Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.

Synundersökning

Nå ut till samhällen och bevara syn

Åttio procent av alla synskador kan förebyggas eller botas. Första steget för prevention är medvetenhet. Det andra är att upptäcka problemet tidigt genom synundersökningar. Världen över samarbetar Lions med sjukvårdspersonal och samhällsledare för att undersöka små barn, grundskoleelever och vuxna för att identifiera dem som löper risk att förlora synen. Platserna för Lions synundersökningar varierar från skolor och arbetsplatser till hälsomässor, och undersökningsmetoderna beror på åldersgruppen. Men resultaten är alltid desamma. Tidig upptäckt leder till remittering i tid, professionell behandling och förbättrad eller återställd syn.