Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Utmärkelser och erkänsla för leomedlemmar

Utmärkelser och erkänsla för leomedlemmar

Lions Clubs International erbjuder olika utmärkelser som erkänsla till leo- och lionmedlemmar som aktivt deltar i leoklubbprogrammet. Det finns mer än 20 utmärkelseprogram för att uppmärksamma deras prestationer.

Observera att bara leo- och liontjänstemän som är inrapporterade till Lions Clubs International har rätt att få utmärkelser och diplom.

Handläggningstid: Det kan ta 2-4 veckor efter det att formuläret har ankommit.

Kontakta leoklubbprogrammets personal  för mer information.

Leo smiling

Individuella utmärkelser

 

Internationella presidentens utmärkelse – I år finns en särskild utmärkelse för leoklubbpresidenter i nya leoklubbar. Den internationella presidenten delar ut ett uppskattningscertifikat till leoklubbpresidenter som lägger till  alla ursprungliga leomedlemmar i sin medlemslista inom 30 dagar efter klubbens bildande. Leomedlemmar måste vara registrerade i rapporteringssystemet MyLCI för att kvalificera.

Utmärkelsen Årets Leo – Ett guvernörsråd i multipeldistrikt eller enkeldistrikt (som inte ingår i ett multipeldistrikt) kan nominera en högpresterande leomedlem varje år till denna utmärkelse, som består av en medalj och ett certifikat.  Ansökningar måste ha ankommit senast den 1 mars .Grattis till alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Utmärkelse till leoklubbpresidenter  – En leoklubbpresident som uppfyller särskilda kriterier under sitt ämbetsår kan få detta certifikat av leoklubbrådgivaren efter godkännande av fadderklubbens president.  Utmärkelsekriterierna omfattar kategorierna ledarskapsutveckling, medlemsextension, administration och leoklubbaktiviteter.

Utmärkelse för medlemstillväxt i leoklubbar i oktober – Leorådgivare kan överlämna utmärkelsen till leomedlemmar som har rekryterat tre eller fler nya medlemmar under oktober. För att erhålla denna utmärkelse måste leorådgivare skicka in  nomineringsformuläret  senast den 15 november.

Leos hedersutmärkelse – Leomedlemmar kan nominera en leomedlem till denna utmärkelse som erkänsla för enastående prestationer under året. Medaljen kan köpas i butiken för klubbrekvisita.

Utmärkelse för leorådgivares framstående insatser  – Leoklubbpresidenter kan överlämna denna utmärkelse till leorådgivare som uppfyller  specifika krav och uppvisar enastående insatser i att vägleda och utveckla sina leoklubbar. Nomineringsformulär skickas till leoklubbpresidenter i mars och certifikat skickas i maj.

Utmärkelse för fem år som leorådgivare – Klubbpresidenter i fadderklubbar kan hedra leorådgivare, som framgångsrikt innehaft posten som rådgivare i fem år, med denna utmärkelse.  Fadderklubbens president bör fylla i och skicka in denna  ansökan  för att beställa en nål och ett certifikat för 5 år av tjänst.

Leo till Leo-Lion utmärkelse – Särskilda certifikat tilldelas leorådgivare som har hjälpt  5 eller fler leomedlemmar att bli Leo-Lions mellan den 1 juli 2020 - 30 juni 2021.

Extensionsutmärkelse för leoklubb Fadderklubbens president och leorådgivare tilldelas dessa certifikat när de officiellt certifierat en ny leoklubb. Fadderklubben kan beställa ytterligare certifikat för personer som hjälpt till att bilda den nya leoklubben.

Leoklubbar och lionklubbar som är fadderklubbar

 

Utmärkelsen leoklubbens stolthet – Leoklubbar som på ett utmärkt sätt har inrapporterat sina hjälpinsatser samt information om medlemmar och tjänstemän kommer att erhålla denna utmärkelse. Klubbar som uppfyller följande kriterier baserat på rapporter i MyLCI och MyLion per den 30 juni kommer att erhålla utmärkelsen automatiskt, så ingen ansökan behövs.

Leoklubbens excellensutmärkelse – Alla distrikt kan godkänna att en leoklubb tilldelas denna prestigefyllda utmärkelse. Skicka in ansökningar  senast den 15 augusti. Vinnare kommer att erhålla ett tygmärke och ett chevronmärke i leofärger.  Grattis till alla aktuella mottagare av utmärkelsen!

Utmärkelsen Tjäna tillsammans –  Ett tygmärke med logotyperna för leoklubben och lionklubben delas ut till både leoklubben och dess fadderklubb för framgångsrikt genomförande av gemensamma projekt och andra slags aktiviteter som stödjer samarbetet mellan Leos och Lions. Utmärkelsekraven beskrivs i ansökan.

Jubileumstygmärke till leoklubbar och fadderklubbar – Leoklubbprogrammet skickar automatiskt ut jubileumstygmärken till leoklubbar och fadderklubbar som har samarbetat i fem år sedan certifieringen. Märken skickas ut vid jubileet och därefter vart femte år.   Fyll i följande formulär för att beställa att jubileumsmärke.

Tygmärke till fadderklubb – Ett tygmärke delas ut till fadderklubben vid certifiering av en ny leoklubb.

Utmärkelse till fadder för Leo-lionklubb – Lionklubbar som står fadder för en eller fler nya Leo-lionklubbar, vilka godkänns av Lions Clubs International mellan den 1 juli 2020 - 30 juni 2021, erhåller ett speciellt certifikat. Leo-lionklubbar måste chartras med minst 10 tidigare leomedlemmar som chartermedlemmar. Dessa tidigare leomedlemmar kan komma från samma leoklubb eller komma från olika leoklubbar.

Distrikt och multipeldistrikt

 

Utmärkelse till leomultipeldistriktspresident En leomultipeldistriktspresident som uppfyller särskilda krav under sitt ämbetsår kan tilldelas detta certifikat av multipeldistriktets leoklubbordförande efter godkännande av guvernörsrådsordföranden. Utmärkelsekriterierna omfattar ledarutveckling, nya klubbar eller nya medlemmar, administration samt leoaktiviteter i multipeldistriktet. 

Utmärkelse till leodistriktspresident – En leodistriktspresident som uppfyller särskilda krav under sitt ämbetsår kan tilldelas detta certifikat av distriktets leoklubbordförande efter godkännande av distriktsguvernören. Utmärkelsekriterierna omfattar ledarutveckling, nya klubbar eller nya medlemmar, administration och leoaktiviteter i distriktet. 

Extensionsutmärkelse för leoklubb – Certifikat utdelas till distriktets leoordförande och leodistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med 3 nya klubbar i sina distrikt samt till multipeldistriktets leoordförande och leomultipeldistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med minst 5 nya klubbar i sina multipeldistrikt senast den 30 juni. Ytterligare kriterier att kvalificera omfattar att: Alla nya leoklubbar måste inrapportera alla medlemmar och sina fem klubbtjänstemän i MyLCI samt minst ett hjälpprojekt måste inrapporteras i MyLion under det verksamhetsåret. 

Grattis till alla aktuella mottagare av utmärkelsen i distriktet!
Grattis till alla aktuella mottagare av utmärkelsen i multipeldistriktet!

Nålar till tjänstemän i leodistrikt/-multipeldistrikt När tjänstemännen har inrapporterats i MyLCI  kommer nålar till leodistriktet/multipeldistriktets president, vice president, sekreterare och kassör att skickas. Nålarna skickas till nuvarande leoordförande i distrikt/multipeldistrikt.

Leo till Leo-Lion utmärkelse Särskilda certifikat delas ut till distriktets och multipeldistriktets leoordförande, vilka har hjälpt leomedlemmar att övergå till Leo-lionmedlemmar mellan den 1 juli 2020 - 30 juni 2021. Följande kriterier gäller för dessa utmärkelser:

  • Distriktets leoordförande – Bidrar till att 15 eller fler leomedlemmar från leoklubbar inom  distriktet blir Leo-lionmedlemmar.
  • Multipeldistriktets leoordförande – Bidrar till att 30 eller fler leomedlemmar från distrikt inom multipeldistriktet blir Leo-lionmedlemmar.

Utmärkelse för ny Leo-lionklubb – Speciella certifikat delas ut till distriktsguvernörer distriktets och multipeldistriktets leoordförande vilka har bidragit till bildandet av  en eller fler nya Leo-lionklubbar.  Färdigställda charteransökningar måste vara godkända av Lions Clubs International mellan den 1 juli 2020 - 30 juni 2021. Följande kriterier gäller för dessa utmärkelser:

  • Distriktets leoordförande och distriktsguvernörer – Bidrar till att en eller fler nya Leo-lionklubbar chartras inom distriktet.
  • Multipeldistriktets leoordförande – Bidrar till att en eller fler nya Leo-lionklubbar chartras inom något av distrikten.

Andra utmärkelser

 

LCIF-utmärkelser – Leomedlemmar kvalificerar för ett antal utmärkelser och erkänsla från Lions Clubs International Foundation (LCIF). Dessa omfattar ett uppskattningscertifikat, LCIF-ordförandens certifikat, Melvin Jones Fellowship, tygmärke och klubbplakett. Kontakta LCIF för mer information.

Utmärkelse för medlemskap som Leo-Lion samt klubbcharter – En leomedlems relation med sin framtida lionklubb startar inte när han/hon blir lionmedlem, utan det är genom upplevelsen som leomedlem. Ert stöd av leomedlemmar och deras resa i hjälpinsatser inom Lions organisation är så viktigt för deras individuella ledarutveckling och framtiden för Lions Clubs International. Som erkänsla för detta stöd utdelas särskilda certifikat till klubbar, distrikt och multipeldistrikt.

Lär dig mer om programmet för Leo-Lions samt årlig erkänsla och utmärkelser.