimikuntien jäsenet valvovat ohjelmakehitystä ja koordinaatiota, hoitavat kansallisia ja kansainvälisiä kampanjoita ja edistävät jatkuvasti ohjelmia, joilla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Toimikunnat koostuvat lionjohtajista ja omien alojensa asiantuntijoista. He tarkastavat ja hyväksyvät projektiehdotuksia ja laativat ohjelmakäytäntöjä.

Moninkertaispiirien ja piirien koordinaattorit

Lionsklubien kansainvälisen järjestön presidentti ja Lions Clubs Internationalin säätiön puheenjohtaja valitsevat moninkertaispiirien koordinaattorit, jotka palvelevat kolmivuotisen toimikauden ajan säätiön suurlähettiläinä. Koordinaattorit auttavat LCIF:ää pysymään yhteydessä lioneihin esimerkiksi varainkeruun, mainonnan, koulutuksen ja säätiön apurahoihin ja ohjelmiin liittyvän valistuksen alueilla. Lisäksi moninkertaispiirien koordinaattorien tehtävä on nimittää kuhunkin piiriin piirikoordinaattori ja työskennellä tämän kanssa. Yhdessä heidän tehtävänsä on lisätä tietoisuutta maailmanlaajuisesti.

 

Nykyiset johtajat