Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Globala arbetsteamets resurser

Globala arbetsteamets resurser

Att tillhandahålla starka hjälpprojekt kommer ge möjligheter för befintliga medlemmar att bli mer engagerade i Lions. Det kommer även att ge möjlighet för potentiella medlemmar att med egna ögon se det arbete vi utför i lokala samhällen samt att lära sig mer om vår globala påverkan.

Tack vare det kommer nya medlemmar att tillkomma och befintliga medlemmar att stanna kvar. Antalet medlemmar kommer att öka med hjälpinsatserna. För att ha dynamiska serviceprojekt, program och klubbar kommer bra ledare att behövas.

Därför kommer möjligheter till ledarutveckling att finnas tillgängliga för att kunna tillgodogöra sig och öva på färdigheter som behövs för att nå framgång.

Fickhandbok

Punkter att tala om

PowerPoint

Globalt arbetsteam - Kontaktlista till personal

GLT:s verktygslåda

GMT:s verktygslåda

GST:s verktygslåda

Verktygslåda för GAT ambassadörer

Globalt arbetsteam

Globalt arbetsteam - ledarskap

Kontakta det globala arbetsteamets supportteam

Översikt över det globala arbetsteamet (PowerPoint)

Finansiering av Distriktets GAT

Fokusområden för det globala arbetsteamet