Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Verktygslåda om LCIF-anslag

Verktygslåda om LCIF-anslag

Vi uppmuntrar dig att titta närmare på resurserna och de olika typerna av anslag i denna verktygslåda, för att ta reda på om det finns ett anslag som passar din klubb, ditt distrikt eller ditt multipeldistrikt nu eller i framtiden!

Resurser för sökande

 

LCIF erbjuder flera olika typer av anslag som hjälper Lions medlemmar att hjälpa fler samhällen och världen. I decennier har LCIF bidragit till Lions insatser inom fokusområdena syn, katastrofhjälp, ungdomar och humanitära frågor. LCIF kommer hjälpa Lions medlemmar att öka sin påverkan inom dessa områden samtidigt som vi når ut till fler genom Lions globala frågor. Ta en titt på följande resurser för sökande, vilka kommer hjälpa dig under anslagsprocessen.


LCIF-anslagens resultat

Varje år kan vi göra positiv påverkan i världen, genom att bevilja anslag till Lions klubbar. Dessa anslag gör det möjligt för Lions medlemmar att genomföra projekt i stor skala som inte hade varit möjliga utan finansiellt stöd.

Typer av anslag

Det finns flera olika typer av anslag som hjälper Lions medlemmar att hjälpa fler samhällen och världen. Vi ber dig att titta närmare på de olika typerna av anslag, för att ta reda på om det finns ett anslag som passar din klubb, ditt distrikt eller ditt multipeldistrikt nu eller i framtiden.

Resurser för anslagsmottagare

 

När anslagsansökan har beviljats följer du dessa tips för att kunna uppnå era mål.

10 tips: Ansvara effektivt för ett LCIF-anslag

Rapportformulär för LCIF-anslag

För att effektivt kunna sprida information om ert anslag och kunna mäta vår påverkan är det oerhört viktigt att alla anslagsmottagare rapporterar om de LCIF-anslag de har beviljats. Nedan finner du en lista med rapportformulär för LCIF-anslag, vilka hjälper dig med rapporteringen.

Dela din berättelse

Berätta för oss hur LCIF har hjälpt dig personligen eller hjälpt klubben att hjälpa ännu fler människor i ditt samhälle eller globalt.

Skicka berättelse

Vi finns här för att hjälpa dig med hjälpinsatser

LCIF finns alltid här för att besvara frågor. 

Kontakta LCIF

Matchande anslag

 

Matchande anslag är avsedda för utrustning och byggnation vid projekt i stor skala som tillgodoser angelägna humanitära behov. Projektet måste hjälpa en stor grupp människor. Anslag kan beviljas på belopp mellan USD 10 000 och USD 100 000.

 

Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället

 

Tack vare detta program kommer 15 procent av ej öronmärkta donationer att överföras till anslag som finansierar lokala projekt på klubbnivå och/eller distriktsnivå.

Video som beskriver anslaget

Utforska hur detta anslag kan ge Lions medlemmar en ny möjlighet att stödja lokala humanitära insatser.

Diabetesanslag

 

LCIF:s diabetesanslag kan öka tillgången till diabetesvård och förbättra befintlig diabetesvård, för att tillhandahålla bättre hjälp i samhället.

 

Nya krav gällande lokalt matchande medel

 

Viktiga förändringar avseende krav på matchande medel för diabetesanslag från och med den 1 juli 2021.

Lions medlemmar måste lokalt samla in matchande medel i form av kontanter som uppgår till 25 procent av projektets totala budget.

  • Minst 25 procent av de lokala medel som ska samlas in måste vara insamlade vid den tid när ansökan skickas in till LCIF. Detta måste styrkas genom att bifoga ett bankkontoutdrag tillsammans med ansökan.
  • Lions medlemmar måste ha samlat in alla lokalt matchande medel när halva tiden har gått av projektets tidsplan. Denna tidpunkt kommer beräknas från det datum när anslaget beviljades. Exempel: Projekt med en tidsplan på ett år måste ha samlat in alla lokalt matchande medel senast sex månader efter det att anslaget beviljades. Projekt med en tidsplan på två år måste ha samlat in alla lokalt matchande medel senast ett år efter det att anslaget beviljades. Det exakta datum när alla lokalt matchande medel måste vara insamlade kommer att anges i anslagsöverenskommelsen.

 

SightFirst-anslag

 

SightFirst-anslag kan hjälpa ett barn att se världen för första gången. De kan skydda en by från ögonsjukdomar eller förebygga innan någon blir blind på grund av sjukdomar i samband med diabetes.

 

Anslag om hungersnöd

 

Tack vare LCIF:s anslag om hungersnöd kan Lions medlemmar stödja skolbaserade matprogram, matbanker, soppkök och liknande som tillhandahåller mat till människor när de behöver den som allra mest.

 

Anslag om barncancer

 

Anslag om barncancer kan sökas av Lions distrikt och multipeldistrikt på belopp från USD 10 000 till USD 150 000. Projekt måste implementeras i samverkan och i samarbete med befintlig allmän eller ideell inrättning för vård av barncancer.

 

Leo serviceanslag

 

LCIF:s Leo serviceanslag tillhandahåller finansiellt stöd till leomedlemmarnas serviceprojekt som genomförs i leoklubbar i Lions multipeldistrikt eller distrikt. Målet med anslaget är att stödja leomedlemmarna i deras insatser att bedöma, planera och genomföra sina egna serviceprojekt.

 

Lions Quest-anslag

 

Lions Quest-anslag hjälper till att införa och utöka Lions Quest-programmet i skolor och idrottsklubbar runtom i världen.

Om du har frågor skickar du e-post till info@lions-quest.org.

Donationer stärker hjälpinsatser

Du kan också hjälpa! Ditt beslut att donera till LCIF är ett beslut att hjälpa ett samhälle i nöd. Vi tackar dig och det gör även världen.