Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog En blåbärsodling för generationer
Stiftelsens hjälpinsatser

En blåbärsodling för generationer

Jamie Konigsfeld 03.09.2020

Ett tomt utrymme
Bredvid Albany Victory Gardens låg övergivna tomter. På tomterna stod bostäder som förklarats obeboeliga, de var tomma, farliga och inte speciellt miljövänliga. Lion Gregory Sheldon såg framför sig hur dessa tomter kunde användas på ett bättre sätt. Han inledde ett samarbete med Albany Victory Gardens som köpte marken, rev husen, och röjde tomterna tillsammans med Sheldon, lokala organisationer, andra personer i samhället. Sheldon ville odla blåbär på tomterna.

Med hjälp av ett anslag på USD 1 500, från ett samarbete mellan Anthem Foundation och Lions Clubs International Foundation, kunde Albany & Troy Lions Club plantera 200 blåbärsbuskar.

Trädgården blev en del av ett större samhällsprojekt där människor kunde samlas och dela med sig av sin trädgårdskunskap, odla mat, tillhandahålla frivilliga insatser och överbrygga sociala och ekonomiska klyftor. Den är en viktig del av området eftersom den möjliggör oberoende och tillgång till näringsrik mat i ett område med behov.

Men först behövde marken förberedas för odling av blåbär, så Sheldon tog hjälp av frivilliga för att hjälpa lokala företag att sprida ut träflis, kompost och jord. Med hjälp av ett anslag på USD 1 500, från ett samarbete mellan Anthem Foundation och Lions Clubs International Foundation, kunde Albany & Troy Lions Club plantera 200 blåbärsbuskar tillsammans med frivilliga från Anthem och andra personer i samhället. Lionklubben arbetar aktivt för jämlik hälsa, tillgång till livsmedel och social rättvisa.

Fördelar med blåbär
Blåbär passade perfekt för trädgården. De har ett högt näringsvärde och höga halter av antioxidanter. Buskarna lockar till sig bin, vilket kommer att öka mängden blåbär, frukt och grönsaker som skördas från trädgården. Den sandiga jorden är utformad för att absorbera vatten, vilket reducerar ytavrinningen med upp till 380 000 liter. Samtidigt ger sandjorden god dränering och hjälper till att rena luften tillsammans med växterna.

Allt detta på tomter som en gång var ockuperade av tomma, obebodda hus.

Tack vare LCIF, Anthem Foundation, Albany & Troy Lions Club, Lion Gregory Sheldon och samhällets fantastiska frivilligarbetare, har detta område nu en vacker trädgård som de kan ta hand om och njuta av i flera generationer. ”Alla barn som arbetade hårt för att färdigställa den här platsen kommer att kunna ge dessa blåbär till sina barn. Det är därför vi gör det vi gör”, säger Sheldon.

Lion Gregory Sheldon sprider träflis på platsen.

 

Lions medlemmar, frivilliga från Anthem och andra personer i samhället samarbetar för att plantera 200 blåbärsbuskar.

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. En majoritet av de donationer LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 procent av varje donation stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Ja, jag vill donera

Miljön är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.


Jamie Konigsfeld är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.