Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Uppgift + historik

Med uppgift att hjälpa

Lions hjälper. Det är så enkelt och har varit det sedan vi började år 1917. Våra klubbar är platser där människor samlas för att ge av sin värdefulla tid och sina insatser, för att förbättra det lokala samhället och hela världen.

Vår uppgift
Att stärka Lions klubbar, frivilliga och partner att förbättra hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och hjälpa människor i nöd, genom humanitära hjälpinsatser och anslag som påverkar människors liv globalt samt uppmuntrar till fred och internationell förståelse.
Vår vision
Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.

Varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem

100+

år av insatser

1,4

miljoner medlemmar

50 000

lionklubbar

200+

länder och områden

En verkligen god historia

Vår historia är lång och stolt. I över 100 år har vi hjälpt med ovanlig vänlighet och satt behov bland våra grannar, samhällen och världen allra först. Vi kan se tillbaka på vår historia med stolthet, men vi vet att det bara är början. Varje dag bygger vi vidare på vårt arv med målet att göra ännu större påverkan i framtiden.