Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Serviceprogram

Serviceprogram

Lions Clubs International har ett antal olika möjligheter till serviceprojekt. Gör som Lions medlemmar runtom i världen och delta i hjälpinsatser om våra globala frågor. Lär dig mer om Lions Clubs Internationals serviceprogram och få tillgång till resurser som hjälper till att planera projekten.

Lions Clubs Internationals serviceprogra

 
  • Undersökning av diabetes typ 2: Klubbarna kan göra skillnad, genom att genomföra diabetesundersökningar i det lokala samhället. Kom igång genom att använda de vägledningar och de resurser som tillhandahålls av Lions Clubs International.
  • Framsteg med diabetesinformation: Denna aktivitet är ett roligt och engagerande sätt för Lions och Leos i hela världen att informera om diabetes. Denna typ av evenemang kan vara en fysisk aktivitet, från en joggingtävling till en danstävling! Var kreativ i planeringen av aktiviteten samt använd positivitet och motion till att öppna dörrar till god diabetesinformation. Ett evenemang av denna typ är allt som krävs på din hemort, för att kunna inleda kampen mot diabetes.
  • Lions ögonbanker: Ögonbanker tar emot, utvärderar, förvarar och distribuerar mänsklig ögonvävnad, för att kunna återställa syn samt i forskning och utbildning. Ögonkirurger är beroende av ögonbanker, för att få vävnad till synräddande operationer. En Lions ögonbank sponsras av en lionklubb, ett distrikt eller multipeldistrikt samt har en etablerad relation med en medicinsk institution.
  • Synundersökningar: 80 procent av all synnedsättning kan förebyggas eller botas. Första steget i prevention är information. Det andra är tidig upptäckt genom synundersökningar. Världen över samarbetar Lions med sjukvårdspersonal och samhällsledare, för att undersöka små barn, grundskoleelever och vuxna för att därmed kunna identifiera dem som löper risk att förlora synen.
  • Återvinning av glasögon: Brytningsfel kan enkelt korrigeras med glasögon, men trots det saknar miljoner människor i länder med låga eller medelstora inkomster ofta tillgång till grundläggande synvård. Lions medlemmar är medvetna om det angelägna behovet av glasögon och samlar in användbara glasögon på sina hemorter, för att stödja programmet som återvinner glasögon.
  • Ungdomsläger och ungdomsutbyte: Detta program består av två delar: Ungdomsläger respektive ungdomsutbyte. Tillsammans skapar de en anda av samförstånd och uppmuntrar till fred mellan jordens folk. Ungdomsläger och ungdomsutbyte omfattar inte turism, akademiska studier eller anställning. Istället uppmuntras ungdomarna att använda denna möjlighet till att dela med sig av sin egen kultur samtidigt som de upplever en annan.
  • Diabetesläger: Kommer snart!
  • Stödgrupp om diabetes: Kommer snart!

Planering av serviceprojekt

Dessa vägledningar hjälper till under planering av serviceprojekt samt är en samling verktyg som kan laddas hem för klubbar som är redo att engagera sig i våra globala frågor.

Idéer om serviceprojekt

Förutom LCI:s program och projektplanerare finns det många sätt på vilka klubbarna kan genomföra hjälpinsatser inom våra globala frågor. Nedan finner du länkar till projektidéer som är från de enklaste till de mer avancerade samt även olika sätt att lära sig mer om respektive fråga. 

•  Diabetes
•  Hungersnöd
•  Syn
•  Barncancer
•  Miljö