Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Globalt arbetsteam - ledarskap

Globalt arbetsteam - ledarskap


Klubbarna är kärnan i insatserna

Det globala arbetsteamet (GAT) sätter hela Lions nätverk i arbete till förmån för din klubb. Och samarbete är viktigt - det samlar GLT, GMT och GST för att stödja din klubb. Det är ett upplägg som arbetar med klubben som grund och som kan ge ny energi till alla delar av klubben. Hjälp finns runtomkring dig.

Visuell struktur av det globala arbetsteamet

Lista över det globala arbetsteamet

GAT fälthandbok
 

Roller och ansvar

Ordförande

Ordförande för globalt arbetsteam
 

Områdesledare

Konstitutionell områdesledare för globalt arbetsteam - roll och ansvar

Regional områdesledare för globalt arbetsteam - roll och ansvar

Områdesledare för globalt arbetsteam - roll och ansvar
 

Roller i multipeldistrikt

Ordförande i multipeldistrikt (guvernörsrådsordförande) - roll och ansvar

Multipeldistriktets GLT-koordinator - roll och ansvar

Multipeldistriktets GMT-koordinator - roll och ansvar

Multipeldistriktet GST-koordinator - roll och ansvar
 

Roller i distrikt

Distriktets GAT-ordförande (distriktsguvernör) - roll och ansvar

Distriktets GLT-koordinator -  roll och ansvar

Distriktets GMT-koordinator -  roll och ansvar

Distriktets GST-koordinator  -  roll och ansvar
 

Roller i klubbar

Det globala arbetsteamets ordförande i klubb (klubbpresident) - roll och ansvar

Klubbens ordförande för ledarutveckling (GLT) - roll och ansvar

Klubbens medlemsordförande (GMT) - roll och ansvar

Klubbens serviceordförande (GST) - roll och ansvar
 

Roller i klubbar

Globalt arbetsteam

Resurser för globalt arbetsteam

Kontakta det globala arbetsteamets personal