Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem LCIF:s anslagsframgångar

LCIF:s anslagsframgångar

Varje år kan vi göra positiv påverkan i världen, genom att bevilja anslag till Lions klubbar. Dessa anslag gör det möjligt för Lions medlemmar att genomföra projekt i stor skala som inte hade varit möjliga utan finansiellt stöd. Det är en ära för oss att göra detta, det vill säga förbättra hjälpinsatser för dem som redan ger så mycket.

LCIF:s svar på coronaviruset

Få aktuell information om LCIF:s svar på COVID-19, hur du ansöker om anslag och hur du stödjer LCIF:s insatser.

Insatser

 

Förra verksamhetsåret beviljade LCIF 798 anslag på totalt mer än USD 40 miljoner.

Årsrapport 2018-2019

Bevarar
SYN

 

USD 14 252 317 i synrelaterade anslag har stärkt Lions medlemmar att nå ut till avlägsna områden runtom i världen, för att leverera angelägen ögonvård. Lär dig mer om våra syninsatser.

Inspirerar
UNGDOMAR

 

USD 3 955 265 i ungdomsrelaterade anslag ger ungdomar färdigheter de behöver, för att kunna säga nej till droger och alkohol, uppvisa positiva beteenden och sluta med mobbning. Lär dig mer om våra ungdomsinsatser.

Bekämpar
DIABETES

 

USD 2 293 573 i diabetesanslag har stärkt Lions medlemmar att öka information, utbildning och behandling av diabetes i områden av världen där sjukdomen är missförstådd och vanligt förekommande. Lär dig mer om våra diabetesinsatser.

Levererar
KATASTROFHJÄLP

 

USD 4 714 790 i anslag till katastrofhjälp har stärkt Lions medlemmar att tillhandahålla både kortsiktig och långsiktig hjälp efter översvämningar, jordbävningar och andra katastrofer. Lär dig mer om våra katastrofhjälpinsatser.

Stödjer
HUMANITÄRA INSATSER

 

USD 14 929 955 i anslag till humanitära insatser* har stärkt Lions medlemmar att förbättra lokala samhällen, genom att leverera specialiserad vård där den behövs allra mest. Lär dig mer om våra humanitära insatser.*Humanitära insatser omfattar barncancer, hungersnöd och miljön.

Mer än 50 år av positiv påverkan

Sedan 1968 har vi hjälpt Lions medlemmar att förbättra sina hjälpinsatser. USD 1,1 miljard har beviljats genom mer än 15 000 anslag. Här är siffrorna från dessa insatser.

  • 9,1 miljoner gråstarroperationer
  • Lions Quest används i mer än 105 länder
  • USD 134 miljoner i katastrofhjälp
  • Mer än 100 miljoner barn har vaccinerats mot mässling

LCIF hjälper Lions. Lions hjälper världen.

LCIF finns här för att stödja Lions hjälpinsatser. Om du har ett projekt i stor skala som behöver finansiering kontaktar du oss. Vi kanske kan hjälpa till.