Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Synundersökning

Nå ut till samhällen och bevara syn

Åttio procent av alla synskador kan förebyggas eller botas. Första steget för prevention är medvetenhet. Det andra är att upptäcka problemet tidigt genom synundersökningar. Världen över samarbetar Lions med sjukvårdspersonal och samhällsledare för att undersöka små barn, grundskoleelever och vuxna för att identifiera dem som löper risk att förlora synen. Platserna för Lions synundersökningar varierar från skolor och arbetsplatser till hälsomässor, och undersökningsmetoderna beror på åldersgruppen. Men resultaten är alltid desamma. Tidig upptäckt leder till remittering i tid, professionell behandling och förbättrad eller återställd syn.