Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Från frontlinjen: Stoppar mässling i Brasilien
Stiftelsens hjälpinsatser

Från frontlinjen: Stoppar mässling i Brasilien

Rachel Bridges 11.01.2021
Foto: Karina Zambra/PAHO

Även innan covid-19 pandemin vände upp och ner på våra liv hade antalet mässlingfall runt om i världen ökat till den högsta nivån på 23 år. På grund av globala nedstängningar och begränsad tillgång till sjukvård har vaccinationsprogrammen dragit ned på farten, eller helt tagit en paus, vilket gör att miljontals barn riskerar att drabbas av sjukdomen eftersom de inte får vaccin.

Det är mycket viktigt att alla barn får vaccin för att förhindra andra sjukdomar.

Begränsad sjukvård på grund av covid-19 har gjort att länder i Sydamerika drabbats särskilt hårt av mässlingsutbrott. I samhällen utanför Brasilia, Brasiliens huvudstad, har utbrotten haft en stor negativ påverkan.

I oktober 2020 skickade Pan American Health Organization (PAHO), med hjälp av generöst stöd från Lions Clubs International Foundation (LCIF), ett team till området för att genomföra en massvaccinering, återstarta vaccinationsprogrammet och motverka det växande antalet mässlingfall. Under kampanjen, som pågick från den 5 oktober till och med den 29 oktober, vaccinerades över 11,7 miljoner människor mot mässling, påssjuka och röda hund. Även om detta endast är 13 % av målgruppen är det en betydande start för att minska antalet som inte har fått vaccin i området.

Utöver finansiellt stöd från LCIF har Lions i Brasilien deltagit kampanjer i sociala medier för att sprida information och öka deltagandet under vaccinationskampanjen. Lions deltar vanligtvis i många informationsaktiviteter under vaccinationskampanjer, men på grund av covid-19 var möjligheterna begränsade.

Fäder som Edicarlos, vars dotter vaccinerades under kampanjen, säger att det är oerhört viktigt att se till att barnen får vaccin i tid. Men pandemin har begränsat deras möjligheter att vaccineras.

Edicarlos och hans dotter Maria visar upp sin vaccinationshistorik under en vaccinationskampanj i Brasilia, Brasilien.

Edicarlos och hans dotter Maria visar upp sin vaccinationshistorik under en vaccinationskampanj i Brasilia, Brasilien. Foto: Karina Zambra/PAHO

”Vi har inte kommit in för att vaccineras eftersom vi har hållit social distans,” säger Edicarlos. Kriskampanjen gjorde att Maria kunde återgå till sitt vaccinationsschema. Föräldrarna Luis Felipe och Kelen Raiane berättade hur svårt det har varit hantera pandemin samtidigt som de har tagit hand om sin dotter, Helena. De var båda tvungna att arbeta under nedstängningarna för att kunna betala sin hyra. För att skydda Helena skickade de henne att bo hos Kelen Raianes mamma.

”Jag tror att separationen var den svåraste biten,” säger Kelen Raiane. ”Vi var tvungna...att ta henne till en plats där hon kunde skyddas, vara mer isolerad, så att vi kunde fortsätta arbeta.” Men separationen innebar att Helena inte fick sina vaccinationer i tid.

Trots utmaningarna visste Luis Felipe och Kelen Raiane att de behövde vaccinera sin dotter under PAHOs nödkampanj. ”Vi blir ledsna eftersom det gör ont och de gråter, men vi vet att det är för deras eget bästa,” sade de. ”Det är mycket viktigt [att alla barn får vaccin] för att förhindra andra sjukdomar.”

En sjuksköterska ser över en vaccinationshistorik under kampanjen.

En sjuksköterska ser över en vaccinationshistorik under kampanjen. Foto: Karina Zambra/PAHO

Vaccinationskampanjer som denna är oerhört viktiga för att barn ska komma ikapp med vaccinationer som de har missat på grund av covid-19 pandemin. Även om nuvarande data visar att antalet mässlingfall och mässlingrelaterade dödsfall är låga jämfört med samma period förra året oroar sig folkhälsomyndigheten att det låga antalet beror på att systemen inte räknar dem som inte har tillgång till den allmänna folkhälsovården.

På samma sätt som ordspråket ”kanariefågeln i kolgruvan”, indikerar mässling snabbt var det finns ett stort antal människor som inte har fått vaccin eftersom sjukdomen är mycket smittsam och sprids som en skogsbrand. Det är absolut nödvändigt för folkhälsomyndigheten att fortsätta arbetet med dessa nödkampanjer närhelst och varhelst de kan. Finansiellt stöd från organisationer som LCIF gör dessa kampanjer möjliga.

Men vägen framåt är brant — betydande finansiella medel krävs för att ta itu med mässlingutbrott runt om i världen. UNICEF och världshälsoorganisationen uppmuntrade nyligen till insatser för att stödja arbetet med att begränsa utbrotten av polio och mässling på grund av covid-19. Uppskattningsvis krävs USD 255 miljoner för att vaccinera befolkningsgrupper som inte har fått vaccin i år, på grund av pandemin.

Trots utmaningarna är det mycket viktigt att alla får vaccin. Vaccinationskampanjer, såsom den som får stöd av LCIF i Brasilien, kommer göra skillnad när det gäller att stoppa nästa globala hälsokris och rädda livet på utsatta barn runt om i världen. Vi måste agera nu för att stoppa mässling, en sjukdom som enkelt kan förhindras genom ett säkert och billigt verktyg, och återigen gripa tag i årtionden av framsteg.


Rachel Bridges är senior chef för främjande insatser och kommunikation inom området global hälsa vid United Nations Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.