Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Uppgift + historik

Med uppgift att hjälpa

Lions hjälper. Det är så enkelt och har varit det sedan vi började år 1917. Våra klubbar är platser där människor samlas för att ge av sin värdefulla tid och sina insatser, för att förbättra det lokala samhället och hela världen.

Vår uppgift
Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.
Vår vision
Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem

100+

år av insatser

1,4

miljoner medlemmar

47 000

lionklubbar

200+

länder och områden

En verkligen god historia

Vår historia är lång och stolt. I över 100 år har vi hjälpt med ovanlig vänlighet och satt behov bland våra grannar, samhällen och världen allra först. Vi kan se tillbaka på vår historia med stolthet, men vi vet att det bara är början. Varje dag bygger vi vidare på vårt arv med målet att göra ännu större påverkan i framtiden.