Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Globala medlemsteamets verktygslåda

Globala medlemsteamets verktygslåda

Medlemstillväxt är ytterst viktig för vår organisation. Medlemmar går med för att hjälpa. De blir kvar i Lions tack vare den hjälp som ges, de vänner de fått och den insats de gör i människors liv. Globala medlemsteamet (GMT) stödjer medlemsutveckling på klubbnivå genom att rekrytera nya medlemmar och marknadsföra positiva medlemserfarenheter. På distriktsnivå startar GMT klubbar i nya områden för att öka påverkan av våra hjälpinsatser. Fler medlemmar = fler händer till hjälpinsatser.

Bilda nya klubbar

Upplevelse för nya medlemmar (kommer snart)

Anslag till medlemsutveckling (Ny)

Medlemsutveckling

Verktygslåda för medlemsrapporter

Program för specialklubbar

Resurser