Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Lions bekämpar hungersnöd

Lions bekämpar hungersnöd

Jamie Konigsfeld och Bill Hatzos 23.03.2020

Hungersnöd är ett problem utan gränser. Ingen kan riktigt förstå de förödande fysiska och känslomässiga konsekvenserna av hungersnöd om man inte har upplevt den. Lions Clubs International Foundation (LCIF) stärker Lions medlemmar att förbättra tillgång på mat för alla, genom investeringar i infrastruktur och förbättrade transporter, vilka ökar kapaciteten för matbanker, soppkök och matdistribution. Tack vare LCIF:s anslag till hungersnöd kan Lions medlemmar stödja skolbaserade matprogram, matbanker, soppkök och liknande inrättningar som tillhandahåller mat till människor när de behöver den allra mest.

Lions sträcker ut en hand till barn som går hungriga
Hungersnöd är en förfärlig verklighet för människor i alla åldrar runtom i hela världen. Faktum är att mer än 800 miljoner människor regelbundet går till sängs utan ett mål mat. La Guajira är ett av 32 områden i Colombia där gruppen Wayuu bor, vilken är Colombias största ursprungsbefolkning. Wayuu-folket var beroende av floden Ranchería, för att kunna odla, men 2011 byggdes en damm i närheten som ledde bort floden från Wayuu-folkets område och intilliggande områden. Som ett resultat av att de inte hade tillgång till vatten för sina odlingar dog nära 5 000 barn på grund av undernäring.

Utan tillgång till vatten för sina odlingar dog nära 5 000 barn på grund av undernäring.

Med hjälp av ett anslag från LCIF tog Lions medlemmar sig an denna angelägna kris, genom att bygga sex stycken matcenter nära Wayuu-folkets område, av vilka två har varit färdiga och öppna sedan december 2017. Dessa center har byggts nära lokala skolor och vart och ett av dem innehåller en matsal, ett kök, utrymmen för lagring av mat samt toaletter. Sedan dessa center öppnades har hundratals barn i Wayuu-folket kunnat få regelbundna måltider med den näring de behöver för att kunna växa och bli starka och friska människor.

Visste du att
Mer än 820 miljoner människor i världen är kroniskt hungriga och denna siffra har ökat stadigt de senaste åren. Lions medlemmar arbetar med att bekämpa hungersnöd och LCIF erbjuder sitt stöd för att kunna bidra med stor påverkan. Med hjälp av ett anslag från LCIF för att bekämpa hungersnöd kan Lions medlemmar påverka på flera olika sätt. De kan inleda ett matprogram i skolan, för att säkerställa att barnen får tillräckligt med näring för att kunna koncentrera sig i skolan. De kan inrätta ett soppkök eller liknande, för att tillhandahålla mat till dem som är hungriga. Medlemmarna kan även köpa in fordon som levererar mat till pensionärer som bor hemma. Anslag till att bekämpa hungersnöd kommer att hjälpa Lions medlemmar i deras insatser att bekämpa hungersnöd runtom i världen.

Med förhoppningen om att ingen ska behöva leva utan att veta varifrån och när deras nästa måltid kommer ber vi att du donerar redan i dag.

Ja, jag vill donera

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. Majoriteten av de pengar LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 % av alla donationer går till att stödja medlemmarnas hjälpinsatser genom anslag och program.

Hungersnöd är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.


Jamie Konigsfeld är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation. Bill Hatzos är senior marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.