Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Mässling och röda hund

Vad är mässling och röda hund?

 

Fighting Measles

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomarna samt en stor orsak till sjukdom, handikapp och dödsfall bland unga barn runtom i världen. Enligt Mässling- och röda hund-initiativet (M&RI) har betydande framsteg gjorts, men cirka 380 barn dör fortfarande varje dag av mässlingrelaterade komplikationer. Under 2018 infekterades mer än nio miljoner människor.

Röda hund är en virussjukdom som kan vara mycket farlig för gravida kvinnor och deras ofödda barn. Om en gravid kvinna infekteras av röda hund finns en hög risk att barnet kan utveckla kongenitalt rubellasyndrom (CRS). CRS kan orsaka missfall eller allvarliga missbildningar såsom hjärtfel, dövhet och blindhet. Enligt M&RI föds mer än 100 000 barn varje år med CRS. Vaccinationsinsatser har gjort betydande framsteg mot röda hund, en sjukdom som har utrotats i 84 länder.

LCIF och deras partner talar ofta om mässling och röda hund tillsammans, eftersom båda kan förebyggas med ett säkert, effektivt och billigt vaccin. Vaccinet levereras ofta i en kombinerad spruta som kostar mindre än USD 2 per barn. Världshälsoorganisationen rekommenderar två doser av mässlingsvaccin för att få fullt skydd. I många låginkomstländer orsakar begränsad hälsovård och brist på information svårigheter för familjer att få sina barn vaccinerade, så det finns fördelar med att leverera vaccin mot mässling och röda hund i en och samma spruta.

Var vi är nu

 

År 2019 åtog sig LCIF att tillhandahålla USD 1 miljon under två år till M&RI för att stödja insatser efter utbrott av mässling. Dessa medel stödjer vaccinationskampanjer i medelinkomstländer och vaccination av barn över fem år. Samtidigt som de stödjande insatserna har begränsade alternativ är de viktiga för att kunna bekämpa och/eller förebygga utbrott av mässling och att rädda liv. Anslagen från LCIF har stöttat vaccinationsinsatser i Brasilien, Mexiko, Gabon och Ekvatorialguinea.

Engagera samhällen

 

School Visit

Kanske sker Lions största bidrag till kampen mot mässling i form av social mobilisering. Lions medlemmar kan de lokala samhällena och vet hur man kan påverka i dessa samhällen. Lions medlemmar är lokalt engagerade i social mobilisering och insatser att informera om faran med mässling och fördelarna med vaccination. De går dörr till dörr för att tala med föräldrar med unga barn samt för att utbilda dem. Lions står värd för parader och köper radioreklam för att marknadsföra vaccinationskampanjer. De besöker sina områden, sätter upp affischer och delar ut flygblad. De talar med lokala och nationella representanter, allmänheten och religiösa ledare, för att öka antalet personer som främjar vaccinationer i deras respektive område samt samarbetar med LCIF:s partner, för att nå ut till även de mest avlägsna områdena.

Sedan 2013 har LCIF beviljat riktade anslag som stödjer medlemmarnas insatser på landsnivå under det att de ökar medvetenhet kring fördelar med vaccination och förbättrade resultat under vaccinationskampanjer. Under 2021 har LCIF beviljat mer än USD 3,6 miljoner i anslag till Lions i mer än 25 länder och geografiska områden, för att stödja social mobilisering och främjande insatser.

Historia om LCIF:s kamp mot mässling (2010-2020)

 
2010
  • Mässlingsinitiativet och Bill & Melinda Gates Foundation kontaktar LCIF med en idé om partnerskap, vilken skulle engagera medlemmar i hela världen i kampen mot mässling. Numera är namnet Mässling & röda hund-initiativet (M&RI), vilket är ett samarbete mellan internationella partner med målet att utrota mässling och röda hund. Fokusområden för Bill & Melinda Gates Foundation är bland annat insatser som minskar dödsfall bland barn under fem år och bland gravida kvinnor, begränsa spridningen av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin samt främja mer jämlik hälsovård både i enskilda länder och globalt.
  • Lions och LCIF beviljas ett första anslag från Bill & Melinda Gates Foundation år 2010, för att hjälpa till att bekämpa mässling i fyra specifika länder: Etiopien, Madagaskar, Mali och Nigeria. Lions medlemmar som var involverade i detta pilotprojekt fokuserade sina insatser på tre huvudområden: (1) Främja engagemang på lokal, regional och nationell nivå. (2) Direkt engagemang i social marknadsföring. (3) Insamling av ekonomiskt stöd. Insatserna av Lions medlemmar och initiativets partner är mycket framgångsrika och har resulterat i att 41 miljoner barn har vaccinerats i dessa fyra länder.

Läs mer: En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ (endast på engelska)

2011
  • Tack vare framgångarna med detta initiativ och den roll som Lions har i samhällen runtom i världen beviljar Gates Foundation ett anslag på USD 5 miljoner till LCIF, i form av en särskild utmaning. Lions och LCIF ombeds att överträffa detta anslag med USD 10 miljoner, vilket resulterar i USD 15 miljoner till kampen mot mässling.
2012

Lions uppnår utmaningen från Gates Foundation i oktober 2012 och dessa medel hjälper till att köpa in mässlingsvaccin som når ut till mer än 15 miljoner barn. Förutom det ekonomiska stödet tillhandahåller medlemmarna konkret engagemang i kampanjerna kring mässlingsvaccinationer. Tack vare hjälpen från LCIF fortsätter medlemmarna sina främjande insatser och börjar planera inför kommande kampanjer.

2014-2017
Partnerskap med Gavi

LCIF samarbetar med Gavi - The Vaccine Alliance, för att skydda miljontals barn som bor i världens fattigaste länder. LCIF uppfyller sitt åtagande gentemot Gavi - The Vaccine Alliance, genom att samla in USD 30 miljoner. De ekonomiska medlen från GAVI matchas krona för krona med medlen från LCIF, vilket resulterar i totalt insamlade medel på USD 60 miljoner. Förutom de ekonomiska insatserna tillhandahåller Lions medlemmar runtom i världen främjande insatser och social mobilisering med fokus på att öka medvetenhet om och deltagande i vaccinationskampanjer. Resultaten är fantastiska.

Läs mer:

2018-2020
Partnerskap med Gavi, fas II

År 2018 inleder LCIF den andra fasen i partnerskapet med Gavi med fokus på Lions sociala mobilisering och främjande insatser. Lions medlemmar finns i lokala samhällen där de talar med företrädare från partner och lokala myndigheter samt med samhällsledare. Lions medlemmar hjälper till i vaccinationscenter, skingrar vanliga missuppfattningar om mässling och mässlingsvaccin samt informerar om varför det är viktigt för varje barn att vaccineras mot mässling. Gavi och LCIF samarbetar med att tillhandahålla utbildningsmaterial och ekonomiskt stöd till medlemmarnas sociala mobilisering i Uganda, Tanzania och Zimbabwe.

 

Från frontlinjen

Stoppar utbrott av mässling i Brasilien

Även innan pandemin med coronaviruset (COVID-19) vände upp och ner på våra liv hade antalet fall med mässling runtom i världen ökat till den högsta nivån på 23 år. Trots utmaningarna är det oerhört viktigt att alla får vaccin.

Framtida mässlingsutbrott förhindras i Mexiko

Som en del av Mexikos strategi att upprätthålla utrotandet av mässling, röda hund och CRS lanseras en vaccinationskampanj av landets hälsovårdsmyndighet i samarbete med Pan American Health Organisation (PAHO) och Lions Clubs International Foundation.

Kontakta oss

 

För mer information eller om du har frågor är du välkommen att skicka e-post till oss på adress LCIFGlobalGrants@lionsclubs.org.

Våra barn behöver oss

För att stödja Lions och Leos i deras kamp att utrota mässling bör du överväga att donera till LCIF.