Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Resurssikeskus Näön esitarkastus

Näön esitarkastus

Näön pelastamista paikkakunnilla

Kahdeksankymmentä prosenttia kaikista näkövammoista voidaan estää tai parantaa. Ensimmäinen vaihe ehkäisyssä on tietoisuus. Toinen on varhainen havaitseminen näköseulontojen avulla. Eri puolilla maailmaa toimivat lionit selvittävät näönmenetyksen riskiryhmiin kuuluvia järjestämällä seulontoja pikkulapsille, peruskoululaisille ja aikuisille yhteistyössä terveydenhoidon ammattilaisten ja paikallisjohtajien kanssa Lionit järjestävät näköseulontojaan esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla ja paikallisilla terveysmessuilla, ja seulontatapa vaihtelee ikäryhmän mukaan. Tulokset ovat aina samat. Varhaisesta havaitsemisesta seuraa ajoissa annettu lähete, ammattimainen hoito ja parantunut tai palautettu näkökyky.