Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu The Lions Blog Lionit voittavat nälän

Lionit voittavat nälän

Jamie Konigsfeld ja Bill Hatzos 23.03.2020

Nälkä on ongelma ilman rajoja. Kukaan ei pysty ymmärtämään miten nälkä vaikuttaa ihmisten elämään sekä fyysisesti että henkisesti, elleivät he itse ole joutuneet kärsimään nälästä. Lions Clubs Internationalin Säätiö (LCIF) antaa lioneille voimaa parantaa ruuan saatavuutta infrastruktuurisilla investoinneilla ja kuljetusjärjestelmien parannuksilla, joilla vahvistetaan ruokapankkien ja muiden ruuanjakelupisteiden kapasiteettia. LCIF:n Nälänhelpottaminen -apurahaohjelman kautta lionit voivat tukea kouluissa ruokailuun liittyviä ohjelmia, ruokapankkeja, ruuanjakelupisteitä ja vastaavia paikkoja, jotka tarjoavat ruokaa ihmisille silloin kun he tarvitsevat apua.

Lionit ojentavat kätensä nälkäisille lapsille
Nälkä on kurjaa todellisuutta kaikenikäisille ihmisille, ympäri maailman. Päivittäin jopa yli 800 miljoonaa ihmistä käy nukkumaan ilman säännöllistä ateriaa. La Guajira, yksi Kolumbian 32 maakunnasta, on alkuperäiskansa wayuun kotiseutua. Wayuu-kansa on riippuvainen Ranchería-joesta, joka mahdollistaa maanviljelyn alueella. Mutta vuonna 2011 lähellä sijaitseva pato rakennettiin joenuoman siirtämiseksi poispäin wayuu-kansan alueelta. Tämä johti siihen, että ilman viljelmien kastelumahdollisuutta lähes 5000 wayuu-kansan lasta menehtyivät aliravitsemuksen seurauksena.

LCIF:n apurahan avulla lionit vastasivat tähän kriisiin rakennuttamalla kuusi ravitsemuskeskusta wayuu-kansan keskuuteen. Näistä kaksi ovat täysin valmiita ja avautuivat joulukuussa 2017. Keskukset sijaitsevat koulujen läheisyydessä, ja jokaisessa on ruokailusali, keittiö, varastotilaa, sekä käymälätilat. Näiden ravitsemuskeskusten avautumisen ansiosta sadat wayuu-kansan lapset saavat päivittäiset ruoka-annoksensa kasvaakseen vahvoiksi ja terveiksi aikuisiksi.

Ilman viljelmien kastelumahdollisuutta lähes 5000 wayuu-kansan lasta menehtyivät aliravitsemuksen seurauksena.

Tiesitkö tätä
Yli 820 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa kärsivät kroonisesta nälästä, ja heidän määränsä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Lionit taistelevat nälänhätää vastaan ja LCIF tarjoaa siihen tukea, jonka avulla saadaan merkittäviä tuloksia. LCIF:n apurahan avulla lionit voivat vaikuttaa nälän helpottamiseen, monilla tavoin. Apurahan avulla voidaan perustaa esim. koululaisille tarkoitettu ateriaohjelma, jonka avulla turvataan koulunkäyntiin tarvittava ravinnontarve. Tai apuraha voi auttaa soppakeittiön tai yhteisön ruokavaraston perustamisessa nälkää näkevien avuksi. Lionit voivat myös hankkia ajoneuvoja aterioiden kuljettamiseksi vanhuksille, jotka eivät pääse itsenäisesti liikkumaan. Nälän helpottamisen apurahaohjelma auttaa lioneita maksimoimaan vaikutuksensa aliravitsemuksen ja nälänhädän vastaisessa taistelussa.

Teethän lahjoituksen jo tänään, jotta jonain päivänä kenenkään ei tarvitse mennä nukkumaan epätietoisena seuraavan päivän ateriastaan.

Kyllä, haluan lahjoittaa

LCIF on apurahaa myöntävä säätiö, jonka tuen avulla lionit voivat vaikuttaa laajemmin paikkakunnillaan ja ympäri maailman. Suurin osa LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta. Jokainen lahjoitus kohdistetaan 100 prosenttisesti lionien palvelukohteisiin LCIF:n apurahojen ja ohjelmien kautta. 

Nälän helpottaminen on vain yksi avustuskohde kaikkien niiden joukossa, joita LCI tukee Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa aloitteen avulla. Maailman lionien ja klubien taloudellisen tuen avulla Kampanja 100 voimaannuttaa lionit lisäämään heidän palvelutyötään seuraavilla alueilla: näkökyky, nuoriso, hätäapu ja humanitaariset avustustehtävät; jatkamaan taistelua maailmanlaajuista epidemiaa diabetesta vastaan sekä edistymään lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen ja ympäristön tukemisen alueilla.


Jamie Konigsfeld on markkinointisisällön asiantuntija Lions Clubs Internationalin säätiössä. Bill Hatzos toimiimarkkinointiasiantunijana Lions Clubs International Foundation -säätiössä.