Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Globala medlemsteamets verktygslåda

Globala medlemsteamets verktygslåda

Medlemstillväxt är ytterst viktig för vår organisation. Medlemmar går med för att hjälpa. De blir kvar i Lions tack vare den hjälp som ges, de vänner de fått och den insats de gör i människors liv. Globala medlemsteamet (GMT) stödjer medlemsutveckling på klubbnivå genom att rekrytera nya medlemmar och marknadsföra positiva medlemserfarenheter. På distriktsnivå startar GMT klubbar i nya områden för att öka påverkan av våra hjälpinsatser. Fler medlemmar = fler händer till hjälpinsatser.

Bilda nya klubbar

Upplevelse för nya medlemmar (kommer snart)

Anslag till medlemsutveckling (Ny)

Medlemsutveckling

Verktygslåda för medlemsrapporter

Program för specialklubbar

Resurser